Przeskocz do treści

Archiwum Aktualności 2021 rok

powrót

* * * * * * * * * *

20 grudnia 2021 r. - w Senacie odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”, zorganizowana przez wicemarszałków Gabrielę Morawską-Stanecką i Michała Kamińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji prawnej po serii wyroków sądowych z 2021 r. przywracających do wcześniejszej wysokości emerytury zmniejszone na skutek ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa z grudnia 2016 r. (czytaj całość...) 

zapis wideo konferencji - Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2021 r. - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych informuje: "Pani Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka wraz p. Wicemarszałkiem Michałem Kamińskim  w dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 12:00-16:00 organizują w Senacie konferencję „Czy prawa nabyte są naruszalne?  Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”.
Celem konferencji jest omówienie  sytuacji prawnej mundurowych  oraz dyskusja nad niezbędną inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie, którą macie możliwość obserwowania pod podanym niżej linkiem. https://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

W trakcie trwania konferencji będzie możliwość zadawania pytań do polityków i ekspertów. Wszystkie zadane pytania zostaną zarejestrowane, a zbiorcze wyjaśnienia i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronach Senatu i  FSSM RP. Liczymy na Państwa udział w wydarzeniu i udostępnienie otrzymanej informacji zainteresowanym.
Z wyrazami szacunku - Bogusława Łukasiewicz Sekretarz FSSM RP".

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek w kolejnym liście pisze : "Koleżanki i Koledzy! Mundurowi!
5 lat temu pisowski reżim uchwalił haniebną ustawę represyjną. Od 5 lat wspólnie walczymy o przywrócenie ukradzionych Wam świadczeń. Za nami wspólna inicjatywa obywatelska, setki spotkań, dziesiątki protestów i konferencji. Dziękuję Federacji  Służb Mundurowych i wszystkim innym organizacjom reprezentującym mundurowych, za bezkompromisową postawę. Zawsze mogłem na Was liczyć, tak jak zawsze mogą na Was liczyć mundurowi. Udzielacie potrzebującym wsparcia materialnego, prawnego oraz duchowego zawsze gdy tego potrzeba. Rodzina mundurowa jest dzięki Wam zwarta i waleczna. Wiem, że nasza walka zakończy się zwycięstwem. Trzymajcie się proszę w zdrowiu, żebyśmy mogli razem świętować dzień przywrócenia ukradzionych emerytur
i rent oraz dzień osądzenia winnych wprowadzenia represyjnego prawa.
Wasz oddany, Andrzej Rozenek, Poseł na Sejm RP, Koło Parlamentarne PPS".

* * * * * * * * * *

05 grudnia 2021 r. - Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki zwrócił się do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Przewodniczący zwrócił się o udostępnienie informacji, które będą odpowiedzią na niżej postawione pytania, dot. wykonywana prawomocnych wyroków sądów okręgowych zmieniających skarżone decyzje Dyrektora ZER (w przypadku oddalenia apelacji Organu) oraz wyroków sądów apelacyjnych zmieniających wyroki sądów okręgowych z oddalających odwołania na przywracające świadczenia emerytalne. (czytaj pismo FSSM RP do Dyrektora ZER MSWiA...)

* * * * * * * * * *

02 grudnia 2021 r. - Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki zwrócił się do Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu  Apelacyjnego w Krakowie z  pytaniami dot. rozpatrywania spraw osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. FSSM zadaje pytania "dlatego, że wg naszej wiedzy, Sąd ten jak dotąd rozpatrzył zaledwie jedną (!) taką sprawę, którą zresztą zwrócił do ponownego rozpatrzenia przez właściwy Sąd Okręgowy. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź". (czytaj pismo FSSM RP do SA w Krakowie...)

* * * * * * * * * *

17 listopada 2021 r. - Świętokrzyski Komitet Obrony Demokracji zaprasza na wydarzenie: KIELCE  SOLIDARNE  Z  REPRESJONOWANYMI SĘDZIAMI. 

W każdym 18. dniu miesiąca w całej Polsce odbywają się solidarnościowe protesty sędziów i obywateli.
Przyjdźcie koniecznie, bo jeśli my, obywatele ( oraz my represjonowani) nie staniemy w obronie niezależnych sędziów,
to oni, sędziowie nie będą mogli obronić nas i naszych konstytucyjnych praw.

Lista Sędziów, których nielegalna izba dyscyplinarna represjonuje za przestrzeganie polskiej Konstytucji, za wykonywanie orzeczeń TSUE oraz polskich niezawisłych sądów, ciągle się wydłuża. Pamiętajmy o nich!!!
Musimy wszyscy stanąć murem za represjonowanymi sędziami. Jak również za tymi, którzy złożyli oświadczenia o odmowie orzekania z sędziami wybranymi przez neoKRS, wśród nich jest 9 sędziów z Kielc.
Złożyli oni oświadczenie, że będą wykonywać wyroki TSUE oraz ETPCz i będą podważać legalność neo-sędziów. Oświadczenie podpisali sędziowie: Marcin Chałoński, Grażyna Cieloch, Mirosław Gajek, Bożena Gawrońska, Monika Horecka, Magdalena Michalewicz, Łukasz Sadkowski, Małgorzata Solecka, Tomasz Zieliński.
Zadbajmy o bezpieczeństwo - każdy zakładając maseczkę dba nie tylko o siebie, ale również o osoby z najbliższego otoczenia.

* * * * * * * * * *

16 listopada 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek swój list rozpoczyna -"Koleżanki i Koledzy, Represjonowani!
Jest to kolejny list do Was, który piszę w miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Od pewnego czasu sądy powszechne orzekają w sprawie 36 tysięcy skarg na decyzję ZER przez Was wniesionych. Postanowienia są w miażdżącej większości pozytywne. Jeśli nadal zachowana zostanie niezawisłość sądownictwa, z pewnością takie pozostaną. W państwie demokratycznym, seryjnie wygrywane sprawy na linii obywatel - instytucja państwowa, byłyby asumptem do przeglądu i zmiany prawa. Machina legislacyjna już dawno by ruszyła, przywracając porządek prawny zgodnie z utartą linią orzeczniczą sądów powszechnych." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

11 listopada 2021 r. - adwokat Wojciech Wieruszewski z Kancelarii Adwokackiej Ł&W Wieruszewski z Poznania - pisze:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że niestety z uwagi na kolejne pytanie prawne zadane Trybunałowi Konstytucjonalnemu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Państwa sprawy pozostały zawieszone. Niestety nasze zażalenia na postanowienia o zawieszeniu postepowania nie zostały uwzględnione przez Naczelny Sąd Administracyjny, który również wskazał, że musimy poczekać na kolejne orzeczenie Trybunału.
Jednakże informuje, że cały czas pozostajemy zgłoszeni jako pełnomocnicy w Państwa sprawach i będziemy je prowadzić do samego końca - będziemy się nimi zajmować również po wydaniu – miejmy nadzieję – korzystnego wyroku przez Trybunał.

