Przeskocz do treści

Archiwum Aktualności 2019 rok

powrót

* * * * * * * * * *

19 grudnia 2019 r. - Sejmowa komisja ds. petycji odrzuciła odpowiedź szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku TK dot. wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy policji. Trybunał orzekł, że ekwiwalenty takie sprzeczne są z konstytucją.(czytaj całość....)

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2019 r. Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych pisze: "(...)  Dziś minęły trzy lata od uchwalenia ustawy represyjnej. Jej tragiczne żniwo to 59 ofiar śmiertelnych. To blisko 1000 represjonowanych, którzy z przyczyn naturalnych umarli, nie doczekawszy sprawiedliwości.(...)"

Lista Andrzeja Rozenka - 16.12.2019 r.

* * * * * * * * * *

07 grudnia 2019 r. - pod honorowym patronatem Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego  - w Toruniu odbyła się konferencja "Solidarni z Represjonowanymi" z udziałem represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy, przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, polityków, prawników, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Obywateli RP, Obywatelskiego Torunia, organizacji pozarządowych i zwykłych "szarych ludzi" zatroskanych stanem demokracji w Polsce. Konferencja zorganizowana przez Obywatelski Toruń.

sprawozdanie z Konferencji  - na stronie – obywatelemajaglos.pl

film z Konferencji – na stronie – www.youtube.com

foto relacja z Konferencji – na stronie - ddtorun.pl

 

* * * * * * * * * *

01 grudnia 2019 r. godz. 16.oo - Przed Sądem Okręgowym w Kielcach odbyło się spotkanie prawych ludzi popierających sędziów w ich walce o praworządność i prawo....Umieszczam link do filmu z relacji, w 16 minucie głos zabrała Prezes naszego Stowarzyszenia Iza - myślę, że warto jej posłuchać....

film z manifestacji - Sąd Okręgowy Kielce

* * * * * * * * * *

02 grudnia 2019 r. - na stronie Zarządu Regionu Małopolskie KOD - opublikowano oświadczenie  w sprawie wezwania do natychmiastowego uchylenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej i zwrotu świadczeń emerytalnych osobom dotkniętym tą ustawą...(czytaj całość...)https://kodmalopolska.pl/

* * * * * * * * * *

28 listopada 2019 r. - Adwokat Aleksandra Chołub - informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wyrokiem z dnia 16 września 2019 r. uchylił decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów art. 15c, art. 22a, 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawa zaopatrzeniowa). (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 listopada 2019 r. - Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych pisze: (...)"Z ogromną troską i niepokojem przyjmuję docierające do mnie liczne sygnały o narastającej frustracji i zniechęceniu jakie ogarniają nasze środowisko. Jest to reakcja na wygrane przez PiS wybory, co dla Represjonowanych oznacza praktycznie brak możliwości przywrócenia należnych im świadczeń poprzez nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym."(...)

List Andrzeja Rozenka z 16.11.2019 r.

* * * * * * * * * *

16 października 2019 r. -  W kolejnym liście skierowanym do nas - funkcjonariuszy - Andrzej Rozenek pisze: " Pisze do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. 13 października 2019 r. w wyborach do Sejmu uzyskałem ponad 38.495 głosów w okręgu, który w minionych latach nie był znany z sympatii do lewicy.  Sukces Lewicy, a co za tym idzie i mój, był możliwy m. in. dzięki poparciu środowiska represjonowanych mundurowych. 

List Andrzeja Rozenka z 16.10.2019 r.

* * * * * * * * * *

07 października 2019 r. - Na stronie FSSM RP ukazał się apel Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego. "(...)  Marzeniem moim, członków Zarządu i działaczy FSSM RP było i jest, by całe środowisko „mundurowe” w sprawach dla niego fundamentalnych, zawsze „mówiło jednym głosem”, by kiedy komukolwiek z ludzi noszących kiedykolwiek mundur, niezależnie od jego koloru, działa się krzywda, wszyscy „mundurowi” stali murem w jego obronie.(...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

16 września 2019 r. -  W kolejnym liście skierowanym do nas - funkcjonariuszy - Andrzej Rozenek pisze: " Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!  Piszę do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia haniebnej ustawy represyjnej. Następny list otrzymacie już po wyborach parlamentarnych. Miejmy nadzieję, że sytuacja polityczna będzie wtedy korzystniejsza, że ludzie, którzy podnieśli rękę na Konstytucję, którzy zastosowali odpowiedzialność zbiorową, naruszyli prawa nabyte emerytów mundurowych i przekreślili ich wkład
w budowanie bezpiecznej i sprawiedliwej Polski, zostaną pozbawieni władzy.(...)

