Przeskocz do treści

Archiwum Aktualności 2020 rok

powrót

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2020 r. - Andrzej Rozenek w rocznicę haniebnego głosowania: Pisowska banda uchwaliła ustawę represyjną.

List Andrzej Rozenka do represjonowanych z dnia 16 grudnia 2020 r.

* * * * * * * * * *

11 grudnia 2020 r. - W Senacie RP odbyła się konferencja pod patronatem Wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r."

zobacz cały zapis wideo konferencji...

Wypowiedzi po zakończeniu konferencji umieszczone na FB:

Gabriela Morawska-Stanecka - W Senacie RP odbyła się dzisiaj konferencja pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.", którą wspólnie z Marszałkiem Michałem Tomaszem KAMIŃSKIM objęłam patronatem. W tym roku upłynęły 4 lata od uchwalenia represyjnej ustawy, która po raz drugi obniżyła uposażenia emerytalne osobom pracującym w organach bezpieczeństwa państwa PRL. W uchwale z 16 września 2020 r. Sąd Najwyższy stanął jednak na stanowisku, że zawarte w ustawie kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Wprowadzając przepisy pozbawiające funkcjonariuszy ich emerytur, ustawodawca postąpił jak władza totalitarna, nie biorąc pod uwagę praw jednostek. Dziękuję za aktywny udział w konferencji Posłom Andrzejowi Rozenekowi i Wiesławowi Szczepańskiemu, przewodniczącemu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławowi Czarneckiemu oraz wybitnym ekspertom prawa, którzy odpowiadali na liczne pytania widzów.

Andrzej Rozenek - Ustawa represyjna, przyjęta w grudniu 2016 roku, przyniosła śmiertelne żniwo. 62 osoby zmarły w związku z jej wprowadzeniem. Część popełniła samobójstwa, niektórzy odstawili leki, inni pożywienie. To również przypadki zawałów, udarów mózgu, kiedy funkcjonariusze otrzymywali tzw. decyzję śmierci z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Ustawa ta wprowadziła ograniczenia wypłat emerytur w wysokości między 854, a 1716 zł. Oznacza to, że żadna z osób objętych ustawą nie dostaje więcej , niż 1716 złotych emerytury, choć w większości przypadków jest to 854 zł, corocznie rewaloryzowane o niewielkie sumy. Ci ludzie czekają na sprawiedliwość. Odwołali się do sądów, ale niestety ponad 1500 osób już sprawiedliwości nie doczeka, ponieważ umarli w wyniku starości i chorób. Ci, którzy żyją – czekają na sprawiedliwość. Czekają w ogromnych kolejkach w sądach okręgowych, które nie są w stanie przerobić wszystkich tych spraw, ponieważ jest ich ponad 30 tysięcy. Tam, gdzie jednak zapadają wyroki, a takich było w pierwszej instancji kilkaset, są one pozytywne. Przywracają funkcjonariuszom świadczenia, ale również honor i cześć. Na dzisiejszej konferencji w Senacie, u boku wybitnych prawników i osób zaangażowanych w walkę z bezprawiem, po raz kolejny mówiliśmy o tym, jak haniebna jest to ustawa i w jak trudnej sytuacji znalazły się osoby nią poszkodowane. Po raz kolejny apelujemy o procedowanie złożonej przez Lewice ustawy, która przywróci emerytur funkcjonariuszom poszkodowanym zasadą odpowiedzialności zbiorowej.

* * * * * * * * * *

11 grudnia 2020 r. - Na temat ustawy represyjnej w ostrych słowach wypowiedział się Zdzisław Czarnecki, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Warto obejrzeć całość:

* * * * * * * * * *

10 grudnia 2020 r. -  W piątek, 11 grudnia o godz. 13:00 w Senacie RP odbędzie się konferencja pod patronatem:
Wicemarszałkini Senatu - Gabrieli Morawskiej-Stanecka
Wicemarszałka Senatu - Michała Tomasza KAMIŃSKIEGO

 pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r."