* * * * * * * * * *

02 listopada 2021 r. - Po długim oczekiwaniu spowodowanym COVID-19 - 26 października 2021 r. obyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach z okazji 30-lecia SEiRP.  W posiedzeniu wzięli udział prezesi Kół i zaproszeni goście.  Wśród gości obecni byli: Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki, I Wiceprezes SEiRP Jerzy Skrycki oraz gość specjalny Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Pani insp. dr Agata Malasińska-Nagórny.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części:
- część organizacyjną – dot. działalności SEiRP w woj. świętokrzyskim
- część uroczystą – w której zostały wręczone odznaczenia SEiRP,  życzenia dla jubilatów oraz podziękowania z okazji 30-lecia dla działaczy naszej organizacji.

galeria zdjęć

Prezes ZOW SEiRP w Kielcach Izabella Jaros i Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki

* * * * * * * * * *

 • 29 października 2021 r. - Kolejny komunikat na stronie FSSM RP pt. SPRAWY REPRESJONOWANYCH PRZED SĄDEM APELACYJNYM W WARSZAWIE. "Większość, bo ok. 16 tys. ze spraw osób represjonowanych „ustawą” z 16 grudnia 2016 r. toczy się przed warszawskimi sądami Okręgowym i Apelacyjnym. O ile jednak wszyscy sędziowie Sekcji XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SO w Warszawie rozpatrują wyłącznie te sprawy, o tyle sędziowie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SA w Warszawie mają na wokandach także wiele spraw innych obywateli. Ponieważ Dyrektor ZER MSWiA w każdej ze spraw przegranych przed sądami okręgowymi „obligatoryjnie” wnosi apelację, a i zapewne czyni to też większość z represjonowanych, którzy przegrywają w pierwszej instancji, to dla osób mających sprawy w Warszawie, tutejszy Sąd Apelacyjny może stanowić „wąskie gardło” na drodze po sprawiedliwość. Niestety, odpowiedź jaką FSSM RP otrzymała z tego Sądu na wniosek o udzielenie informacji publicznej, zdaje się te obawy potwierdzać. Zwłaszcza, że liczba spraw rozpatrywanych przez SO w Warszawie (a za tym i apelacji) ostatnio znacząco wzrosła."

wniosek FSSM RP do SA w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej z dnia 3.09.2021 r.
komunikat FSSM RP z dnia 28.10.2021 r.  

* * * * * * * * * *

21 października 2021 r. - Federacja Służb Mundurowych RP na swojej stronie opublikowała komunikat - WSPIERAMY SKARGĘ DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA. Jak zapewne większość osób represjonowanych wie, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu toczy się postępowanie zainicjowane 23 skargami naszych Koleżanek i Kolegów, które dotyczą naruszenia  art. 6 i 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (odpowiednio naruszenie prawa do rozpoznania sprawy przed sądem w rozsądnym terminie oraz naruszenie prawa do skutecznego środka odwoławczego). Skargi zostały oznaczone jako sprawa Janusz Leszek Bieliński i inni przeciwko Polsce Nr 48762/19. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP postanowiła przyłączyć się do tej sprawy jako tzw. strona trzecia i przekazać Trybunałowi własne stanowisko w sprawie.
W praktyce sądów taka interwencja dokonywana jest za pomocą tzw. opinii przyjaciela sądu (amicus curiae brief). Po uzyskaniu z ETPCz zgody na przedstawienie takiej opinii, przekazaliśmy ją do Trybunału.

Jednocześnie informujemy, że z podobną inicjatywą wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka i również skierowała do ETPCz opinię typu amicus curiae.

* * * * * * * * * *

19 października 2021 r. - Na stronie Kancelarii Prawnej  Aleksandra Chołub opublikowano wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przywracający rentę inwalidzką represjonowanej funkcjonariuszce:

 1. Informacja IPN o przebiegu służby każdorazowo wyznacza ramy czasowe, co do których zachodzi konieczność ustalenia, co konkretnie robił były funkcjonariusz, i czy można by ocenić te działania jako wykonywane na rzecz państwa totalitarnego.
 2. Dowodami, które mogłyby wskazywać na działania funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa mogłyby być przykładowo: zeznania osób pokrzywdzonych bezprawnie przez danego funkcjonariusza (inwigilowanych, prześladowanych), dowody z prowadzonych w tamtym okresie spraw sądowych przeciwko pokrzywdzonym, w których dany funkcjonariusz brał udział, w szczególności, czy brał udział w skierowanych przeciwko obywatelom bezprawnych działaniach polegających m.in. na prowokacjach lub składaniu fałszywych zeznań w takich sprawach (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 2021 r., sygn. akt III AUa 927/21). (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

19 października 2021 r. - Jan Gaładyk z Zarządu Głównego SEiRP informuje, że na stronie internetowej ZG SEiRP https://www.seirp.pl/roszczenie-o-wyplate-wyrownania... - umieściliśmy najnowszą informację dot. roszczenia o wyrównanie wypłaty wyrównania ekwiwalentu w którym przypominamy wszystkim zwolnionym ze służby w Policji po
19 października 2001 roku, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o wyrównanie ekwiwalentu, że mogą to jeszcze skutecznie zrobić do 7 listopada 2021 roku. Ponadto prezentujemy informację o wniosku do Prezesa NSA o podjęcie uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie powstałych rozbieżności w interpretacji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r.c o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o służbie więziennej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2020roku. Niestety 15 października 2021 roku otrzymaliśmy odpowiedź z której wynika, że orzecznictwo NSA jest już jednolite i nie ma potrzeby wywoływania takiej uchwały NSA. Problem tylko polega na tym, że NSA teraz już jednolicie zawiesza wszystkie postępowania wszczęte wnioskami o wypłatę wyrównania ekwiwalentu. Ta jednolitość sprowadza się niestety do seryjnego zawieszania postępowań i uzasadniana jest pytaniem prawnym WSA w Białymstoku. ( czytaj całość....)