List Andrzeja Rozenka - (czytaj całość...)

link do filmu dokumentalnego w reżyserii Andrzeja Dziedzica, zatytułowanego „Listy śmierci”. ( na youtube.com)  lub https://vod.pl/filmy-dokumentalne/listy-smierci/01zjyy5 (na onet.pl) 

* * * * * * * * * *

10 września 2019 r. - Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622), zwana dalej ustawą, której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r. Poznaj  szczegółowe informacje w sprawie przyznana świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. tzw.:„500+ dla seniora” (dokumenty do pobrania poniżej...)

tekst ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
szczegółowa informacja Zakładu Emerytalno-Rentowego
WNIOSEK o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
ZAŚWIADCZENIE o stanie zdrowia 

* * * * * * * * * *

31 sierpnia 2019 r. - na stronie FSSM RP ukazał się apel Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego dot. postępowania członków Stowarzyszenia w czasie nadchodzących wyborów parlamentarnych 2019 roku. Zastanówmy się, co zrobić, jak się zachować,.....dlatego opracowano  "ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ORGANIZACJI ZRZESZONYCH W FSSM RP w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

26 sierpnia 2019 r. - W dniu dzisiejszym w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł Pani Pauliny Nowosielskiej pt.: Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z prawem UE? "Przepisy niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa" - artykuł do przeczytania w całości poniżej oraz wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie przywracający emeryturę represjonowanemu funkcjonariuszowi.....

artykuł - Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z prawem UE? "Przepisy niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa"

wyrok - SO w Częstochowie sygn. akt IV U 241/19

* * * * * * * * * *

16 sierpnia 2019 r. - Represjonowani! Koleżanki i Koledzy!  -  Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia ustawy represyjnej. Niestety powiększyło się grono osób, które zmarły bezpośrednio w wyniku wprowadzenia haniebnej ustawy. Dziś, (według oficjalnych danych FSSM) jest to 58 osób. Cześć ich pamięci! (...)

List Andrzeja Rozenka - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

30 lipca 2019 r. - Na stronie jednej z grup represjonowanych Facebook-a ukazał się list otwarty napisany przez represjonowanego funkcjonariusza Marcina Szymańskiego do naszej Prezes Izabelli Jaros - polecam.....

list otwarty Marcina Szymańskiego

* * * * * * * * * *

Z okazji 100-lecia Policji Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP złożyła na ręce Pana inspektora Pawła Dzierżaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - życzenia dla policjantów garnizonu świętokrzyskiego... ( zobacz życzenia)

* * * * * * * * * *

10 czerwca 2019 r. - Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL.

stanowisko RPO z dnia 10.06.2019 r.

stanowisko RPO z dnia 30.05.2019 r.

* * * * * * * * * *

30 maja 2019 r. -  Na stronie FSSM RP ukazał się apel Zdzisława Czarneckiego, który zaczyna się tak: "Koleżanki i Koledzy!  Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego znamy. Nie tak miało być. Prawda, przegraliśmy tę „bitwę”, nie zostaliśmy jednak pokonani. Używając słów klasyka, „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy…”. Pamiętajmy o tym.(...)"

SZYKUJMY SIĘ DO KOLEJNEJ "BITWY"- APEL PREZYDENTA FSSM RP

* * * * * * * * * *

15 maja 2019 r.Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił Decyzję Dyrektora ZER MSWiA, wydaną na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającą świadczenie rentowe Wojciechowi Raczukowi.  Na posiedzeniu jawnym, Sąd ponownie odrzucił wniosek Dyrektora ZER o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez "Trybunał Konstytucyjny" zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej, uznając, że w tym konkretnym przypadku nie ma takiej potrzeby. Następnie po zapoznaniu się ze stanowiskami stron (skarżącego reprezentowała mec. Aleksandra Karnicka), oświadczeniami obserwujących posiedzenie: Tomasza Oklejaka - Naczelnika Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Jarosława Jagury - reprezentującego Helsińską Fundację Praw Człowieka, wysłuchaniu skarżącego i powołanego przez niego świadka, w pełni podzielił argumentację przedstawioną przez Wojciecha Raczuka w odwołaniu od Decyzji Dyrektora ZER. Sąd decyzję tę uchylił, przywracając mu tym samym świadczenie rentowe w pełnej wysokości oraz zasądził na jego rzecz zwrot kosztów postępowania.