* * * * * * * * * *

16 listopada 2020 r. - Poseł Andrzej Rozenek w kolejnym liście - oddaje głos represjonowanym. Dziś przedstawia list koleżanki z Gdyni. (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *

04 listopada 2020 r. - Z dniem 1 października 2020 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe brzmienie art. 115a ustawy o Policji. Ustawodawca określił sposób wyliczenia ekwiwalentu w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia policjanta wraz z dodatkami o charakterze stałym. W związku z brzmieniem art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. organy Policji już odmawiają wypłaty wyrównania ekwiwalentu: (czytaj dalej...)

* * * * * * * * * *

19 października 2020 r. - co tam słychać w Trybunale Konstytucyjnym... w sprawie syg. akt P 10/20...

 

* * * * * * * * * *

16 października 2020 r. - W dniu 8 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu, która obradowała nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym spraw o sygn. akt: SK 12/20, SK  55/20, SK 56/20 i P 10/20.
Sprawa P10/20 dot. pytań jakie do TK skierował Sąd Okręgowy w Krakowie. Sprawa która w TK "spadła" z wokandy 12 października br.

Pełny zapis przebiegu Posiedzenia Komisji Ustawodawczej nr 17 z 8 października 2020 r. (str. 8 - 10 dot. P10/20)

Opinia nr 96 Komisji Ustawodawczej uchwalona 8 października 2020 r.

Stanowisko Sejmu do sprawy P 10/20 kierowane do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2020 r.

* * * * * * * * * *

16 października 2020 r. - Poseł Andrzej Rozenek po raz kolejny napisał list do nas represjonowanych. Dziś przedstawia krótki raport swoich działań na naszą rzecz. (czytajcie...)

* * * * * * * * * *

12 października 2020 r. - Pani Julia Przybłębska po raz siódmy zmieniła termin posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ogłoszenia orzeczenia dot. ustawy represyjnej - pytań zadanych przez S.O. w Warszawie  nr P 4/18 na dzień 20.10.2020 r. godz. 11.oo - a jak będzie zobaczymy.....  Jednocześnie z wokandy „spadło” środowe posiedzenie TK w sprawie pytania SO w Krakowie nr P 10/20, - dlaczego??? ....
wie tylko Pani Julia...

* * * * * * * * * *

06 października 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę  dot. emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa syg. akt P 4/18 - opóźnienie rozpoczęcia rozprawy to 35 minut a cała rozprawa trwała 9 minut i 26 sekund - ogłoszenie wyroku nastąpi 13 października 2020 r. o godz. 12.oo. Przed bramą TK odbyło się spotkanie funkcjonariuszy represjonowanych dotkniętych tą ustawą.

transmisja z pikiety represjonowanych przed posiedzeniem TK
transmisja z posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego
transmisja z pikiety represjonowanych po posiedzeniu TK

* * * * * * * * * *

18 września 2020 r. - Mamy w Trybunale Konstytucyjnym drugie postępowanie dotyczące ustawy represyjnej - Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa P10/20 .
Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Miejsce: Sala rozpraw
Data: 14 X 2020 godz.: 11.00
Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący,
sędzia TK Bartłomiej Sochański - sprawozdawca,
sędzia TK Krystyna Pawłowicz,
sędzia TK Michał Warciński,
sędzia TK Rafał Wojciechowski

Postanowienie SO Kraków z pytaniami do TK

* * * * * * * * * *

16 września 2020 r. - Poseł Andrzej Rozenek po raz kolejny napisał list do nas represjonowanych. Dziś list pełen dobrych myśli i podziękowań... czytajcie....

* * * * * * * * * *

16 września 2020 r. - W Sądzie Najwyższym w Izbie Pracy - 7 osobowy skład - toczy się postępowanie dot. pytań jakie do SN skierował Sąd Apelacyjny w Białymstoku w związku z prowadzonym postępowaniem wobec represjonowanego funkcjonariusza. O sprawie pisze już Onet i Wyborcza - artykuł poniżej oraz sprawozdanie  filmowe z sali posiedzeń SN - dzięki Video-Kod.