* * * * * * * * * *

16 października 2021 r. - Konsekwentnie, jak co miesiąc - Poseł Andrzej Rozenek  pisze list do nas represjonowanych: "Koleżanki i Koledzy! Represjonowani mundurowi! Pytacie o mnie zatroskani, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Jestem z Wami i zawsze będę z Wami! Potworne zło jakie Wam wyrządzono, zawsze będzie w mojej pamięci powodując, że nigdy i za nic nie będę kolaborował z pisowskimi oprawcami. Co w polityce, pytacie. Odpowiadam: jestem nadal w Klubie Parlamentarnym Lewicy jako bezpartyjny poseł. Do partii Nowa Lewica nie zostałem przyjęty decyzją Włodzimierza Czarzastego. Stało się to w dzień po tym, jak zgłosiłem publicznie chęć startu w wyborach na współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Przewodniczący Czarzasty pozbył się w ten sposób konkurenta (...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

14 października 2021 r. - Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała na swojej stronie - Opinia przyjaciela sądu do ETPC w sprawie przewlekłości w postępowaniach dotyczących obniżenia emerytur i rent byłych funkcjonariuszy służb mundurowych:

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczy się postępowanie dotyczące przewlekłości w rozpoznawaniu przez polskie sądy odwołań od decyzji obniżających emerytury i renty osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa.

♦ Do obniżek tych doszło na mocy kontrowersyjnej ustawy uchwalonej w grudniu 2016 r.

♦ Decyzje o obniżeniu emerytury lub renty podlegają zaskarżeniu do sądu. Niestety, wiele postępowań zostało zawieszonych w związku z toczącą się przed Trybunałem Konstytucyjnym od 2018 r. sprawą dotyczącą konstytucyjności ustawy z grudnia 2016 r.

♦ Skargę do ETPC wniosły strony zawieszonych postępowań. Zarzucają one, że doszło do naruszenia ich prawa dostępu do sądu i prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz że nie zapewniono im środków prawnych umożliwiających kwestionowanie przewlekłości wynikającej z postępowania przed TK. (czytaj całość...)

dla przypomnienia: 
- Raport o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych - cena skutków regulacji - (stan prawny 5 lipca 2021 r.)
- W oczekiwaniu na sprawiedliwość. Cztery lata ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych – nowy raport HFPC
- opinia przyjaciele sądu (wersja j. angielski)

* * * * * * * * * *

11 października 2021 r. - Na stronie Region Świętokrzyski KOD przedstawiono relację - "Udane demonstracje w obronie UE w regionie świętokrzyskim" - "Tak dużej demonstracji obywatelskiej nie było w Kielcach od czasu Strajku Kobiet, komentują obserwatorzy. Pikiety manifestacje w obronie miejsca Polski w UE pod hasłem „My zostajemy w UE, rząd wychodzi” odbyły się w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Św., Pińczowie, Kazimierzy Wielkiej i Sandomierzu. Kilka miejscowości z naszego regionu były wśród 130 miejsc w Polsce, demonstrujących w niedzielę 10.10.2021 przeciwko wyrokowi tzw. Trybunału Konstytucyjnego, według którego polska konstytucja pozwala na ignorowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kielecka demonstracja odbyła się na rynku i zgromadziła ponad tysiąc osób (...)"

* * * * * * * * * *

08 października 2021 r. - Na profilu Facebook - prof. Marek Chmaj w przystępny sposób przedstawił - 7 błędów głównych "wyroku" TK z dnia 07.10.2021 r. 

 1. w orzekaniu brały udział osoby nieuprawnione (dublerzy), stąd opublikowana decyzja formalnie nie jest wyrokiem;
 2. TK samowolnie zmienił zakres wniosku, do czego nie ma prawa
  (jest ściśle związany zakresem wniosku);
 3. TK nie ma uprawnień, do orzekania o zgodności Traktatów UE z polską Konstytucją. Postępowanie kwalifikowało się tylko do umorzenia w całości;
 4. wchodząc w 2004 r. do UE wyraziliśmy zgodę na przyjęcie jej dorobku prawnego, w tym Traktatu z Maastricht (dziś traktat o UE). Traktat ten wskazuje, że UE opiera się na wartościach i prawach in. wolności, demokracji, państwa prawnego oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 2 w zw. z art. 6 ust. 3). Wartości te wynikają także z Konstytucji RP;
 5. organy UE, w tym TSUE nie nakazują nam, jak w analizowanym przypadku konkretnie mamy tworzyć prawo, wskazują jedynie, że nasze regulacje musza być zgodne z wartościami i prawami, w tym z zasadą państwa prawnego, niezależnością sądów i niezawisłością sędziów;
 6. „wyrok TK” ma charakter zakresowy, i ma służyć „właściwej” interpretacji tych przepisów UE, których dotyczy. „Wyrok” w żaden sposób nie obowiązuje UE oraz jej organów, zatem kary finansowe na niewprowadzanie w życie wyroków TSUE będziemy płacić wszyscy z naszego budżetu państwa;
 7. celem „wyroku” TK jest zapewne, obok wywołania konfliktu z UE, zastraszenie polskich sędziów, aby nie stosowali wyroków TSUE. Jeśli je będą stosować, to im grozi postępowanie przed Izbą Dyscyplinarną SN, czyli koło się zamyka.

Podsumowanie: o co w tym wszystkim chodzi? tzw. „ustawy Ziobry” dotyczące „reformy sadów” i KRS od początku były oceniane za niezgodne z Konstytucją. Pechem PiSu jest to, że są niezgodne również z prawem UE. Konflikt z UE i ETPCz jest prostą konsekwencją działań Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry. Działań wymierzonych przeciwko niezależności sądów.

* * * * * * * * * *

16 września 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek konsekwentnie co miesiąc pisze list do nas represjonowanych "(...) Widzimy co się dzieje w policji. Wszyscy jesteśmy przerażeni ignorancją i brakiem wyszkolenia. Skutki tego często są tragiczne. Obywatel, który powinien policjantom ufać, drży o swoje zdrowie a nawet życie. Widzimy też, że niekompetencja króluje w innych służbach. Rozpanoszyła się na wszystkich niemalże szczeblach i paraliżuje pracę ważnych struktur aparatu państwa.(..) " - czytaj całość...

Film - Czy ktoś za tę zbrodnię odpowie?