MSWiA przegrało drugi proces w sprawie dezubekizacji. Chodzi o milicjanta, który omal nie zginął na służbie

 Były milicjant wygrał z "dezubekizacją" - dostanie pełną rentę

Sąd w Przemyślu rozpoznaje sprawy emerytur obniżonych tzw. ustawą dezubekizacyjną

* * * * ** * *

09 maja 2019 r. - Zarząd Koła Kielce i Zarząd Wojewódzki SEiRP w Kielcach zorganizowali spotkanie  z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Temat spotkania to "Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego” Spotkanie  prowadzone było przez Izabelę Jaros - Prezes ZW SEiRP a uczestniczyli w nim emeryci służb mundurowych oraz mieszkańcy Kielc.

W spotkaniu udział wzięli:
Adam Jarubas - kandydat do Parlamentu Europejskiego (PSL), 
Andrzej Szejna - kandydat do Parlamentu Europejskiego (SLD), 
Monika Szafraniec - KOD
Zdzisław Czarnecki - Prezydent FSSM, 
Jan Pyrcak - gen. SW w st. spoczynku, 
Bogusława Łukasiewicz - Sekretarz FSSM RP,
Wiesław Woszczyna - FSSM RP

galeria zdjęć ze spotkania

relacja video ze spotkania - relacja Stanisław Adamski

* * * * ** * *

* * * * * * * * * *

24 kwietnia 2019 r. - Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji Jarosław Zieliński odpowiadając na interpelację nr 29997 Posła na Sejm RP Pana Jarosława Krajewskiego poinformował, że:

W okresie od października 2017 r. do dnia 25 marca 2019 r. wydatki na wypłatę świadczeń objętych regulacjami ustawy dezubekizacyjnej zmniejszyły się łącznie o około 1.005 mln zł." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

17 kwietnia 2019 r. - Listy Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych przepisami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku.

list z 16 czerwca 2019 r.
list z 16 maja 2019 r.
list z 16 kwietnia 2019 r.
list z 16 marca 2019 r.
list z 16 lutego 2019 r.
list z 16 stycznia 2019 r.

* * * * * * * * * *

19 marca 2019 r. - W dniu dzisiejszym troje europosłów z S&D – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke – wystosowało pisma do przewodniczących KE J.C. Junckera i F. Timmermansa, informując o braku odpowiedzi na swoje wystąpienia do komisarz V. Jourovej. Przypomnijmy, iż chodziło o korespondencję z 11 lipca 2018 roku oraz 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustawy represyjnej przyjętej i wdrażanej w Polsce wobec funkcjonariuszy mundurowych z grudnia 2016 roku.

Pismo  Frans Timmermans

Pismo  Jean-Claude Juncker

* * * * * * * * * *

15 marca 2019 r. - Dla przypomnienia tego co dzieje się w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i  wyroku TK 7/15 - w załączeniu pismo Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP do Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

pismo KGP do SE i RP z dnia 17 stycznia 2019 r.

* * * * *

13 marca 2019 r.Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wyrok wydany w sprawie obywatela Islandii przez sędziego, który został powołany z naruszeniem przepisów narusza Konwencję Praw Człowieka. Zdaniem ekspertów, dla Polski ta decyzja ma kluczowe znaczenie, bo w przyszłości podważyć można będzie wszystkie wyroki, wydane przez sędziów wskazanych przez nową KRS. - Chaos będzie niewiarygodny, "zwykły Kowalski" nie będzie znał dnia ani godziny - mówi Onetowi prezes "Iustitii".

Przełomowy wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. "W Polsce nikt nie będzie mógł spać spokojnie"

* * * * *

07 marca 2019 r. Prezydent FSSM RP w dniu 28 lutego 2019 r. zwrócił się z wystąpieniami o udzielenie informacji publicznej skierowanymi do:

-  Dyrektora ZER MSWiA o przypadek przywrócenia pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi. 

- Prezesa IPN o to, wobec ilu osób zmieniono pierwotną „Informację o przebiegu służby” i na jakiej podstawie faktycznej to uczyniono.

- dlaczego o to pyta FSSM – czytaj …..

* * * * *

03 marca 2019 r. - Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki postanowił przypomnieć Prezes TK Pani Julii Przyłębskiej, że ponad 40 tysięcy emerytów i rencistów, polskich obywateli czeka na jakiekolwiek rozstrzygniecie w sprawie pytań SO w Warszawie skierowanych do TK. Zaapelował do niej o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie i wydania orzeczenia otwierającego drogę do wyrokowania przez sądy okręgowe.

Apel FSSM RP do Prezes Trybunału Konstytucyjnego

* * * * *

02 marca 2019 r. - FSSM RP - po otrzymaniu odpowiedzi z SO w warszawie, zwróciło się z zapytaniem publicznym do Dyrektora ZER MSWiA, w którym pyta m.in. o to, ile wydał decyzji o wstrzymaniu wypłaty emerytury/renty policyjnej w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia wskutek śmierci osoby uprawnionej z grupy osób represjonowanych tą ustawą?

Zapytanie publiczne FSSM RP do Dyrektora ZER MSWiA

* * * * *

20 lutego 2019 r. - FSSM RP otrzymało z Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedź na wniosek złożony 17 stycznia 2019 r. pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej.

wniosek FSSM RP do SO w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r.

odpowiedź SO w Warszawie na wiosek FSSM RP z dnia 18 lutego 2019 r.

opinia zespołu prawnego FSSM RP dot. przekazywania spraw do innych sądów okręgowych

* * * * *

16 lutego 2019 r. - Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania sprawy o sygn. akt P 4/18. ( dot. ustawy represyjnej - przypis admin.) 

Apel do Trybunału Konstytucyjnego

* * * * *

31 stycznia 2019 r. - Na stronie FSSM RP został opublikowany "Apel do liderów ugrupowań demokratycznych"  - "W przededniu wyborów przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego, musimy w pełni uświadomić sobie wszyscy, że nasza przynależność do UE, za którą w ogromnej większości głosowaliśmy i z której nie chcemy rezygnować, jest dziś naszym „błogosławieństwem”....(czytaj całość...) 

* * * * *

26 stycznia 2019 r. - Minister Andrzej Milczanowski przygotował dla członków Komisji Europejskiej dokument pt. ”Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej”, w którym przedstawia implikacje związane z przesłaniem do polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapytania o zgodność z Konstytucją RP zapisów ustawy represyjnej, zwracając zwłaszcza uwagę na skutki wydania przez TK wyroku w tej sprawie przez sędziów, którzy zasiadają w nim bezprawnie oraz sugeruje zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
Dokument ten przekazał do rąk własnych Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi 23 stycznia br. podczas Konferencji zorganizowanej w Krakowie przez KE pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy” kol. Jacek Mykita, działacz Podkarpackiego Komitetu Protestacyjnego FSSM RP i grupy Rebelianty Podkarpackie.

Panie Ministrze, jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że jest Pan z nami od początku i nie ustaje w walce o prawa represjonowanych funkcjonariuszy! Dziękujemy! ( strona FSSM RP)

Informacja  Jacka Mykity mjr ABW w stanie spoczynku
Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej

* * * * *

25 stycznia 2019 r. - Komisja Prawna FSSM RP odpowiada zainteresowanym emerytom na obawy, że osoby objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy swoje ustalenia w tej sprawie...

Informacja prawna dotycząca waloryzacji  emerytur i rent  byłych policjantów i funkcjonariuszy 

* * * * *

24 stycznia 2019 r. Poseł Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów S&D ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

Informacja Posła Janusza Zemke z dnia 24 stycznia 2019 r.

* * * * *

22 stycznia 2019 r. - Komisja Prawna FSSM RP, zgodnie z zapowiedzią, po haniebnym wystąpieniu Premiera RP Mateusza M. w Strasburgu 4 lipca 2018 r. informujemy, że w dniu 10 stycznia 2019 r. został skierowany przeciwko niemu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy „Prywatny akt oskarżenia” o przestępstwo zniesławienia z art.212 § 1 Kodeksu karnego.