Komunikat Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie syg. akt III UZP 1/20​

Sąd Najwyższy bada sprawę dezubekizacji. Prokurator chce wyłączenia sędziego na podstawie... Wikipedii

Dezubekizacja w Sądzie Najwyższym. Sąd oddalił wnioski Ziobry, który próbował storpedować obrady

Pierwsza część posiedzenia Sądu Najwyższego w dniu 16 września 2020 r.

Druga część posiedzenia Sądu Najwyższego w dniu 16 września 2020 r.

Trzecia część posiedzenia Sądu Najwyższego w dniu 16 września 2020 r. - ogłoszenie wyroku 

Komentarz Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka do wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego

* * * * * * * * * *

14 września 2020 r. - Parlament Europejski zajął się sprawą praworządności w Polsce oraz "strefami wolnymi od LGBT". Podczas obrad wystąpił europoseł Marek Balt mówił o ustawie represyjnej! Ponad tysiąc osób nie dożyło sprawiedliwości, 60 zmarło wprost w wyniku wprowadzenia tej haniebnej ustawy! Emeryci mundurowi proszą o pomoc. Nie bądźmy obojętni! To jaskrawy przykład łamania praworządności! Dziękujemy Panie pośle!

Europoseł Marek Balt
posłuchajcie.....

* * * * * * * * * *

11 września 2020 r. -  Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny (już szósty)  zmienił termin rozpoznania pytań prawnych Sadu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 na dzień 06 października 2020 r. godz. 11.00

* * * * * * * * * *

08 WRZEŚNIA 2020 r.  -  W najbliższy piątek, 11 września o godz. 11:00 sędziowie Trybunału Konstytucyjnego spotkają się ponownie na posiedzeniu w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
FSSM RP  zaprasza przed siedzibę TK w godz. 10:30 - 15:30 gdzie ponownie stanie PIKIETA REPRESJONOWANYCH funkcjonariuszy i żołnierzy, członków ich rodzin oraz osób ich wspierających.
Planujemy transmisję "na żywo" posiedzenia TK na telebimie.
Apelujemy do wszystkich o liczne przybycie. Przynieście flagi i symbole organizacyjne oraz transparenty o treści dotyczącej wyłącznie ustawy represyjnej.
Pokażmy, że stać nas na coś więcej, niż tylko bierne czekanie w domach na wyrok TK.
/Przypominamy, że pikietujemy w "reżimie covidowym" i wszyscy zgromadzeni muszą mieć maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz zachowywać między sobą dystans 1,5 m./

* * * * * * * * * *

08 września 2020 r.FSSM RP - po dokładnej analizie przebiegu II posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.,  które odbyło się 18 sierpnia 2020 r., postanowiliśmy skierować do sędziów TK "List Otwarty", w którym zwracamy uwagę na stwierdzenia, jakie na tym posiedzeniu padały z ust przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego RP odpowiadających na pytania sędziów, będące naszym zdaniem wyłącznie "prawniczym bełkotem", manipulacjami i hochsztaplerką pojęciową, a nie rzeczowym i prawnym uzasadnieniem dla uchwalenia i wprowadzenia w życie tej "ustawy". List ten, w dniu wczorajszym, drogą mailową przesłaliśmy do Pani Zofii Hoffman - Dyrektor Biura Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego z prośba o przekazanie go sędziom TK, oraz do wiadomości sędziego Adama Malinowskiego - koordynatora "sekcji mundurowej" XIII Wydziału SO w Warszawie, z którego skierowano pytanie do TK.

* * * * * * * * * *

18 sierpnia 2020 r. - godz. 10:30 - PIKIETA REPRESJONOWANYCH POD TK - tego dnia - 18 sierpnia br. o godz. 11:00 „Trybunał Konstytucyjny” ma wznowić posiedzenie w sprawie zgodności ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją RP. Jeśli nie zostanie ono przełożone, to o godz. 10:30 przed siedzibą TK w Al. Szucha w Warszawie stanie pikieta represjonowanych funkcjonariuszy (legalna!), do udziału w której zapraszamy członków organizacji zrzeszonych w FSSM RP i naszych sympatyków, oraz wszystkich, którzy rozumieją jakim bezprawiem jest ustawa represyjna. Prosimy o przyniesienie flag i symboli organizacyjnych oraz transparentów o treści dotyczącej wyłącznie ustawy represyjnej. Pikietujący muszą mieć maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz zachowywać między sobą dystans 1,5 m. Planowane zakończenie zgromadzenia – godz. 15:00. 