* * * * * * * * * *

12 września 2021 r. -  FSSM RP w komunikacie  z dnia  27 sierpnia 2021 ro SKARDZE KASACYJNEJ informuje w kontekście Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego jako uprawnionego do jej złożenia w informacjach z dnia 31.03.2021 r. oraz z dnia 15.04.2021 r.  W najnowszej informacji z dnia 27.08.2021r.   przedstawia tą kwestię z pozycji skarżącego decyzję Dyrektora ZER, po negatywnym dla niego wyroku sądu apelacyjnego, jako sądu II - ostatniej instancji. A takich wyroków niestety przybywa. ( czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

11 września 2021 r. - W piątek 10 września 2021 roku w Sali konferencyjnej Diune Hotel w Kołobrzegu odbyła się III Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych pod hasłem: – Serce 2021, Pamięć Prawda, Przyszłość.  Organizatorami było Bractwo Mundurowe RP oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Powiat Kołobrzeski oraz Urząd Miasta Kołobrzeg. Wśród zaproszonych gości byli: Andrzej Rozenek polski dziennikarz i Poseł na Sejm VII i IX kadencji, Anna Bańkowska oraz Stanisław Wziątek członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś oraz Mirosław Tessikowski członek Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.

galeria zdjęć

Konferencja rozpoczęła się od briefingu prasowego z udziałem organizatorów wydarzenia oraz kołobrzeskich mediów.

Briefing prasowy przed konferencją (zobacz...)
Następnie przeprowadzony został Apel Pamięci ofiar ustaw dyskryminacyjnych.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z losami represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich formacji mundurowych.

Bractwo Mundurowe RP przeciwko kampanii represji i nienawiści - (czytaj...)

W trakcie trwania spotkania była również przeprowadzona akcja charytatywna Serce 2021, dedykowana wdowom po ofiarach represji państwa. Wszystkie uzyskane kwoty zostaną przeznaczone na akcję pomocową.

III Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych
Serce 2021, Pamięć Prawda, Przyszłość - (zobacz..)

* * * * * * * * * *

27 sierpnia 2021 r. - Na stronie internetowej Tygodnika Przegląd ukazał się artykuł pt.: "Czarzasty wyrzuca Rozenka" - "Wakacje, wakacjami, a na lewicy walka trwa. Oto Andrzej Rozenek, poseł na Sejm RP, właśnie dowiedział się, że jego kariera w partii Nowa Lewica dobiega końca. A dowiedział się o tym od Włodzimierza Czarzastego, przewodniczącego partii, który poinformował go, że jako przewodniczący frakcji SLD w Nowej Lewicy  odrzuca jego podanie o przyjęcie. (...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

26 sierpnia 2021 r. - Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskuje do Trybunału Konstytucyjnego o wyłączenie udziału sędzi K. Pawłowicz oraz sędziów M. Muszyńskiego, J. Piskorskiego i J. Wyrembaka ze sprawy K 3/21. Prawidłowe ukształtowanie składu w tej sprawie jest ważne ze względu na szczególne znaczenie ewentualnego wyroku w sferze krajowej, na płaszczyźnie prawa międzynarodowego i polityki zagranicznej. (czytaj całość...)

Wniosek RPO wyłączenie K. Pawłowicz 25.08.2021.pdf
Wniosek RPO wyłączenie trzech sędziów TK 25.08.2021.pdf

* * * * * * * * * *

24 sierpnia 2021 r. - Na stronie FSSM RP - ukazał się komunikat - " WZYWAMY MORAWIECKIEGO DO PRZEPROSIN! - Niemal rok temu, podczas obchodów rocznicy napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. z ust Premiera RP Mateusza Morawieckiego padły haniebne słowa odnoszące się do osób objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Informowaliśmy wówczas, że podejmiemy w tej sprawie stosowne kroki prawne. Po wielu dogłębnych analizach i konsultacjach prawnych, w dniu wczorajszym, FSSM RP, jako organizacja reprezentująca byłych funkcjonariuszy służb mundurowych (w tym oczywiście także tych represjonowanych), wezwała Mateusza Morawieckiego do opublikowania przeprosin oraz skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego m.in. przestępstwa zniesławienia w związku z ww. wypowiedzią" (czytaj całość....)

* * * * * * * * * *

16 sierpnia 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek w kolejnym liście do represjonowanych - "Mija kolejny miesiąc od uchwalenia ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku. Każda godzina, każdy dzień, tydzień, miesiąc i rok oznaczają kolejne osoby, które nie doczekają sprawiedliwości. Dziś - jak szacuje Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM) liczba osób objętych ustawą, które zmarły nie doczekawszy przywrócenia należnych im świadczeń, przekracza 1,5 tysiąca. To bardzo ponura statystyka, za którą kryją się tragedie konkretnych osób i ich rodzin. Gdy o tym myślę, czuję wściekłość.(...)" - czytaj całość....

* * * * * * * * * *

13 sierpnia 2021 r. - W auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, z inicjatywy Gabrieli Morawskiej-Staneckiej wicemarszałkini Senatu, pod przewodnictwem śląskiego koordynatora FSSM RP kol. Ewy Macek toczyła się konferencja nt.: „Rola służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim”. Inaugurację spotkania stanowiła projekcja filmu „Czekając na sprawiedliwość”, po której uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar represyjnej ustawy. W roboczej części spotkania głos zabierali: -parlamentarzyści:
- Gabriela Morawska-Stanecka,
- Michał Kamiński,
- Andrzej Rozenek,
- Ewa Kołodziej,
- Mirosław Suchoń;
przedstawiciele stowarzyszeń emerytów i rencistów mundurowych:
- Antoni Duda,
- Janusz Kwiecień,
- Sylwia Rapicka,
- Marek Szybiński;
przedstawiciele KOD:
- Włodzimierz Gdziela,
- płk Adam Mazguła,
- Katarzyna Majchrzak
- przewodniczący FSSM RP kol. Zdzisław Czarnecki.

* * * * * * * * * *

01 sierpnia 2021 r. - Na zlecenie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w 2021 r. został zrealizowany film pt.: ”Czekając na sprawiedliwość” przedstawiający realia życia emerytów policyjnych po czterech latach obowiązywania ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku.

Film - "Czekając na sprawiedliwość"

* * * * * * * * * *

30 lipca 2021 r. - W dniu 23 lipca br. -SE i RP Koło nr 1 w Sandomierzu zorganizowało spotkanie integracyjne rodzin z okazji Święta Seniora Policyjnego oraz Święta Policji. Prezes Maria Sobieszkoda serdecznie powitała przybyłych członków wraz z małżonkami oraz Komendanta Powiatowego Policji insp. Ryszarda Komańskiego. (czytaj dalej...)

