Przeskocz do treści

Rys historyczny

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych to organizacja działająca  już ponad 25 lat. Szeregi Stowarzyszenia  liczą  18 tysięcy członków zwyczajnych. Niemała jest też liczba seniorów i członków wspierających. Wchodzimy w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zrzeszającej emerytów i rencistów Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służb Ochrony Państwa.  Wszystkie te organizacje razem z naszą skupiają  ponad 100 tysięcy członków i mają coraz większe zrozumienie  oraz akceptację działań u ponad 400 tysięcy mundurowych emerytów i rencistów  oraz ich rodzin.

Click here to Read More