jak było przed posiedzeniem TK w sprawie P 4/18
transmisja z rozprawy P 4/18 - część pierwsza
transmisja z rozprawy P 4/18 - część druga
jak było po posiedzeniu TK w sprawie P 4/18

* * * * * * * * * *

16 sierpnia 2020 r. - kolejny list posła SLD Andrzeja Rozenka do represjonowanych - "(...) 14 lutego tego roku, wraz z przewodniczącą Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa Moniką Kazulą, Renatą Zawadzką i Bolesławem Piechuckim reprezentującymi Stowarzyszenie "Nasz Światowid" złożyliśmy na ręce Ambasadora Marka Prawdy dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce list dotyczący tragicznej sytuacji emerytów mundurowych. Prosiliśmy o przekazanie tej korespondencji Didier Reyndersowi, który przygotowywał wówczas raport na temat naruszeń prawa i fundamentalnych zasad Unii Europejskiej w Polsce. (...) - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

26 lipca 2020 r. - obradowała w Sejmie Komisja d/s Petycji - jednym z punktów było - "Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (BKSP-145-601/19)" – przedstawiał poseł Grzegorz Wojciechowski.

Link do transmisji sejmowej - dyskusja i wystąpienie posła Andrzeja Rozenka od godz. 13,40

* * * * * * * * * *

26 lipca 2020 r. - Na stronach ZG SEiRP oraz FSSM RP - ukazały się listy Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy oraz Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława Czarneckiego - zapoznajcie się i oceńcie sami .....

Pismo Prezesa ZG SEiRP z 17 lipca 2020 roku do Zarządu FSSM RP w sprawie zawieszenia członkostwa
Pismo Przewodniczącego FSSM RP z dnia 24 lipca 2020 roku do Członków organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 

* * * * * * * * * *

18 lipca 2020 r. - List Jubileuszowy Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy skierowany do Emerytów Mundurowych Stowarzyszenia z okazji 30 lecia jego powstania.
" Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia, Sympatycy, Drodzy Emeryci i Renciści wraz z Rodzinami, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 30 lat!
Mjr w st. spocz. Adam Chatliński i skupiona wokół niego grupa inicjatywna w Szczecinie sprawili, że Stowarzyszenie powstało, a inni ludzie dobrej woli podjęli trud pracy na rzecz i dla dobra naszego środowiska." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 lipca 2020 r. - Andrzej Rozenek - " Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy! Represjonowani!  Jak zawsze, w każdą miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, zwracam się do Was w formie listu. Jestem, tak jak Wy, rozczarowany wynikiem wyborów prezydenckich. Andrzej Duda pozostanie na drugą kadencję prezydentem. Starałem się zrobić co w mojej mocy, żeby nie dopuścić do tej reelekcji. Tak jak większość z Was się starała i walczyła w całej kampanii" - (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *

15 lipca 2020 r. - odbyła się rozprawa o sygn. P 4/18 przed Trybunałem Konstytucyjnym - odbyła się i została odroczona do 18 sierpnia br. (zobacz więcej...)

* * * * * * * * * *

14 lipca 2020 r. - Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jubileuszowe życzenia niegasnącego zapału w działaniach na rzecz całego środowiska mundurowych, wszystkim członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, składa Zdzisław Czarnecki - Honorowy Przewodniczący SEiRP i Przewodniczący FSSM RP. - (czytaj cały list...)

* * * * * * * * * *

Koronawirus - informacje

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

16 czerwca 2020 r. - Andrzej Rozenek - "Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Zwracam się do Was w dniu kolejnej miesięcznicy uchwalenia zbrodniczej ustawy represyjnej. Niestety ruszyła kolejna fala represji. Mundurowi, którzy jeszcze nie byli objęci drastycznymi obniżkami świadczeń, właśnie otrzymują „listy śmierci”.  Są to kolejne haniebne decyzje Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, podjęte w oparciu o kwerendę dokonaną w IPN (patrz zdjęcie poniżej).(...)"

czytaj cały list A. Rozenka
informacja ZER MSWiA z dnia 14 maja 2020 r.

* * * * * * * * * *

06 czerwca 2020 r. - Na stronie FSSM RP został zamieszczony apel wyborczy dot. wyborów prezydenckich w dniu 28 czerwca 2020 r.

"Koleżanki i Koledzy!   Już wiemy, wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca 2020 r. Termin ten został oficjalnie potwierdzony postanowieniem Marszałek Sejmu- Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów na Urząd Prezydenta RP. Postanowienie to jest bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustawy z 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwaną potocznie ustawą „hybrydową”. Dalsze rozważania na ten temat przestały już mieć znaczenie. Mamy nową sytuację prawną     i musimy umieć się w niej odnaleźć.(...)" - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 maja 2020 r. - Andrzej Rozenek - "Jak co miesiąc list. Dziś wyjątkowo nie tylko do emerytów mundurowych. Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Witam Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Zacznę od tego co miłe - od życzeń. Dziś święto Straży Granicznej. Formacji, która od 29 lat strzeże naszych granic. Dziękuję za Wasze poświęcenie i za profesjonalizm, dziękuję tym, którzy są w służbie i tym, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę! Macie powody do dumy, macie wdzięczność  i zaufanie społeczeństwa. Nie dajcie sobie tego odebrać i nie spieprzcie tego!(...) czytaj całość...

* * * * * * * * * *

02 maja 2020 r. - na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zostało opublikowane stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 r.
"(...) Koleżanki i Koledzy !
Funkcjonariusze i Żołnierze !
Wszyscy zadajemy sobie pytanie: Jak w tej pełnej chaosu sytuacji powinniśmy postąpić? (...)" 
  ( czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 kwietnia 2020 r. - Andrzej Rozenek napisał kolejny list do represjonowanych - "Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej (16.12.2016 r.), która przyniosła śmierć co najmniej 60 osobom, a dla kilkudziesięciu tysięcy mundurowych okazała się bezprecedensowym aktem pogardy i bezprawia.(...) - czytaj dalej...

warto zobaczyć i przypominać:

"Zadowolony"
„Listy śmierci”
„Listy śmierci” wersja z angielskimi napisami:
„Czy ktoś za tę zbrodnię odpowie?”
OBYWATELE RP - Toruń - Konferencja „Solidarni z Represjonowanymi

* * * * * * * * * *

12 marca 2020 r. - na stronie Sądu Okręgowego w Kielcach ukazał się komunikat rzecznika prasowego sądu informujący o odwołaniu terminów wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych, w sądach powszechnych  od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku  włącznie.(czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

08 marca 2020 r. - MSWiA opublikowało projekt ustawy z dnia 5 marca 2020 r. na który mundurowe środowisko czekało od kilku miesięcy.  Jest to projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nas emerytów mundurowych szczególnie interesuje przewidywane wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 30 października 2018 roku. TK orzekł wtedy, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, jest sprzeczny z konstytucją, gdyż traktuje policjantów nierówno w stosunku do innych służb. W projektowanej regulacji, jak przekonuje MSWiA, kwestia ta zostanie ujednolicona. (czytaj całość....)

projekt ustawy  z dnia 05 marca 2020 r. 

uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 05 marca 2020 r.

* * * * * * * * * *

29 lutego 2020 r. - Komisja Prawna FSSM RP - Przedstawia analizę postanowienia Sąd Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r. o przekazaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w 7-osobowym składzie. Znamy już decyzję Sądu Najwyższego, podjętą na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 r. w przedmiocie tzw. „zagadnień prawnych” przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stosunkiem głosów 2:1, postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu, 7–osobowemu składowi tego Sądu (zdanie odrębne do tego postanowienia zgłosił SSN Krzysztof Rączka).(czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

19 lutego 2020 r. - Dziś Izba Pracy Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów - postanowiła, że wysokość obniżonych świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy oceni pod kątem odpowiedzialności zbiorowej i praw człowieka 7-osobowy skład Sądu Najwyższego. Pozostawiając pierwszeństwo orzekania Trybunałowi Konstytucyjnemu, który w tej sprawie zbierze się 17 marca br. (czytaj całość ...)

* * * * * * * * * *

16 lutego 2020 r. - Komisja d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/  Zarządu Głównego SEiRP - zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z APELEM o pomoc dla potrzebujących emerytów mundurowych.

Apel Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego ZG SEiRP

* * * * * * * * * *

16 lutego 2020 r. - Andrzej Rozenek w kolejnym liście do represjonowanych - pisze (...) "W kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, piszę do Was by poinformować o tym co się dzieje i zaproponować Wam pewne działania. Zacznę od skandalicznego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. 15 lutego, na spotkaniu inaugurującym kampanię wyborczą, prezydent powiedział:(...)" (czytaj dalej...)

* * * * * * * * * *

07 lutego 2020 r. - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP "DONOSI" do Parlamentu Europejskiego na praworządność w Polsce - taki tytuł nosi informacja na stronie FSSM RP - dot. (...) "FSSM RP czuje się pomijana w tzw. "mediach narodowych", jako organizacja "donosząca na brak praworządności pod rządami PiS", choć od "uchwalenia" ustawy represyjnej wielokrotnie sygnalizowała Parlamentowi UE i jego instytucjom o jej bezprawiu. Być może dlatego, że ustawa represyjna jest najjaskrawszym przykładem łamaniu praw polskich obywateli przez obecną władzę. Dopóki jednak prawo UE będzie nadrzędnym nad prawem krajowym, doputy Federacja będzie "donosić", aż instytucje unijne zajmą prawami byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, odebranymi im ustawą represyjną, sprzeczną z Konstytucją RP,  jej prawem i  prawem UE."

poniżej listy wysłane do trzech najważniejszych osób w PE wysłane w dniu 6 lutego 2020 r.

Pani Ursula von der Leyen                                      Pan David Maria Sassoli                                   Pani Vera Jourova

* * * * * * * * * *

06 lutego 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę  dot. emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa syg. akt P 4/18 w dniu 17 marca 2020 r o  godz.: 12.30. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie:
Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska,

I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski,
II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.  (czytaj całość....)

* * * * * * * * * *

04 lutego 2020 r. - Obecnie wiele spraw sądowych naszych koleżanek i kolegów, którym obniżono świadczenia emerytalne i rentowe zalegają w Sądzie Okręgowym w Warszawie, pomimo że miejscem zamieszkania świadczeniobiorców są inne województwa.  Przeniesienie sprawy do innego sądu jest możliwe, m.in. na wspólny wniosek stron (na podst. art. 461 § 3 k.p.c.), a więc zgodę na przeniesienie musi wyrazić także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie.

wzór wniosku o przekazanie sprawy równorzędnemu sądowi

* * * * * * * * * *

29 stycznia 2020 r. - Sąd Apelacyjny w Białymstoku zadał pytania prawne do Sądu Najwyższego dot. spraw represjonowanych funkcjonariuszy toczących się przed sądem. Sąd Najwyższy ma się na ich temat wypowiedzieć na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 r.

treść pytań prawnych do Sądu Najwyższego

* * * * * * * * * *

29 stycznia 2020 r. - Publikujemy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy – III SA/Kr 1246/19 – Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14 (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

20 stycznia 2020 r. - Proces legislacyjny - poselskiego projektu - ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

16 grudnia 2019 r. - Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 100
19 grudnia 2019 r. - Skierowano do I czytania w komisjach - do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych

* * * * * * * * * *

16 stycznia 2020 r. Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych pisze: "Jak pewnie wiecie 16 grudnia zeszłego roku Klub Parlamentarny Nowej Lewicy Razem złożył projekt ustawy przywracającej uposażenia emerytom mundurowym. Stało się to dokładnie w trzecią rocznicę uchwalenia przez PiS haniebnej ustawy represyjnej." (czytaj całość...)