* * * * * * * * * *

28 lipca 2021 r. - do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek K 6/21 Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:

1. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej Protokołami nr 3, 5, 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284), w zakresie, w jakim pojęciem "sąd" użytym w tym przepisie obejmuje Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 8 ust. 1, art 10 ust. 2, art 173 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP;
2. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim utożsamia wynikającą z tego przepisu gwarancję rozpatrzenia indywidualnej sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach danego podmiotu o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej z kompetencją Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie hierarchicznej zgodności określonych w Konstytucji RP przepisów i aktów normatywnych, a przez to pozwala objąć postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym wymogami wynikającymi z art. 6 EKPC z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 122 ust. 3 i 4, art. 188 pkt 1-3 i 5 i art. 193 Konstytucji RP;
3. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim obejmuje dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia, czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą z art. 2, art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 3 i art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. 

Wniosek Prokuratora Generalnego do TK z dnia 27 lipca 2021 r. 

* * * * * * * * * *

27 lipca 2021 r. - Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniu 25 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 15/VIII/ZG/2021 o wyjściu Stowarzyszenia z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

* * * * * * * * * *

26 lipca 2021 r. - Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport o ustawie o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych. Ocenia cztery lata ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych to cztery lata oczekiwania na sprawiedliwość....(czytaj całość...)

Raport HFPC z lipca 2021 r.

Gazeta Prawna artykuł  -  "PiS broni ustawy emerytalnej z 2016 roku. HFPC: Dezubekizacja naruszyła prawa człowieka"

* * * * * * * * * *

16 lipca 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych - "W kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej chcę zademonstrować Wam arogancję i pogardę z jaką obecnie rządzący odnoszą się do Waszej sprawy. Tak, wiem, nie jest to dla Was nowina. Mimo to, warto wiedzieć, jak ustawowy obowiązek odpowiedzi na interpelacje poselskie, jest po prostu ignorowany.(...)" - czytaj dalej...

* * * * * * * * * *

28 czerwca 2021 r. - Zespół Prawny FSSM RP opublikował na stronie Federacji - informację prawną dot. „wyroku TK” z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie.  "(...) Organ ten w obecnym kształcie i sposobie działania, przestał już być organem kontroli konstytucyjności prawa, opisanym w art. 188-197 Konstytucji RP. Stał się bezwolnym narzędziem realizującym dyspozycje aktualnie rządzących. Wszyscy jesteśmy tego świadkami (...) Pozostając w prawdzie odnotujmy, że „orzeczenie” to  dotyczyło wyłącznie pytania o policyjną rentę inwalidzką nabytą przed 1990 r. i zapadło większością głosów, przy zdaniach odrębnych zgłoszonych przez dwóch Sędziów TK, tj. Leona Kieresa oraz Piotra Pszczółkowskiego. Można ich określić mianem jedynych sprawiedliwych.(...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

16 czerwca 2021 r. - W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie P 10/20, że przepis ustawy dezubekizacyjnej, na podstawie którego obniżono renty inwalidzkie byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL, jest zgodny z konstytucją. Zdania odrębne w sprawie zgłosili sędziowie: Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Jest to pierwszy wyrok Trybunału ws. ustawy dezubekizacyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 r. Przed TK odbyła się na demonstracja grupy represjonowanych funkcjonariuszy, którym towarzyszył Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki oraz prof. Marek Chmaj.

Transmisję on-line prowadził VideoKOD:

Transmisja z rozprawy w TK P 10/20 
Transmisja z ogłoszenia wyroku i zdań odrębnych

* * * * * * * * * *

16 czerwca 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych - " W kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej otrzymaliśmy od Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej „prezent”. Grupa nazywająca się Trybunałem Konstytucyjnym wydała „wyrok” w sprawie P 10/20. Jest to sprawa jednostkowa, dotycząca wysokości policyjnej renty inwalidzkiej konkretnego funkcjonariusza. Pytanie zadał Sąd Okręgowy  w Krakowie. TK Przyłębskiej orzekł w tej jednostkowej sprawie, że „art. 22a ust. 2 ustawy z o   emerytalnym funkcjonariuszy jest zgodny z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

14 czerwca 2021 r. - Na stronie FSSM RP ukazał się list Przewodniczącego Zdzisława Czarneckiego do członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w którym pisze m.in."

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Wkrótce minie rok od podjęcia w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych uchwały nr 22/VIII/ZG/2020 zatwierdzającej decyzję Prezydium ZG z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia członkostwa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Uchwała ta, obok wyrażenia takiej woli, zobowiązuje członków Stowarzyszenia do powstrzymania się od czynności organizacyjnych oraz prawnych wykonywanych w ramach FSSM RP.(...)" - ( czytaj całość...)

List Przewodniczącego FSSM RP do członków SEiRP z dnia 11.06.2021 r.
Pismo Prezesa ZG SEiRP do Zarządu FSSM RP z dnia 17.07.2020 r.

* * * * * * * * * *

14 czerwca 2021 r. - Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny ( już po raz dziewiąty) "spadło" z wokandy posiedzenie w dniu 17.06.br. sprawy P4/18 czyli pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczących emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz "totalitarnego państwa" - jak długo jeszcze....

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

30 maja 2021 r.Komisja Prawna FSSM RP opublikowała na stronie FSSM RP informację o przebiegu rozpraw przed sądami okręgowymi, w tym przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawach przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość świadczeń emerytalnych w kontekście prowadzonego przez sąd postępowania dowodowego.

"W ostatnim okresie przedstawiciele Komisji Prawnej FSSM, uczestniczyli (w charakterze publiczności) w szeregu rozprawach, zarówno tych prowadzonych zdalnie, jak i tych prowadzonych w salach rozpraw z udziałem wszystkich lub niektórych stron. W ten sposób korzystaliśmy i będziemy korzystać z naszego prawa do dostępu do wymiaru sprawiedliwości określonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, którym jest m.in. dostępność rozpraw jawnych dla publiczności. Mimo warunków wyznaczonych pandemią, ze strony sędziów spotkaliśmy się z pełnym zrozumieniem i poszanowaniem tego rodzaju konstytucyjnego prawa. Nasze obserwacje przebiegu rozpraw zrodziły kilka, bardzo istotnych wniosków z punktu widzenia interesu prawnego odwołującego się, mających szczególne znaczenie na etapie przygotowania się do procesu, późniejszego przebiegu rozprawy, w tym przesłuchania w charakterze strony. (...)" - czytaj całość...