„Prywatny akt oskarżenia"

* * * * *

11 stycznia 2019 r. -  Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Izabella Jaros wspólnie z liderami partii i stowarzyszeń podpisała "Deklarację współpracy" w ramach tworzenia wspólnych list wyborczych do Europarlamentu oraz do Sejmu i Senatu. Inicjatywę w woj. świętokrzyskim zorganizował Koordynator KO przy Lechu Wałęsie na Region Świętokrzyski - Ryszard Cichy przy intensywnej współpracy świętokrzyskiego KOD i Moniki Szafraniec.
Deklarację podpisali:
• Waldemar Barczyk – SD
• Ryszard Cichy – KO przy Lechu Wałęsie
• Artur Gierada - Platforma Obywatelska,
• Izabella Jaros – SEiRP
• Adam Jarubas – PSL
• Włodzimierz Magdziarz – UED
• Edward Rzepka
• Monika Szafraniec – KOD
• Andrzej Szejna (wz. Ryszard Białacki) – SLD
• Leszek Zieliński – SD
• Mateusz Żukowski (wz. Marek Kowalski) - .N
Jeśli nie jesteśmy pierwszym, to na pewno jednym z pierwszych województw, w którym liderzy podjęli decyzję o ścisłej współpracy pomimo różnic programowych. Bo celem nadrzędnym jest obrona Konstytucji gwarantującej demokratyczny ustrój w Polsce, a także gwarantującej prawa nam, obywatelom. Prezes na to spotkanie zaproszona przez pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego działającego przy Prezydencie Panu Lechu Wałęsie.

zobacz galerię zdjęć

* * * * *

09 stycznia 2019 r.Europosłowie SLD - B. Liberadzki, K. Łybacka i J. Zemke (inicjatorzy lutowego wysłuchania w PE w Brukseli) ponownie napisali do komisarz ds. sprawiedliwości Very Jourovej z Komisji Europejskiej.  Zwrócili uwagę, że ich zdaniem – tak bardzo bulwersująca sprawa zapisów ustawy z 2016 r., naruszającej fundamentalny porządek prawny Unii Europejskiej, wprowadzając odpowiedzialność zbiorową, doprowadzając tysiące pokrzywdzonych emerytów do skrajnie trudnej sytuacji życiowej – nie może pozostać bez dalszego biegu i reakcji ze strony Komisji Europejskiej. Europosłowie wnoszą zatem o ponowne dokładne przeanalizowanie argumentów zawartych w ich liście do Very Jourowej z 11 lipca 2018 r.  i oczekują konkretnej odpowiedzi.
Przypominam, że europosłowie B. Liberadzki, K. Łybacka i J. Zemke byli organizatorami konferencji–wysłuchania w Parlamencie Europejskim (26 lutego 2018 r.) pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", które wywołało spore zainteresowanie tematem, w tym komisarz ds. sprawiedliwości Very Jourovej z Komisji Europejskiej. 21 czerwca 2018 roku komisarz odniosła się do spraw poruszanych przez polskich reprezentantów środowiska mundurowych na konferencji w Brukseli, zwłaszcza tych pokrzywdzonych represyjną ustawą z grudnia 2016 r. Odpowiedź, uznająca racje represjonowanych w Polsce, nie zapowiadała jednak żadnych konkretnych reakcji ze strony organów europejskich.
- list od Komisarz Very Jourovej z 21 czerwca 2018 r.
- list europosłów do Very Jourovej z 11 lipca 2018 r.
- ponowny list europosłów do Very Jourovej z 8 stycznia 2019 r.

* * * * *

03 stycznia 2019 r. - FSSM RP, na podstawie § 9 pkt 5 Statutu Federacji, z własnej inicjatywy, przesłała w dniu dzisiejszym do Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA wstępne Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji, z jednoczesnym wnioskiem o uwzględnienie Federacji w procesie konsultacji publicznych w ramach dalszych prac legislacyjnych nad projektem ww. ustawy na szczeblu Rady Ministrów, co pozwoliłoby nam na kompleksowe wyrażenie naszego stanowiska wobec końcowej wersji przyjętych w nim uregulowań prawnych.

Stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP