Przeskocz do treści

1% podatku na OPP

Przekaż 1% z podatku PIT na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów  Policji wpisując w PIT numer KRS 0000043188.

Jeżeli Twój PIT rozlicza Zakład Emerytalno-Rentowy należy wypełnić PIT-OP (tu możesz pobierać druk) a w poz. C nr 9 wpisz KRS 0000043188
PIT-OP prosimy przekazać do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika

Komisja ds. Organizacji Pożytku Publicznego ZG SEiRP, zwana dalej Komisją, koordynuje całokształt działań związanych z wykorzystaniem środków finansowych Stowarzyszenia pochodzących z 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencjonowanych na wyodrębnionym koncie Zarządu Głównego SEiRP a w szczególności analizuje i opiniuje wnioski w sprawie udzielenia pomocy zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach, trybie i zasadach przydzielania pomocy finansowej.

  1. Uchwała ZG SEiRP dot. Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego z dnia 27.10.2017 r. (czytaj dalej...)
  2. Regulamin Działania Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego (czytaj dalej...)
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej (czytaj dalej...)
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o przyznanie pomocy finansowej (czytaj dalej...)
  5. Sprawozdanie za 2016 rok z działalności merytorycznej OPP (czytaj dalej...)