Przeskocz do treści

1% podatku na OPP

Przekaż 1,5% z podatku PIT na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów  Policji wpisując w PIT numer KRS 0000043188.

Apel Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego ZG SEiRP

Jeżeli Twój PIT rozlicza Zakład Emerytalno-Rentowy należy wypełnić PIT-OP (tu możesz pobierać druk) a w poz. C nr 9 wpisz KRS 0000043188
PIT-OP prosimy przekazać do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika

Rozliczenie za pomocą Usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie pod linkiem

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Komisja ds. Organizacji Pożytku Publicznego ZG SEiRP, zwana dalej Komisją, koordynuje całokształt działań związanych z wykorzystaniem środków finansowych Stowarzyszenia pochodzących z 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencjonowanych na wyodrębnionym koncie Zarządu Głównego SEiRP a w szczególności analizuje i opiniuje wnioski w sprawie udzielenia pomocy zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach, trybie i zasadach przydzielania pomocy finansowej.

  1. Uchwała ZG SEiRP dot. Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego z dnia 27.10.2017 r. (czytaj dalej...)
  2. Regulamin Działania Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego (czytaj dalej...)
  3. Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej z OPP (czytaj dalej...)
  4. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z OPP (czytaj dalej...) 
  5. Sprawozdanie za 2016 rok z działalności merytorycznej OPP (czytaj dalej...)
  6. Sprawozdanie za 2017 rok z działalności merytorycznej OPP (czytaj dalej...)
  7. Zestawienie wpłat i wypłat 1% pożytku publicznego (wg. województw) (czytaj dalej...)
  8. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok (czytaj dalej...)
  9. SEiRP w KRS (czytaj dalej...)