IPN - karta usługi o wydanie  kopii dokumentów osobowych
IPN - Wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowych   plik .WORD
FSSM RP - Wystąpienie do Sędziów z dnia 18 stycznia 2021 r.
Uchwała SN z dnia 20 września 2020 r.
Jak założyć konto na Portalu Informacyjnym Sądów

* * * * * * * * * *

16 maja 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek w kolejnym liście do represjonowanych "(...) Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Wiem jak boleśnie odebraliście informację o negocjacjach z PiS-em podjętych przez liderów Lewicy. Rozumiem i podzielam Wasze oburzenie. Siadanie do stołu ze sprawcami zbrodni parlamentarnej, jaką niewątpliwie była ustawa z 16 grudnia 2016 roku, uważam nie tylko za błąd polityczny ale również za zachowanie niegodne, nie licujące z honorem.(...)" - (czytaj całość...)

Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wystosowany do trzech liderów Lewicy 
Odpowiedź  przewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

* * * * * * * * * *

06 maja 2021 r. - Prezes ZOW SEiRP Kielce Izabella Jaros rozmawiała z adwokatem Wojciechem Wieruszewskim z Kancelarii Adwokackiej Ł&W Wieruszewski z Poznania w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Kancelaria podejmie się reprezentacji byłych funkcjonariuszy policji na każdym etapie postępowania administracyjnego (także zawieszonych). W przypadku zawieszonych postepowań złożymy wnioski o ich podjęcie, zaś na decyzje Sądu w tym zakresie przysługuje także zażalenie. Kancelaria sprawy prowadzi pro bono, ewentualne wynagrodzenie to dopiero koszty zastępstwa prawnego zasądzone nam przez Sąd od Policji. (czytaj dalej...)

* * * * * * * * * *

03 maja 2021 r. - Przewodniczący Federacji Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław CZARNECKI wystosował list w sprawie poparcia przez lewicę pisowskiego "Krajowego Planu Odbudowy" w którym czytamy: "
Szanowni Panowie,
Wydarzenia ostatnich dni, w tym Wasze działania jako liderów bliskiej nam formacji politycznej, wzbudziły w środowisku byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych obawy o stopień zrozumienia rzeczywistości społeczno-politycznej w jakiej przyszło nam żyć przez ostatnie lata. Mamy na myśli ustalenia jakie poczyniliście z partią rządzącą poprzedzające głosowanie nad ustawą ratyfikującą unijny Funduszu Odbudowy, a w perspektywie nad Krajowym Planem Odbudowy. Mamy pełną świadomość, że dotyczą one blisko 60 mld euro, jakie mają przypaść Polsce, z ogólnej puli 750 mld unijnego Funduszu Odbudowy, prezentowany jako "nowy Plan Marshalla" po kryzysie spowodowanym pandemią.
Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację tego rodzaju umowy międzynarodowej może być uchwalona z zastosowaniem zwykłej większości głosów w Parlamencie. Wiemy jednak, że mimo to są problemy powodowane sporem w „zjednoczonej prawicy”, gdzie jedno z jej ugrupowań odmówiło poparcia ratyfikacji, demonstracyjnie ignorując nasz interes narodowy. Zapewniliście wsparcie rządzącym i gwarancje wyjścia z tego impasu, reprezentując formację opozycyjną, którą konsekwentnie popieraliśmy w ostatnich wyborach i zamierzaliśmy to czynić w przyszłości. Nie raz daliśmy dowód swojej lojalności.(...)" - czytaj całość...

Odpowiedź Przewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego z dnia 5 maja 2021 r.

* * * * * * * * * *

29 kwietnia 2021 r. - Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny ( już po raz ósmy lub jak kto woli  "od nowa") będzie rozpoznawał pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 w dniu 17 czerwca 2021 r. godz. 11.00. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Pełny skład TK, przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 11.oo -  w TK będzie rozpatrywana sprawa P10/20 o obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa z wniosku Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

* * * * * * * * * *

16 kwietnia 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych "(...) Tak się składa, że piszę dzień po skandalicznym oświadczeniu grupy osób, bezprawnie nazywającej się Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż osoby te, którym przewodniczy mgr Julia Przyłębska, uznały iż czas zakończyć urzędowanie prof. Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Oświadczenie uzurpatorów wygłosił Stanisław Piotrowicz, były prokurator z czasów PRL. Ten sam, który usprawiedliwiał czyny zboczonego księdza „dawaniem ciumka”. W myśl stanowiska osób uważających się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Adam Bodnar będzie musiał najdalej za trzy miesiące opuścić urząd RPO. To operetkowe oświadczenie byłoby zabawne, gdyby nie rządzący, którzy uznają je za pełnoprawne postanowienie prawdziwego TK.(...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

12 kwietnia 2021 r.Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. W laudacji wygłoszonej przez nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego podkreślono, że medal został przyznany za szczególną odwagę i konsekwencję w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz rządów prawa. Generał Rapacki zaznaczył również, że w ocenie Stowarzyszenia kadencja Adama Bodnara charakteryzowała się bardzo wyraźnym osadzeniem w idei społeczeństwa obywatelskiego. - Stawaliście Państwo nie tylko w obronie pokrzywdzonego człowieka w konkretnej sytuacji, ale też na rzecz ochrony wartości ogólnospołecznych. Zbudował Pan urząd, w którym ludzie i ich sprawy są w epicentrum działania, który zawsze staje po stronie osób pokrzywdzonych, wykluczonych, po stronie obywateli niezależnie od ich wyznania, pochodzenia, orientacji seksualnej czy reprezentowanych poglądów politycznych - podsumował gen. Rapacki.

Laudacja

* * * * * * * * * *

17 marca 2021 r. - Kolejna informacja ze strony Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Chołub o pozytywnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn.akt III AUa 400/20 z dnia 28 stycznia 2021 r.) w sprawie renty rodzinnej dla odwołującej się małżonki po funkcjonariuszu. "(...) Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że przed możliwością pomocy przy właściwym odkodowaniu normy wynikającej z art. 24a policyjnej ustawy emerytalnej stanął Trybunał Konstytucyjny, który w sprawie
P 16/19 miał odpowiedzieć na zapytania prawne wystosowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia
27 maja 2019 r. Mimo upływu ponad półtora roku od zadania pytania prawnego - Trybunał Konstytucyjny nie podjął się rozstrzygnięcia tej kwestii, choć nic nie stało na przeszkodzie w rozstrzygnięciu szeregu innych spraw, które wpłynęły do Trybunału znacznie później. Należy przy tym zwrócić uwagę na polityczne postulaty rozstrzygania spraw według kolejności wpływu do Trybunału.(...)" (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

09 marca 2021 r. - Na stronie Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Chołub ukazała się informacja o pozytywnym dla represjonowanej policjantki wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt III AUa 1341/20 z dnia 13 stycznia 2021 r.). (...)"Nie można z góry zakładać, że każda osoba pełniąca służbę działała na rzecz totalitarnego państwa, gdyż funkcje rozkładały się także na obszary bezpieczeństwa państwa, które są istotne w każdym jego modelu. Chodzi np. o służbę w policji kryminalnej, niezależnie od tego, komu była ona podporządkowana czy ochronę granic, tak by uproszczone interpretacje nie godziły w sposób automatyczny w osoby, które prawidłowo i legalnie wykonywały swoje obowiązki służbowe po 1990 roku. Przebieg służby funkcjonariusza ma znaczenie dla wysokości jego emerytury (renty). Jednocześnie sam akt weryfikacji nie będzie parametrem rozstrzygającym (bo nie był świadectwem moralności), lecz okolicznością, której nie można pominąć przy ocenie zasadności objęcia konkretnej osoby zakresem ustawy (...)" - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

03 marca 2021 r.Rzecznik Praw Obywatelskich -  przeciwny skardze kasacyjnej MSWiA ws obniżenia emerytury funkcjonariuszowi wywiadu.
- Sądy przywróciły funkcjonariuszowi wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 r. emeryturę, którą stracił w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej
- Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak skargę kasacyjną na niekorzyść obywatela do SN
- W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinna być ona w ogóle merytorycznie rozpoznana
Przed 1989 r. funkcjonariusz pełnił służbę podczas której realizował zadania m.in. wywiadu naukowo-technicznego. Po przemianach ustrojowych był funkcjonariuszem Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Ze służby odszedł w stopniu podpułkownika w 2001 r. po uzyskaniu 35-letniej wysługi emerytalnej oraz III grupy inwalidzkiej. By zapewnić wnukom mieszkania, zaciągnął kredyty mieszkaniowe.
Ich miesięczna rata, którą systematycznie spłacał do 2017 r., wynosiła 4 tys. zł. Obniżenie świadczenia o 4500 zł uniemożliwiło mu dalszą spłatę kredytu. Próby negocjacji z bankami spowodowały przekazanie sprawy do windykacji. Z racji wieku i ciężkich schorzeń nabytych w związku ze służbą w UOP, mężczyzna nie jest w stanie podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia. Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. zgłosił udział w postępowaniu przed sądem I instancji w sprawie odwołania mężczyzny od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej. Sądy obu instancji przywróciły funkcjonariuszowi emeryturę i rentę inwalidzką. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak skargę kasacyjną na niekorzyść obywatela do SN. W ocenie Rzecznika skarga kasacyjna w ogóle nie powinna podlegać merytorycznemu rozpoznaniu. ZER powołał się na powody, uzasadniające przyjęcie skargi kasacyjnej, które się wzajemnie wykluczają. Nie można bowiem równocześnie twierdzić, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne czy też istnieje potrzeba wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości, a zarazem wskazywać, że skarga kasacyjna jest „oczywiście uzasadniona”. To, co jest oczywiście uzasadnione, nie budzi przecież poważnych wątpliwości, nie ma też charakteru istotnego zagadnienia prawnego. Już choćby i z tego powodu skarga kasacyjna, oparta na wewnętrznie sprzecznych przesłankach przyjęcia jej do rozpoznania, nie powinna podlegać merytorycznemu rozpoznaniu.
WZF.7060.136.2018

* * * * * * * * * *

07 lutego 2021 r. - Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki o decyzji Julii Przyłębskiej o wznowieniu przez Trybunał Konstytucyjny postępowania syg. akt P 4/18.

* * * * * * * * * *

28 stycznia 2021 r.Poseł Andrzej Rozenek na FB przedstawił kalendarium procedowania przez TK ustawy represyjnej (syg. akt P 4/18). "Pseudo - Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej miesza nie tylko w sprawie fundamentalnych praw kobiet. Na życzenie swojego pryncypała z Żoliborza Przyłębska wykonała ruchy również w kwestii ustawy represyjnej, która spowodowała bezpośrednio śmierć 62 osób.
Ale zacznijmy od początku.
Popatrzmy jak Trybunał Przyłębskiej przewleka wydanie wyroku w sprawie niekonstytucyjności ustawy represyjnej.
- Rok 2018. Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie niestety zadali pseudo-Trybunałowi pytanie o konstytucyjność ustawy represyjnej.
Minęły 2 lata błogiej bezczynności kulinarnego odkrycia Jarosława Kaczyńskiego. Aż wreszcie...
- 17.03.2020 r. - pierwszy termin rozpatrzenia sprawy (przełożony)
- 21.04.2020 r. - drugi termin (przełożony)
- 19.05.2020 r. - trzeci termin (przełożony)
- 15.07.2020 r. - rozprawa (zawieszona)
- 18.08.2020 r. - rozprawa (odroczona)
- 11.09.2020 r. - rozprawa
- 06.10.2020 r. - rozprawa i zamknięcie postępowania
- 13.10.2020 r. - pierwszy termin ogłoszenia wyroku (odwołany)
- 20.10.2020 r. -drugi termin ogłoszenia wyroku (odwołany)
Zgodnie z prawem wyrok powinien być ogłoszony w dwa tygodnie po zamknięciu postępowania. W skrajnych przypadkach można mówić o 30 dniowym terminie. Zatem ostateczny termin ogłoszenia wyroku minął 6 listopada zeszłego roku. I co? Blisko trzy miesiące po upłynięciu wszelkich zgodnych z prawem terminów Przyłębska postanowiła (jak informuje dziś Dziennik Gazeta Prawna) od nowa rozpocząć postępowanie. Czyli kwestia ustawy represyjnej będzie rozpatrywana przez Pseudo-Trybunał Konstytucyjny drugi raz. Co to znaczy?
Po pierwsze jest to gra na czas. W lipcu kończy się kadencja sędziego Leona Kieresa. Przyłębska liczy, że nominat PiS, który zastąpi sędziego Kieresa, wykona polecenie Kaczyńskiego i uzna, jawnie sprzeczną z Konstytucją ustawę z 16 grudnia 2016 roku, za prawo zgodne z ustawą zasadniczą.
Po drugie widać z powyższego kalendarza i manipulacji jakie mają miejsce wokół wydania wyroku w tej sprawie, że nawet sędziowie nominowani przez PiS (a tacy mają już większość w Trybunale Przyłębskiej) mają ogromny problem z podpisaniem się pod wyrokiem mówiącym, że ustawa która jest w istocie okrutną zbrodnią parlamentarną, ma cokolwiek wspólnego z konstytucyjnością. Gdyby Przyłębska mogła liczyć na większość, na pewno wyrok zapadłby rychło. Tymczasem sprawę odwlekano, zyskując czas na "urabianie" niepokornych sędziów. To pokazuje jasno jak bardzo ustawa represyjna odbiega od standardów demokratycznego państwa. Tak fundamentalnie łamie podstawowe prawa człowieka, że nawet pisowski pseudo-Trybunał nie może się pod tym podpisać! Podpisali się nawet pod bandyckim wyrokiem w sprawie kobiet, który w istocie jest zezwoleniem na ich torturowanie, a pod "dezubekizacją" (to fałszywe określenie, nie mające związku z faktyczną treścią ustawy) podpisać się nie mieli odwagi! Wszystkim, którzy jeszcze mają jakiekolwiek wątpliwości w sprawie ustawy represyjnej, proponuję zastanowić się na chłodno - jak potwornie złe musi to być prawo, że nawet pisowski pseudo-Trybunał Przyłębskiej nie potrafił znaleźć większości dla klępnięcia zgodności ustawy z Konstytucją?
Dlatego uważam, że sprawa ustawy represyjnej nie jest tylko sprawą niewielkiego środowiska emerytów mundurowych. To sprawa dotykająca fundamentów państwa prawa. Widać w niej jak w soczewce, o co chodzi Kaczyńskiemu: o odebranie praw nabytych, o wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej i odebranie prawa do sprawiedliwego sądu.
Dziś mundurowi, jutro TY!!!"

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2021 r. - Na stronie ZG SEiRP można przeczytać -  "Już ponad dwa lata wspieramy tysiące naszych Koleżanek i Kolegów w trudnej drodze dochodzenia roszczeń z tytułu należnego wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. Świadczenie to stało się wymagalne z dniem 6 listopada 2018 roku z chwilą opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102/."

Wniosek ZG SEiRP do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15.01.2021 r.

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2021 r. - W najnowszym Biuletynie ZG SEiRP ze stycznia 2021 roku można przeczytać:
SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….…………………………………………………........ 4

Zarząd Główny
Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ………………………………. 5

Działania sądów w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia ….. . 6
RPO wnosi o podjęcie sprawy zawieszonej w oczekiwaniu na decyzję TK ……...13
ZER MSWiA. Obowiązki ustawowe a rzeczywistość ………………………..…   17
Apelacje ZER MSWiA od wyroków Sądów Okręgowych ………………………  23
Ekwiwalent. Walka o prawo i sprawiedliwość ..………………………….…....…  35
List posła Andrzeja Rozenka………………..………..……………….............…... 40
Komentarz Prezesa ZG SEiRP ……………………………………………….…… 45
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………....…… 46
Infoteka 42 ………………………………………………………………………… 47
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło nr 1 w Rzeszowie …………………..………………………………….…….. 61

Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...  63
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 128 ……………………………...…..……68
Wybrane kartki świąteczne i noworoczne……………………………………………….    69

* * * * * * * * * *

21 stycznia 2021 r.Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP stara się monitorować sprawy sądowe z odwołań represjonowanych byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. Na jej stronie  został umieszczony list adresowany do sędziów Sądów Okręgowych i Apelacyjnych. (czytaj list....)

* * * * * * * * * *

20 stycznia 2021 r. - na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich ukazał się artykuł pt.: "Sąd powinien odwiesić sprawę "dezubekizacyjną” wobec przewlekłości TK oraz uchwały SN"w którym odnosi się do ustawy represyjnej: (...)
- Przewleka się rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny sprawy konstytucyjności obniżenia świadczeń b. funkcjonariuszom z PRL
- Zgodnie zaś z wykładnią Sądu Najwyższego z września 2020 r. kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane m.in. na podstawie indywidualnych czynów i ich oceny pod kątem naruszenia praw i wolności człowieka
- Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi by sąd podjął sprawę zawieszoną w oczekiwaniu na decyzję TK (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 stycznia 2021 r. - Andrzej Rozenek - jak co miesiąc, w rocznicę uchwalenia represyjnej ustawy, napisał: "(...) Piszę do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Te comiesięczne listy stały się już tradycją, w kolejnych omawiałem sytuacje represjonowanych i wszystko co mogło mieć na nią wpływ. Dziś zacznę od nieco szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Komunikatory społeczne takie jak Facebook, Tweeter, Instagram, a ostatnio TikTok stały się tak popularne, że powoli zastępują tradycyjne źródła informacji, czyli prasę, radio i telewizję. Stwarza to ogromne możliwości wpływania na masową świadomość."(...) czytaj całość...

* * * * * * * * * *

11 stycznia 2021 r. - Na stronie internetowej prawo.pl ukazał się dziś bardzo ciekawy i wg mnie rzetelny artykuł Pani Grażyny J. Leśniak   pt. "Ustawa obniżająca emerytury b. funkcjonariuszom PRL nie ukarała tych, których miała ukarać".  "Uchwalona w grudniu 2016 roku ustawa miała "karnie" obniżyć emerytury byłym funkcjonariuszom służb PRL, ale w praktyce okazało się, że boleśnie dotknęła głównie tych pozytywnie zweryfikowanych po zmianie ustroju. Ci, którzy nie poddali się weryfikacji i sami odeszli ze służby oraz ci negatywnie zweryfikowani, żyją teraz z emerytur wypłacanych przez ZUS, których rząd PiS im nie obniżył. Z dokumentów posiadanych przez Instytut Pamięci Narodowej wynika, że spośród liczącej w sierpniu 1989 r. ponad 24 tys. osób Służby Bezpieczeństwa, 14 034 funkcjonariuszy poddało się weryfikacji w 1990 r. Pozytywnie zaopiniowano 74,38 proc. z nich, a 3595 negatywnie. Pozostali sami odeszli ze służby, co w odniesieniu do uprawnień emerytalnych oznaczało przejście do powszechnego systemu emerytalnego". (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *