Przeskocz do treści

FSSM RP

FSSM RP  -  JESTEŚMY W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH           
Informujemy naszych Sympatyków, że jesteśmy również aktywni w portalach społecznościowych.
Na Facebooku występujemy pod nazwą NiezaSŁUŻYLIŚMY

powrót

* * * * * * * * * *

03 marca 2024 r. – na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu dzisiejszym ukazała się informacja, że  28 lutego br. Wiceprzewodniczący Federacji Leszek Szreder po raz kolejny spotkał się z Sekretarzem Stanu w MSWiA - Panem Wiesławem Szczepańskim w sprawie podjęcia w Ministerstwie konkretnych działań, które pomogą osobom represjonowanym ustawą z 16 grudnia 2016 r. odzyskać należne świadczenia emerytalno-rentowe. (czytaj cały komunikat...)

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 13 kwietnia 2023 r.
ODSETKI, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE - O CO DALEJ WALCZYĆ W SĄDACH?

Wielu z represjonowanych, którzy wygrali batalię sądową i odzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, rozważa podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania jakiejś formy rekompensaty finansowej za straty jakie ponieśli (i często nadal ponoszą) w związku z objęciem ich przepisami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Niestet większość, zamiast zwrócić się w tej sprawie do profesjonalnych prawników, szuka inspiracji i pomysłów na różnych internetowych forach społecznościowych, gdzie temat ten jest często poruszany. Na szczęście niektórzy z nich, zanim te "internetowe pomysły" wcielą w życie, pytają o nie i ich potencjalne skutki naszych kolegów z Zespołu Prawnego. Stąd też dzisiejsza Informacja Prawna. (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 23 lutego 2023 r.
ZMIANA NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO FSSM RP !!!

Na wczorajszym (tj. 22 lutego 2023 r.) Posiedzeniu, Zarząd FSSM RP podjął decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra Iwata i powołał w to miejsce dotychczasowego Wiceprzewodczącego Federacji Kol. Henryka Budzyńskiego.

Płk dypl. Henryk Budzyński urodził się w 1950 r. w Woli Sernickiej, pow. lubartowski. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie. W 1968 r. wstąpił do wojska. Przesłużył w nim 39 lat 4 miesiące i 14 dni. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1972), Akademii Sztabu Generalnego WP    w Warszawie (1982) i studiów podyplomowych w ASG WP (1985) . Ukończył trzy kursy specjalistyczne w krajach członkowskich NATO. Zastępca attaché wojskowego       i lotniczego (1989 – 1993) oraz attaché obrony przy ambasadzie RP w Pradze (2001 – 2004).
Od 2008 r. członek Żołnierzy Wojska Polskiego, obecnie w Związku pełni funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego. W 2018 r. wyróżniony tytułem honorowym Człowiek Roku Związku.
Od dwu kadencji członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – wiceprzewodniczący Federacji. Jest wdowcem, ma dwóch synów i dwoje wnuków.

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 17 listopada 2022 r.
RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA

W dniu 02 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z pismem w którym zwraca uwagę na problem wyższego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zaległych świadczeń należnych podatnikom. Powołuje się też m. in. na skargi jakie otrzymał w tej kwestii od funkcjonariuszy którym obniżono świadczenia emerytalne na podstawie ustawy represyjnej, a później w efekcie skutecznego zaskarżenia decyzji  ZER-u dochodzi do ponownego ustalenia świadczeń i ich wypłaty. Federacja kilkukrotnie zwracała się w tej sprawie do różnych organów w tym urzędów skarbowych.

KOMUNIKAT FSSM RP - RPO wnosi o zmianę prawa

Państwo zwraca świadczenie należne obywatelowi – płaci on wyższy podatek i informacja ze strony RPO

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Finansów z dnia 02.11.2022 r.

Odpowiedź Ministra Finansów do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24.11.20222 r.

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP – 19 KWIETNIA 2022 r.
SPRAWY REPRESJONOWANYCH W II INSTANCJI – STATYSTYKI
KOMUNIKAT KOMISJI PRAWNEJ

Na przełomie roku 2021/2022, korzystając z prawa jakie daje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystąpiliśmy do wszystkich Sądów Apelacyjnych z wnioskiem o udostępnienie informacji będących odpowiedzią na szereg pytań dotyczących stanu naszych spraw odwoławczych przeciwko Dyrektorowi ZER rozpoznawanych przez te sądy w II instancji. Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z powodów metodologicznych, wystąpiliśmy nieco wcześniej. Odpowiedzi z poszczególnych sądów otrzymaliśmy w różnym czasie, stąd dopiero teraz jesteśmy w stanie udostępnić Koleżankom i Kolegom zestawienie informacji, które uzyskaliśmy. - czytaj całość....

1_Tabela - STAN SPRAW W SĄDACH APELACYJNYCH - Dane ogólne - na dzień 31.12.2021 r.
2_Tabela - STAN ORZECZEŃ W SĄDACH APELACYJNYCH - Dane ogólne - na dzień 31.12.2021 r.

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 11 kwietnia 2022 r.
NIE TĘDY DROGA TOWARZYSZE

Ostatnie działania kierownictwa Lewicy, dziwne polityczne wolty i gierki oraz sposób w jaki dokonano mariażu z innymi ugrupowaniami lewicowymi i przy tej okazji potraktowano wielu zasłużonych działaczy, pozostają niezrozumiałe dla znacznej części jej sympatyków, wśród których niemałą grupę stanowią mundurowi. Nadwyrężone zostało zaufanie, które Nowa Lewica zapewne nieprędko (jeśli w ogóle) będzie w stanie odbudować. Z pewnością nie pomogą jej w tym nieprzemyślane i z góry skazane na niepowodzenie (czyli de facto pozorowane) inicjatywy, takie jak przedstawiony 5 kwietnia 2022 r. podczas prac połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej wniosek Posła Marcina Kulaska o zmianę niektórych zapisów ustawy represyjnej.

List FSSM RP do Włodzimierza Czarzastego - Nowa Lewica z 11 kwietnia 2022 r.

Wystąpienie Posła Andrzeja Rozenka podczas obrad połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej nad rządowym projektem zmian ww. ustawy w zakresie umożliwiającym doliczanie funkcjonariuszom do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej.

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 22 lutego 2022 r.
CZY SPRAWA PRZEGRANA W APELACJI TO JUŻ KONIEC? – ANEKS

Wprawdzie niniejszy Aneks dotyczy Informacji Prawnej z 8 lutego br. ale jest też ściśle powiązany z ostatnim Komunikatem Komisji Prawnej z 17 lutego br. Podpowiadamy, co można ewentualnie spróbować zrobić jeszcze przed rozprawą w sądzie apelacyjnym, gdy zorientujemy się, że nasza sprawa trafiła tam w łapy sędziego, który "specjalizuje się" w wydawaniu wyroków niekorzystnych dla odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej.

W nawiązaniu do Informacji Prawnej dot. wyroków wydanych przez niektóre sądy apelacyjne oddalających apelacje odwołujących się od niekorzystnych wyroków sądów okręgowych lub zmieniających korzystne dla nich wyroki sądów okręgowych i oddalających odwołania od decyzji Dyr. ZER, oraz możliwości składania wniosków o wyłączenie sędziego, a opcjonalnie o rozpoznanie naszej sprawy w składzie trzech sędziów sądu apelacyjnego, poniżej publikujemy wzory takich wniosków. Robimy to odpowiadając na liczne postulaty w tym zakresie jakie otrzymujemy od Koleżanek i Kolegów rozważających takie posunięcie.

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 02 lutego 2022 r.
INFORMACJE I KOMUNIKATY PRAWNE FSSM – KOMPENDIUM

Przez ostatnie lata na naszej stronie opublikowaliśmy wiele ważnych dla emerytów mundurowych, zwłaszcza dla represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. informacji i komunikatów prawnych opracowanych przez Kolegów z Komisji Prawnej FSSM RP, często we współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami prawnymi. Dziś niektórzy nasi czytelnicy i sympatycy (przede wszystkim ci, którzy naszą stronę odwiedzają sporadycznie) zgłaszają nam, że mają problemy z odszukaniem w naszych archiwach interesujących ich informacji. Wychodząc naprzeciw ich prośbom o pomoc, Komisja Prawna przygotowała swego rodzaju „kompendium wiedzy” zawierające linki do pogrupowanych tematycznie najważniejszych informacji prawnych opublikowanych na FSSM.PL

kompendium wiedzy opracowane przez Komisję Prawną FSSM RP

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 05 grudnia 2021 r.
PYTAMY ZER MSWiA O ZWROT ŚWIADCZEŃ

Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że wobec osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. pisowska władza przyjęła strategię przedłużania i utrudniania procesu odzyskiwania przez nie bezprawnie odebranych im świadczeń emerytalno-rentowych. Na wyrok TK Julii Przyłębskiej w sprawie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów tej „ustawy” raczej nie ma co liczyć, bo mógłby on przynieść niekorzystne dla ustawodawcy rozstrzygnięcie i ów proces przyspieszyć, a tak sprawy sądowe z odwołań od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury-renty, uruchomione uchwałą SN z 16 września 2020 r. będą trwały latami. Zwłaszcza, że Dyrektor ZER (zapewne na odgórne polecenie) przyjął zasadę „obligatoryjnego” składania apelacji od wszystkich niekorzystnych dla siebie wyroków sądów okręgowych, nawet w sprawach oczywistych, z góry skazanych na przegraną. Na dodatek docierają do nas sygnały o pojawiających się „problemach” z wypłatami zaległych emerytur-rent odzyskanych w wyniku prawomocnych wyroków sądów. I o to m.in. postanowiliśmy zapytać Dyrektora ZER MSWiA.

Pismo Przewodniczącego FSSM RP do Dyrektora ZER MSWiA z dnia 16.listopada 2021 r. 

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 22 grudnia 2021 r.
WYSTĄPILIŚMY DO SĄDU APELACYJNEGO  W KRAKOWIE O UDZIELENIE INFORMACJI

Niedawno, bo 28 października br., opublikowaliśmy informację dot. rozpatrywania spraw osób represjonowanych ustawą
z 16 grudnia 2016 r. przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Podobny zestaw pytań postanowiliśmy zadać tym razem Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, a to dlatego, że wg naszej wiedzy, Sąd ten jak dotąd rozpatrzył zaledwie jedną (!) taką sprawę, którą zresztą zwrócił do ponownego rozpatrzenia przez właściwy Sąd Okręgowy. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.

Pismo Przewodniczącego FSSM RP do Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2021 r. 

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 21 października 2021 r.
WSPIERAMY SKARGĘ DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Jak zapewne większość osób represjonowanych wie, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu toczy się postępowanie zainicjowane 23 skargami naszych Koleżanek i Kolegów, które dotyczą naruszenia art. 6 i 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (odpowiednio naruszenie prawa do rozpoznania sprawy przed sądem w rozsądnym terminie oraz naruszenie prawa do skutecznego środka odwoławczego). Skargi zostały oznaczone jako sprawa Janusz Leszek Bieliński i inni przeciwko Polsce Nr 48762/19. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP postanowiła przyłączyć się do tej sprawy jako tzw. strona trzecia i przekazać Trybunałowi własne stanowisko
w sprawie. W praktyce sądów taka interwencja dokonywana jest za pomocą tzw. opinii przyjaciela sądu (amicus curiae brief). Po uzyskaniu z ETPCz zgody na przedstawienie takiej opinii, przekazaliśmy ją do Trybunału
Jednocześnie informujemy, że z podobną inicjatywą wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka i również skierowała do ETPCz opinię typu amicus curiae.  Można się z nią zapoznać na stronie internetowej HFPCz pod linkiem:  https://www.hfhr.pl/opinia-przyjaciela-sadu-do-etpc-w-sprawie-przewleklosci-w-postepowaniach-dotyczacych-obnizenia-emerytur-i-rent-bylych-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych/

 

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 27 sierpnia 2021 r.
SKARGA KASACYJNA - PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?

O SKARDZE KASACYJNEJ informujemy w kontekście Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego jako uprawnionego do jej złożenia w informacjach z dnia 31.03.2021 r. oraz z dnia 15.04.2021 r.  W najnowszej informacji z dnia 27.08.2021r.   przedstawiamy tą kwestię z pozycji skarżącego decyzję Dyrektora ZER, po negatywnym dla niego wyroku sądu apelacyjnego, jako sądu II - ostatniej instancji. A takich wyroków niestety przybywa.

Informacja dotycząca SKARG KASACYJNYCH wnoszonych przez Dyrektora ZER MSWiA z dnia 31.03.2021 r.
Aneks dotyczący SKARG KASACYJNYCH wnoszonych przez Dyrektora ZER MSWiA z dnia 15.04.2021 r.
Informacja dotycząca SKARG KASACYJNYCH - jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego jako sądu II Instancji z dnia 27.08.2021 r. 
WNIOSEK o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu
OŚWIADCZENIE o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 24 sierpnia 2021 r.
WZYWAMY MORAWIECKIEGO DO PRZEPROSIN

Informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 23 sierpnia 2021 r., jedna z renomowanych Kancelarii Prawnych w Warszawie, działając z umocowania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, wezwała obecnego Premiera Rządu RP – Mateusza Morawieckiego do usunięcia skutków naruszenia przez niego dóbr osobistych FSSM w postaci jej dobrego imienia, poprzez złożenie oświadczenia  o następującej treści:

"Przepraszam Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie z powodu naruszenia w dniu 17 września 2020 r. jej dóbr osobistych, w szczególności w postaci jej dobrego imienia, poprzez zasugerowanie, że wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych, którym obniżono świadczenia emerytalne, służyli w latach 1945-1989 w Urzędzie Bezpieczeństwa lub Służbie Bezpieczeństwa i mordowali polskich patriotów, w tym Żołnierzy Wyklętych, ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Zycha, ks. Suchowolca, ks. Niedzielaka i to jeszcze w 1989 r.” (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 28 czerwca 2021 r.
O "WYROKU TK" W SPRAWIE PYTANIA SO W KRAKOWIE

W dniu 16 czerwca 2021 r. „Trybunał Konstytucyjny” odpowiedział wyrokiem na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie (sprawa P 10/20) rozpoznającego odwołanie od decyzji Dyrektora ZER obniżającej wysokość policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza, do której prawo zostało nabyte przed 1990 r. Gwoli przypomnienia w postanowieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. Sąd ten zapytał o zgodność art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c, w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w związku z art. 2 ustawy z dnia - 6 grudnia 2016 r. z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 w z w. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RPTak na marginesie, z uwagi na oczywistą dysfunkcję „TK", w dniu  20 września 2020 r. Przewodniczący FSSM wystosował List Otwarty do Pani Sędzi zadającej to pytanie (będącej jednocześnie nowo mianowaną Przewodniczącą VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SO w Krakowie) z apelem o jego wycofanie (do czego miała prawo), ale bez rezultatu. (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 30 maja 2021 r.
BYLIŚMY W WARSZAWSKIM SĄDZIE OKRĘGOWYM

Dotyczący przebiegu rozpraw przed sądami okręgowymi, w tym przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawach przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość świadczeń emerytalnych w kontekście prowadzonego
przez sąd postępowania dowodowego.

"W ostatnim okresie przedstawiciele Komisji Prawnej FSSM, uczestniczyli (w charakterze publiczności) w szeregu rozprawach, zarówno tych prowadzonych zdalnie, jak i tych prowadzonych w salach rozpraw z udziałem wszystkich lub niektórych stron. W ten sposób korzystaliśmy i będziemy korzystać z naszego prawa do dostępu do wymiaru sprawiedliwości określonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, którym jest m.in. dostępność rozpraw jawnych dla publiczności. Mimo warunków wyznaczonych pandemią, ze strony sędziów spotkaliśmy się z pełnym zrozumienie m i poszanowaniem tego rodzaju konstytucyjnego prawa.(...) - czytaj całość...

IPN - karta usługi o wydanie  kopii dokumentów osobowych
IPN - Wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowych  plik WORD
FSSM RP - Wystąpienie do Sędziów z dnia 18 stycznia 2021 r.
Uchwała SN z dnia 20 września 2020 r.
Jak założyć konto na Portalu Informacyjnym Sądów

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 12 kwietnia 2021 r.
RPO ADAM BODNAR ODZNACZONY MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. W laudacji wygłoszonej przez nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego podkreślono, że medal został przyznany za szczególną odwagę i konsekwencję w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz rządów prawa. Generał Rapacki zaznaczył również, że w ocenie Stowarzyszenia kadencja Adama Bodnara charakteryzowała się bardzo wyraźnym osadzeniem w idei społeczeństwa obywatelskiego. - Stawaliście Państwo nie tylko w obronie pokrzywdzonego człowieka w konkretnej sytuacji, ale też na rzecz ochrony wartości ogólnospołecznych. Zbudował Pan urząd, w którym ludzie i ich sprawy są w epicentrum działania, który zawsze staje po stronie osób pokrzywdzonych, wykluczonych, po stronie obywateli niezależnie od ich wyznania, pochodzenia, orientacji seksualnej czy reprezentowanych poglądów politycznych - podsumował gen. Rapacki.

Laudacja

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 21 stycznia 2021 r.
LIST DO SĘDZIÓW SĄDÓW OKRĘGOWY I APELACYJNYCH
FSSM RP stara się monitorować sprawy sądowe z odwołań represjonowanych byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. Wprawdzie zaobserwowaliśmy ostatnio pewien wzrost ich liczby, to jednak uważamy, że jest on zbyt wolny, zwłaszcza wobec tego, że w kolejce czeka ponad 20 000 poszkodowanych. Dodatkowo procedowanie wydłużyła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. gdyż teraz sądy w większości domagają się uzupełnienia akt, by móc dokonać indywidualnej oceny charakteru służby każdego ze skarżących. Zwykle o dostarczenie dowodów proszony jest ZER (IPN), ale niekiedy obowiązkiem tym jest obarczana osoba skarżąca. A na dodatek bywa, że z tego powodu kolejne posiedzenia sądu są odraczane na czas nieokreślony. Zaniepokojeni takimi przypadkami, wystąpiliśmy w tej sprawie z listem do sędziów wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych sądów okręgowych i apelacyjnych w Polsce.

czytaj list Przewodniczącego FSSM RP

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 08 września 2020 r.
LIST OTWARTY DO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

FSSM RP - po dokładnej analizie przebiegu II posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.,  które odbyło się
18 sierpnia 2020 r., postanowiliśmy skierować do sędziów TK "List Otwarty", w którym zwracamy uwagę na stwierdzenia, jakie na tym posiedzeniu padały z ust przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego RP odpowiadających na pytania sędziów, będące naszym zdaniem wyłącznie "prawniczym bełkotem", manipulacjami i hochsztaplerką pojęciową, a nie rzeczowym i prawnym uzasadnieniem dla uchwalenia i wprowadzenia w życie tej "ustawy". List ten, w dniu wczorajszym, drogą mailową przesłaliśmy do Pani Zofii Hoffman - Dyrektor Biura Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego z prośba o przekazanie go sędziom TK, oraz do wiadomości sędziego Adama Malinowskiego - koordynatora "sekcji mundurowej" XIII Wydziału SO w Warszawie, z którego skierowano pytanie do TK.

List otwarty do sędziów TK

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 21 września 2020 r.
KŁAMLIWE WYPOWIEDZI PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

" Podobnie jak wiele naszych Koleżanek i Kolegów odnotowaliśmy haniebne i skrajnie kłamliwe wypowiedzi Premiera obecnego rządu Mateusza Morawieckiego, na temat osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., będące reakcją na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. Wypowiedziane słowa nie znajdują żadnego wytłumaczenia, tak z punktu widzenia prawdy o nas, jak i podważania orzeczeń Sądu Najwyższego, który wypełnia swoje konstytucyjne obowiązki w sposób niezawisły i zgodny z literą prawa w tym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 02 maja 2020 r.
WYBORY PREZYDENCKIE 2020 - STANOWISKO FSSM RP

(...)W dniu 17 kwietnia 2020 r. jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o przedstawienie przekonywujących argumentów pozwalających na zmobilizowanie członków i sympatyków naszych organizacji, a także ich rodzin do udziału w przedsięwzięciu, które trudno określić terminem „WYBORY”, w których obywatele naszego Kraju mają dokonać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, Prezydenta RP.(...)" - (czytaj całość )

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 29 lutego 2020 r.
SĄD NAJWYŻSZY ZROBIŁ UNIK - CO TO MOŻE OZNACZAĆ?

Komisja Prawna FSSM RP - Przedstawia analizę postanowienia Sąd Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r. o przekazaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w 7-osobowym składzie. Znamy już decyzję Sądu Najwyższego, podjętą na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 r. w przedmiocie tzw. „zagadnień prawnych” przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stosunkiem głosów 2:1, postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu, 7–osobowemu składowi tego Sądu (zdanie odrębne do tego postanowienia zgłosił SSN Krzysztof Rączka).(czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP - 07 lutego 2020 r. 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP "DONOSI" do Parlamentu Europejskiego na praworządność w Polsce - taki tytuł nosi informacja na stronie FSSM RP - dot. (...) "FSSM RP czuje się pomijana w tzw. "mediach narodowych", jako organizacja "donosząca na brak praworządności pod rządami PiS", choć od "uchwalenia" ustawy represyjnej wielokrotnie sygnalizowała Parlamentowi UE i jego instytucjom o jej bezprawiu. Być może dlatego, że ustawa represyjna jest najjaskrawszym przykładem łamaniu praw polskich obywateli przez obecną władzę. Dopóki jednak prawo UE będzie nadrzędnym nad prawem krajowym, doputy Federacja będzie "donosić", aż instytucje unijne zajmą prawami byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, odebranymi im ustawą represyjną, sprzeczną z Konstytucją RP,  jej prawem i  prawem UE."

poniżej listy wysłane do trzech najważniejszych osób w PE wysłane w dniu 6 lutego 2020 r.

Pani Ursula von der Leyen                                      Pan David Maria Sassoli                                   Pani Vera Jourova

* * * * * * * * * *

KOMUNIKAT FSSM RP  -  12 lipca 2019 r
ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Komisja Prawna FSSM RP opublikowała ANEKS do informacji prawnej z dnia 09 lipca 2019 r.  - dotyczy pytania: czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle? (czytaj całość...)

KOMUNIKAT FSSM RP  -  09 lipca 2019 r.
ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS

Komisja Prawna FSSM RP opublikowała informację prawną dotyczącą możliwości i warunków zawieszenia pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego  z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na rzecz prawa do emerytury lub renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (czytaj całość...)

 KOMUNIKAT FSSM RP  -  30 czerwca 2019 r.
JESTEŚ REPRESJONOWANYM I SO ZAWIESIŁ TWOJĄ SPRAWĘ? MASZ PRAWO DO SKARGI

Informacja prawna dotycząca dochodzenia naszego prawa do sądu w kontekście faktycznego wstrzymania postępowań sądowych (w tym ich zawieszenia)  w sprawach przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury, renty policyjnej lub renty rodzinnej. Jesteśmy autorami poniższego tekstu i jednocześnie jednymi z Was - represjonowanymi. Stąd też doskonale znamy uczucie bezsilności, kiedy zastanawiamy się nad możliwościami prawnymi, jakie nam jeszcze pozostały, w sytuacji „zamrożenia” (zawieszenia) naszych spraw odwoławczych w związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie skierowanym do tzw. ”Trybunału Konstytucyjnego” w dniu 24 stycznia 2018 r. (czytaj całość...)

  1. wzór pisma nr 1 - wersja .doc - wersja .pdf
  2. wzór pisma nr 2 - wersja .doc - wersja .pdf
  3. wzór pisma nr 3 - wersja .doc - wersja .pdf
  4. wzór pisma nr 4 - wersja .doc - wersja .pdf

KOMUNIKAT FSSM RP  -  02 marca 2019 r.
APEL PREZYDENTA FEDERACJI DO PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

To już ponad rok, od kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne o zgodność z Konstytucją RP części przepisów ustawy represyjnej. Ponad 40 tysięcy emerytów i rencistów, polskich obywateli czeka na jakiekolwiek rozstrzygniecie w tej sprawie, tak istotnej dla ich życia i egzystencji. A grupa ta niestety nieustannie i nieuchronnie maleje. Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki postanowił przypomnieć o tym Prezes TK Pani Julii Przyłębskiej i zaapelował do niej o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie i wydania orzeczenia otwierającego drogę do wyrokowania przez sądy okręgowe.

Apel FSSM RP do Prezes Trybunału Konstytucyjnego

KOMUNIKAT FSSM RP  -  02 marca 2019 r. 
PYTAMY ZER - ILU REPRESJONOWANYCH ZMARŁO?

 Zaniepokojeni nieoficjalną informacją uzyskaną z SO w Warszawie o umarzaniu ze względu na śmierć osób skarżących znacznej liczby spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej, wystąpiliśmy do Dyrektora ZER MSWiA z zapytaniem publicznym, którym pytamy m.in. o to, ile wydał decyzji o wstrzymaniu wypłaty emerytury/renty policyjnej w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia wskutek śmierci osoby uprawnionej z grupy osób represjonowanych tą ustawą?

Zapytanie publiczne FSSM RP do Dyrektora ZER MSWiA

KOMUNIKAT FSSM RP - 20 lutego 2019 r.
SO W WARSZAWIE ODPOWIEDZIAŁ NA NASZE PYTANIA

17 stycznia br. wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź, a informacje w niej zawarte i wnioski jakie na ich podstawie można wysnuć są niestety bardzo smutne. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że jeszcze żadna z ww. spraw nie trafiła na wokandę, a spośród 1126 spraw "załatwionych" (jak nazywa je Sąd Okręgowy w Warszawie, i do których zalicza m.in. sprawy skutecznie przekazane do innych sądów, oddalone lub umorzone z różnych przyczyn), prawie połowa to sprawy umorzone z powodu śmierci skarżących! 

Ilu represjonowanych musi jeszcze umrzeć, by sprawy ruszyły z miejsca? Ilu nie doczeka ich końca?

wniosek FSSM RP do SO w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r.

odpowiedź SO w Warszawie na wiosek FSSM RP z dnia 18 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT FSSM RP  -  31 stycznia 2019 r.
APEL DO LIDERÓW UGRUPOWAŃ   DEMOKRATYCZNYCH

W przededniu wyborów przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego, musimy w pełni uświadomić sobie wszyscy, że nasza przynależność do UE, za którą w ogromnej większości głosowaliśmy i z której nie chcemy rezygnować, jest dziś naszym „błogosławieństwem”....(czytaj całość...) 

KOMUNIKAT FSSM RP  -  25 stycznia 2019
MIN. MILCZANOWSKI NIE USTAJE W OBRONIE REPRESJONOWANYCH

Minister Andrzej Milczanowski przygotował dla członków Komisji Europejskiej dokument pt. ”Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej”, w którym przedstawia implikacje związane z przesłaniem do polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapytania o zgodność z Konstytucją RP zapisów ustawy represyjnej, zwracając zwłaszcza uwagę na skutki wydania przez TK wyroku w tej sprawie przez sędziów, którzy zasiadają w nim bezprawnie oraz sugeruje zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
Dokument ten przekazał do rąk własnych Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi 23 stycznia br. podczas Konferencji zorganizowanej w Krakowie przez KE pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy” kol. Jacek Mykita, działacz Podkarpackiego Komitetu Protestacyjnego FSSM RP i grupy Rebelianty Podkarpackie.

Panie Ministrze, jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że jest Pan z nami od początku i nie ustaje w walce o prawa represjonowanych funkcjonariuszy! Dziękujemy! (czytaj całość na stronie FSSM RP)

KOMUNIKAT  FSSM RP  -  25 stycznia 2019 r.
WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2019

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi obawy, że osoby  objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy swoje ustalenia w tej sprawie... (czytaj całość informacji...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 22 stycznia 2019 r.
AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO M.MORAWIECKIEMU W SĄDZIE

Zgodnie z zapowiedzią, jaką daliśmy po haniebnym wystąpieniu Premiera RP Mateusza M. w Strasburgu 4 lipca 2018 r. informujemy, że w dniu 10 stycznia 2019 r. został skierowany przeciwko niemu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy „Prywatny akt oskarżenia” o przestępstwo zniesławienia z art.212 § 1 Kodeksu karnego. Trochę to trwało, ale wspólnie z kancelarią prawną reprezentującą skarżącego musieliśmy naprawdę rzetelnie przygotować się do sprawy. (czytaj całość...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 18 grudnia 2018 r.
DRUGI APEL FSSM RP DO SĘDZIÓW WYDZ. XIII SO W WARSZAWIE

Po „Tragikomedii w 5 aktach” (artykuły z 18 października 2018 r.30 listopada 2018 r.), jak nazwaliśmy proces prokurowania stanowiska Marszałka Sejmu RP  w sprawie pytania prawnego skierowanego do „Trybunału Konstytucyjnego” przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowiliśmy ponownie  wystąpić z apelem do sędziów tego Sądu. Tym razem prosimy o uwzględnienie tej kuriozalnej sprawy, która dobitnie świadczy o tym, że ustawa represyjna jest wyłącznie aktem politycznym, łamie zasady prawa i Konstytucję RP i w związku z tym, o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych i stworzenie warunków do kontynuowania procesów w sprawach odwoławczych od decyzji ZER obniżających emerytury/renty na jej podstawie.

Drugi apel FSSM RP do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018 r.

Pierwszy apel FSSM RP do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.08.2018 r.

KOMUNIKAT FSSM RP - 26 listopada 2018 r.
EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP - UZUPEŁNIENIE

W Informacji Prawnej z dnia 12 listopada b.r. przedstawiliśmy, w sposób możliwie komunikatywny, skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15), w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i zasad jego obliczania dotyczącego policjantów. Wskazaliśmy także dalszy tryb postępowania w tej sprawie, na początek poprzez zaproponowanie wzoru stosownego Wniosku kierowanego do odpowiedniego komendanta Policji. (czytaj całość...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 12 listopada 2018 r.
INFORMACJA  PRAWNA  DOT.  EKWIWALENTU  ZA NIEWYKORZYSTANY  URLOP

Dużo emocji w ostatnich dniach wzbudziło ww. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) w sprawie zgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w, brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji i innych ustaw, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wizja odzyskania jakichkolwiek środków, szczególnie przez osoby represjonowane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., musi rodzić po stronie zainteresowanych nadzieję na polepszenie, chociażby w niewielkim stopniu, ich często tragicznej sytuacji materialnej(...) (czytaj całość....)

KOMUNIKAT FSSM RP - 22 listopada 2018 r.
SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) - PORADNIK

Osoby, które otrzymały już decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odmowie wyłączenia stosowania wobec nich art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) z uwagi na krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., rozważają zapewne jej zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dla tych osób przygotowaliśmy propozycję wzoru takiej „Skargi". ( czytaj całość....)

KOMUNIKAT FSSM RP - 07 listopada 2018 r.
POPIERAMY PROTEST FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni popiera protest i wszelkie działania policjantów i funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmierzające do poprawy warunków pełnienia służby, podniesienia uposażeń i przywrócenia pełnopłatnych zwolnień lekarskich oraz wcześniejszych (korzystniejszych) przepisów emerytalnych. My, byli żołnierze i funkcjonariusze, doskonale wiemy, czym jest i jakiego poświęcenia wymaga służba. To poświęcenie i ogromna odpowiedzialność muszą być adekwatnie rekompensowane.
Dlatego Wy, nasi młodsi Koleżanki i Koledzy – wszelkimi dostępnymi prawem sposobami doprowadźcie do tego, by rząd podjął z Wami konkretne rozmowy i nie dajcie się nabrać na jakieś czcze obietnice.
Jesteśmy z Wami!             (czytaj całość...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 02 listopada 2018 r.
WSPÓLNIE UCZCIJMY SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy poświęciło i poświęca swe życie Polsce. Jej niepodległość, bezpieczeństwo obywateli i praworządność były i są dla nich zawsze nakazem nadrzędnym. I choć państwo polskie nie zawsze traktowało i traktuje ich należycie, zwłaszcza na różnych "zakrętach" swej historii, dla nich słowo "Ojczyzna" nigdy nie było i nie będzie wytartym frazesem. 8 listopada br. FSSM RP wspólnie z Konwentem Generałów RP organizuje uroczyste obchody "100-nej rocznicy odzyskania Niepodległości oraz uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyźnie". (czytaj program spotkania...)

KOMUNIKAT FSSM RP  - 07 lipca 2018 r.
WYSTĄPIENIE PREMIERA M. MORAWIECKIEGO W PARLAMENCE EUROPEJSKIM W STRASBURGU W DNIU 4 LIPCA 2018 r

Każdy z nas miał okazję wsłuchać się w treść szeroko publikowanego wystąpienia Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszonego w Parlamencie Europejskim  w dniu 4 lipca 2018 r., podczas debaty o przyszłości wspólnoty europejskiej. Usłyszeliśmy niewiele znaczące hasła pokroju „Unia 4.0”, „demokratyczne przebudzenie narodów”, itp. Nie obyło się bez cytowania Jana Pawła II oraz ekonomisty francuskiego T. Piketty’ego. Europarlamentarzyści byli też zachęcani do czerpania inspiracji  z „polskiego modelu społeczno-gospodarczego”. To czarowanie audytorium jednak nie zadziałało. ..(czytaj całość..)

KOMUNIKAT FSSM RP  - 11 czerwca 2018 r.
WIELKA LUSTRACJA ŻOŁNIERZY

Tytuł poniższego artykułu nie wziął się z powietrza. Do jego napisania przyczyniło się szereg czynników. Pierwszym były krążące informacje i opinie, że Instytut Pamięci Narodowej  dąży do objęcia zakresem swego działania (czytaj lustrowania) kolejne grupy społeczeństwa, nie wymienione  w ustawie z dnia 18 października 2016 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. (czytaj całość...)

KOMUNIKAT FSSM RP  - 30 kwietnia 2018 r.
PROTOKÓŁ Z III KONGRESU FSSM RP

Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zamieszczono protokół III Kongresu Federacji, który odbył się w dniach 20-22 kwietnia br. w Soczewce.
Z obszernym, szczegółowym zapisem obrad wraz z odsyłaczami do tekstów uchwał można zapoznać się TUTAJ

KOMUNIKAT FSSM RP  - 05 kwietnia 2018 r.
USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ? cd.

Jeszcze o Postanowieniu z dnia 24 stycznia 2018 r. Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę (…), o zwróceniu się do „Trybunału Konstytucyjnego” z pytaniem prawnym, czy wskazane przepisy ustawy zaopatrzeniowej są zgodne z Konstytucją RP ....(czytaj całość....)

TRZEBA DZIAŁAĆ !  INNEJ DROGI NIE MA !

"Witajcie bracia i siostry 🙂
Kiedy w grudniu 2016 roku, będąc jeszcze funkcjonariuszem 3-literowej "firmy państwowej", rozpoczynałem walkę o lepszą przyszłość, do głowy mi nie przyszło, że kiedyś nadejdzie ta chwila. Ale może po kolei:

  1. Grudzień 2016 r. "zaliczyłem" swoje pierwsze manifestacje w ilości trzech sztuk. To właśnie w te mroźne dni na Wiejskiej, gdy zobaczyłem garstkę protestujących emerytów, postanowiłem walczyć z państwem totalitarnym. (czytaj dalej...)

KOMUNIKAT FSSM RP  - 23 marca 2018 r.
NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ ODRZUCONY W PIERWSZYM CZYTANIU

Dzień wczorajszy, 22 marca 2018 r. zapisał się jako kolejny dzień hańby w dziejach polskiego parlamentaryzmu w odrodzonej po 1989 r. Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew obietnicom wyborczym, jakoby każdy głos obywateli miał być wysłuchany w Parlamencie RP, rządząca większość sejmowa, czyli partia PiS i jej „przybudówki”, odrzuciły w pierwszym czytaniu kolejny obywatelski projekt ustawodawczy – tym razem NASZ projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znowelizowanej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. (czytaj dalej ....)

KOMUNIKAT FSSM RP  -  23 lutego 2018 r.
NIE DAWAJMY SIĘ ZMANIPULOWAĆ

Oczywiste jest, że wszelki działania FSSM RP, obnażające kłamstwo
i bezprawie ustawy represyjnej i zmierzające do usunięcia jej zapisów
z polskiego systemu prawnego, spotykają się z nieprzychylną reakcją środowisk popierających obecną władzę i ciągle niestety wielu osób bombardowanych łgarstwami jej propagandy. (czytaj dalej....)

Program pobytu w Brukseli 

KOMUNIKAT FSSM RP  -  20 lutego 2018 r.
POINFORMOWALIŚMY WŁADZE RP O KONFERENCJI W PE

W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Parlamencie Europejskim, bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji plenarnej, odbędzie się, zorganizowana z inicjatywy FSSM RP przez europosłów SLD, Konferencja pod nazwą REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY W POLSCE.  Aktywny udział weźmie w niej delegacja z ramienia FSSM RP, w której składzie znajdą się m.in. osoby bezpośrednio dotknięte działaniem ustawy represyjnej.

O tym fakcie oficjalnie poinformowaliśmy właśnie najważniejsze osoby w państwie - Prezydenta RP, Premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. (czytaj list...)
W przeciwieństwie do obecnej władzy, działamy otwarcie i zgodnie z prawem.

KOMUNIKAT FSSM RP  -  02 lutego 2018 r.
MSWiA O REALIZACJI WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W TRYBIE ART. 8 a USTAWY REPRESYJNEJ

Wyłączenie spod rygorów ustawy represyjnej na podst. art. 8a, wymaga od emeryta lub rencisty, zdesperowanego wizją starości spędzonej w ubóstwie, wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z upokarzającą prośbą o ten „akt łaski”. Ponieważ na taki krok zdecydowało się kilka tysięcy naszych koleżanek i kolegów, w większości powołujących się na  tzw. „krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r.”, postanowiliśmy sprawdzić czy „decydent” przyjął jakieś konkretne algorytmy i kryteria określania owej „krótkotrwałej służby” i jak wygląda realizacja art. 8a tejże „ustawy” w praktyce. ( czytaj dalej...)

KOMUNIKAT FSSM RP  - 29 stycznia 2018 r.
NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ TRAFI POD OBRADY SEJMU

Na ręce Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzeja Rozenka wpłynęło pismo Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego informujące, że projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,... , złożony przez Komitet 11 stycznia br. w Kancelarii Sejmu wraz z 250 000 podpisami poparcia zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

KOMUNIKAT FSSM RP  - 22 stycznia 2018 r.
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

BARDZO WAŻNE!
Otrzymujemy informacje świadczące o wyznaczaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie terminów pierwszych rozpraw, na których będą rozpatrywane nasze odwołania od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej.
Z punktu  widzenia przyjęcia przez SO w Warszawie tzw. linii orzeczniczej, polegającej na tym, że Sąd ten, w kolejnych rozstrzygnięciach, będzie powracał do zajętego wcześniej stanowiska w analogicznej sprawie, wynik pierwszych rozpraw będzie miał dla nas znaczenie zasadnicze!  ... (czytaj dalej...)  

 

KOMUNIKAT FSSM RP - 04 stycznia 2018 r.
WAŻNE DLA NAS POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

INFORMACJA - Dotycząca  Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie - orzekającego pod przewodnictwem Sędziego Igora Tuleyi - o uchyleniu Postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa
w sprawie 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. (czytaj dalej...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 16 grudnia 2017 r.
LIST FSSM RP DO DYREKTORA AGENCJI PRAW PODSTAWOWYCH UE

Tym razem, w rocznicę odebrania nam naszych praw, występujemy do Michaela O'Flaherty, Dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE, organu doradczego UE ds. Praw Człowieka z siedzibą w Wiedniu (Austria). Wszyscy liczymy na to, że w polskich sądach w sprawie ustawy represyjnej zwycięży prawo i znajdziemy tam sprawiedliwość. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że możemy znaleźć w nich jedynie "Prawo i Sprawiedliwość", co nie wróży dobrze naszej walce o zasłużenie godną starość. Być może będziemy zmuszeni do przeniesienia tej walki na grunt instytucji Unii Europejskiej.  Nikogo więc nie może dziwić, że wszelkimi prawem dozwolonymi sposobami chcemy go sobie "przygotować" i od dnia uchwalenia tego "aktu prawnego" informujemy szefów tych instytucji o bezprawiu jakie nas spotkało. (czytaj dalej...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 14 grudnia 2017 r.
ODPOWIEDŹ ZER NA WYSTĄPIENIE FSSM RP

W dniu 12.12.2017 r. - FSSM otrzymała odpowiedź Dyrektora ZER MSWiA na wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br. (czytaj dalej...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 09 listopada 2017 r.
DODATEK DO TRYBUNY

Do ostatniego weekendowego wydania TRYBUNY dołączono specjalny dodatek NiezaSŁUŻYLIŚMY w całości poświęcony represyjnej ustawie emerytalnej z 16 grudnia 2016 r.

Zachęcamy do przeczytania (wystarczy kliknąć... ).

Wersję papierową dodatku można bezpłatnie otrzymać w siedzibach wojewódzkich struktur SLD, których adresy znajdują się na 11 stronie.

KOMUNIKAT FSSM RP - 08 listopada 2017 r.
WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de factoobniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił lub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni. (zobacz wniosek FSSM...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 03 listopada 2017 r.
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP  w dniu 19.10.2017 r.

W dniu 19 października 2017 r. w budynku "PEDAGOGIUM" w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115, odbyło się posiedzenie Zarządu FSSM RP. W posiedzeniu uczestniczyło 16 (z 25) członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 16 osób zaproszonych w charakterze gości. Obradom przewodniczył Prezydent Federacji - Zdzisław Czarnecki. (czytaj dalej sprawozdanie....)

KOMUNIKAT FSSM RP - 17 października 2017 r.
KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (czytaj dalej...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 05 października 2017 r.
CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?

Do Federacji docierają, niestety dość liczne, sygnały o tym, że niektóre z osób, poszkodowanych ustawą represyjną, z różnych przyczyn nie złożyły odwołań od decyzji ZER obniżających emerytury / renty w terminie miesiąca od ich otrzymania. Zwykle są to osoby starsze i samotne, które nie do końca zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji, nie rozumiały jej i nie wiedziały lub nie miały do kogo zwrócić się o pomoc. Czy fakt przeoczenia tego terminu definitywnie zamyka im drogę odwoławczą? (czytaj dalej...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 04 października 2017 r.
ZAWIADOMIENIE O UTWORZENIU KIU FSSM RP ZŁOŻONE W SEJMIE

W dniu dzisiejszym w Kancelarii Sejmu RP zostało złożone zawiadomienie o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, którego celem jest przedłożenie pod obrady Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin(Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 z późn. zm.) w jej obecnym brzmieniu, przede wszystkim w zakresie usunięcia z niej zmian wprowadzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. ( czytaj dalej...)

Konferencja Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w Sejmie z dnia 04.10.2017 r. - link do strony video....

KOMUNIKAT FSSM RP - 02 września 2017 r.
CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER ?

Do FSSM kierowane są liczne pytania przez osoby pełniące służbę do 1990 r., objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r., które można sprowadzić do następującej kwestii:

  • Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?
    Odpowiadając na tak postawione pytanie należy stwierdzić: ...czytaj dalej na stonie FSSM RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 22 sierpnia 2017 r.

"NIE MOŻEMY MILCZEĆ"

Byli szefowie służb specjalnych, MSW, prawnicy oraz dziennikarze wzywają rząd do wstrzymania wprowadzania w życie represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. "przynajmniej wobec osób chorych i w podeszłym wieku". To reakcja na kolejne przypadki samobójstw i śmierci emerytowanych funkcjonariuszy, którym obniżono świadczenia. - czytaj dalej na stronie FSSM RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 17 sierpnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO - czytaj na stronie FSSM RP

My, byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa państwa z okresu PRLu, z ogromną dumą i wzruszeniem prezentujemy krytyczne oświadczenie Pana Andrzeja Milczanowskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych w latach 1992-1995, w sprawie represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r.
Jest ono dla nas tym ważniejsze, że pada z ust osoby, która niesprawiedliwość zawsze nazywała po imieniu, tak samo w okresie PRL-u, jak i teraz. Nigdy, nie zważając na konsekwencje więzienia (wówczas), czy ostracyzm i hejt ze strony części społeczeństwa otumanionego propagandą władzy (teraz), nie bała się i nie boi prezentować swoich poglądów. I dziś nie musi wstydzić się ani jednego dnia swojego życia.
A my z dumą możemy powiedzieć, że byliśmy podwładnymi kogoś, kto prawdziwie zasłużył na miano PRZEŁOŻONEGO, który był i jest z nami na dobre i na złe
Część byłych i obecnych komendantów i szefów służb odcina się od nas. Milczy. A przecież służyliśmy razem przez wiele lat. Wówczas nie byliśmy dla nich "oprawcami" czy "zbrodniarzami", tylko kolegami z doświadczeniem, a często nawet - mentorami. Teraz na nasz widok spuszczają wzrok.
Panowie oficerowie – uczcie się honoru i odwagi od cywila, Pana Andrzeja Milczanowskiego!

KOMUNIKAT FSSM RP - 25 lipca 2017 r.

MSWiA WYJAŚNIA (???)

Prezentujemy odpowiedź MSWiA z 17 lipca 2017 r. na nasze wystąpienie z marca br. do Premier Beaty Szydło, w którym zadaliśmy 10 pytań dotyczących represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Aż 4 miesiące zajęło urzędnikom ministerstwa przygotowanie odpowiedzi na nasze pytania i, standardowo już, są one dość pokrętne lub są unikami od rzetelnego wyjaśnienia poruszonych zagadnień. Ale niektóre są na tyle "ciekawe", że można je wykorzystać przy pisaniu odwołań od decyzji ZER obniżających nasze emerytury.

KOMUNIKAT FSSM RP - 25 lipca 2017 r.

SPOTKANIA W RAMACH OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

W ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany represyjnej ustawy emerytalnej,  od 19 lipca odbywają się spotkania komitetów protestacyjnych z członkami OKIU - treść porozumienia (czytaj dalej...)
Sprawozdanie ze spotkania w Warszawie, które odbyło się 14 lipca br. (czytaj tutaj..)
Jednocześnie informujemy, że najbliższe spotkania, w których swój udział zapowiedział pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek, odbędą się w:
Lublinie 27 lipca o  godz. 17 w lokalu SLD, ul Beliniaków 7 oraz
Mińsku Mazowieckim  28 lipca godz 17 w sali "Pod sosnami", ul Jana Łupińskiego 2b.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz tych, którym na sercu leży dobro Polski, jako Państwa Prawa.
I. Kłucińska
/Zespół VI FSSM RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 25 lipca 2017 r.

OPINIE PRAWNE DOT. ZARZĄDU ŁĄCZNOŚCI MSW

Na zlecenie SEiRP sporządzone zostały dwie opinie prawne dot. uznania w represyjnej ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Zarządu Łączności, za jednostkę wykonującą czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa. Są one dostępne na naszej stronie oraz stronie internetowej SEiRP i na FSSM RP  stronie w Bibliotece / Opinie prawne FSSM RP.

KOMUNIKAT FSSM RP - 17 lipca 2017 r.

ODPOWIEDŹ RZĄDU W SPRAWIE PRAC NAD USTAWĄ OBNIŻAJĄCĄ EMERYTURY WOJSKOWE

Przedstawiamy odpowiedź Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza na pismo FSSM RP z dnia 9 maja 2017 r. skierowane do Premier RP Beaty Szydło, w którym przedstawiliśmy szereg zarzutów dotyczących sposobu procedowania projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

KOMUNIKAT FSSM RP - 17 lipca 2017 r.

DECYZJE ZER i TERMINY ROZPRAW

W związku z zamiarem monitorowania przez Federację przebiegu procesów sądowych w sprawie obniżenia świadczeń na podstawie ustawy represyjnej, zwracamy się z prośbą do wszystkich emerytów/rencistów, którzy wnieśli odwołania od decyzji obniżających świadczenia, o przesyłanie do Federacji informacji o terminie wyznaczonych rozpraw sądowych. W informacji, którą należy wysłać na adres: decyzje.zer@fssm.pl prosimy podać imię i nazwisko, dzień, godzinę i nr sali, w której ma się odbyć rozprawa. Jednocześnie uprzedzamy wszystkich zainteresowanych, że planowany monitoring nie oznacza obecności na każdej rozprawie przedstawiciela Federacji. Uprzedzamy także, że na maile w tej sprawie Federacja nie będzie odpowiadać.
Zespół Prawny FSSM RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 10 lipca 2017 r.

APEL DO PiS

Katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. jest tragedią całego narodu polskiego. Ból i smutek zjednoczył wszystkich Polaków w tym dniu próby, a warszawiaków przyprowadził pod Pałac Prezydencki. Spontanicznie zapalając znicze w tym miejscu, oddawali hołd wszystkim ofiarom katastrofy. (czytaj dalej apel...)

APEL OBYWATELI RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 03 lipca 2017 r.

OPIS REGULACJI EMERYTALNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

W 2012 r. podczas prac nad Ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, rząd w uzasadnieniu projektu przedstawił ciekawe dane. (czytaj dalej komunikat...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 17 czerwca 2017 r.

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno - technicznych, niezbędnych w działalności Służby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. (czytaj dalej...) 

KOMUNIKAT FSSM RP - 17 czerwca 2017 r.

KOLEJNE OPINIE PRAWNE

W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia sądów do rozpoznawania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (w zakładce  "Opinie prawne FSSM"), pakiet siedmiu opinii prawnych dotyczących możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r....(czytaj dalej komunikat...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 15 czerwca 2017 r.

Z PRAC KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH

W dniu 06.06.2017 roku w Warszawie na terenie Sejmu RP odbyło się spotkanie  koordynatorów ”Komitetu Protestacyjnego Łódzkie” przy FSSM /nazwa robocza/ z przedstawicielami Nowoczesnej.
W spotkaniu udział wzięli:...( czytaj dalej komunikat...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 12 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

W związku z komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi mojego wystąpienia na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 czerwca b.r. chciałbym poinformować i wyjaśnić, że jedynym tematem tego posiedzenia była „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, w ujęciu statystycznym, w kontekście ich aktywności zawodowej po odejściu ze służby”. Mimo prób podejmowanych przed rozpoczęciem posiedzenia oraz w jego trakcie, przy kategorycznej postawie Przewodniczącego KAiSW – Posła Arkadiusza Czartoryskiego z PIS, nie udało się poszerzyć tematyki o kwestie związane ze skutkami ustawy represyjnej. W tej sytuacji, zagadnienia o zasadniczym znaczeniu dla represjonowanych policjantów i funkcjonariuszy, których nie udało się podnieść na posiedzeniu KAiSW, w porozumieniu z Posłem Markiem Wójcikiem z PO - Wiceprzewodniczącym KAiSW, staną się przedmiotem interpelacji poselskich do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie działania FSSM RP, tak w bliskiej jak i dalszej perspektywie, pozostają bez zmian. Są i będą ukierunkowane na wyłączenie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z systemu prawa RP.

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 06 czerwca 2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ

W związku z pojawieniem się na naszej stronie wzorów dot. odwołania od decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe, do FSSM RP napływa dużo pytań z tym związanych. Na stronie głównej w oknie NA SKRÓTY /(kliknij) PYTANIA I ODPOWIEDZI  o raz w BIBLIOTECE zamieszczamy te najczęściej zadawane wraz z odpowiedziami na nie, które mogą ułatwić zainteresowanym odpowiednie posłużenie się wzorami odwołań. Lista będzie systematycznie uzupełniana.
Jednocześnie informujemy, że FSSM RP nie udziela porad prawnych.

KOMUNIKAT FSSM RP - 05 czerwca 2017 r.

DOT. STANU PRZYGOTOWAŃ DO REALIZACJI INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP

Obserwujemy duże zainteresowanie, stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej, związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Rozumiemy swego rodzaju zniecierpliwienie w oczekiwaniu na sygnał o rozpoczęciu zbierania wymaganych, co najmniej, 100 tys. podpisów obywateli, popierających projekt zmiany ww. ustawy...(czytaj dalej komunikat...)

KOMUNIKAT FSSM RP - 02 czerwca 2017 r.

ZER WYDAŁ PIERWSZE DECYZJE OBNIŻAJĄCE EMERYTURY

W związku z pojawieniem się na portalach społecznościowych informacji o odebraniu pierwszych decyzji  Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA o ponownym ustaleniu (de facto zmniejszeniu) wysokości emerytury lub renty wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), prosimy osoby, które je otrzymały, o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mal: decyzje.zer@fssm.pl
Prosimy również o informację, czy dana osoba skorzystała lub zamierza skorzystać z „dobrodziejstwa” art. 8a. 
Pierwsze wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, które zapadną w wyniku odwołań od decyzji Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA, mogą ukształtować linię orzeczniczą. Mając to na uwadze FSSM zakłada monitorowanie oraz możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego osób, które jako pierwsze będą wnosić odwołania. Informacje o pierwszych odwołaniach ważne są także z uwagi na planowany udział w wybranych postępowaniach sądowych  Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Koordynatorem w tym zakresie będzie FSSM RP.

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 29 maja 2017 r.

DOTYCZĄCY AKTUALNEGO STANU REALIZACJI INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP

W związku licznymi pytaniami i komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi Inicjatywy Ustawodawczej FSSM związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),  informujemy, że obszerna informacja  w tej sprawie zostanie opublikowana w dniu 2 czerwca 2017 r., tj.  bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Celem tego posiedzenia będzie, między innymi, omówienie przygotowanego projektu ustawy wraz z jego uzasadnieniem oraz przyjęcie całościowego harmonogramu działań KIU.

Irena Kłucińska 
Zespół Koordynatorów

KOMUNIKAT FSSM RP - 28 maja 2017 r.

WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER DO SĄDU OKRĘGOWEGO

Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. (wzory do pobrania z zakładki Droga Sądowa poz. 11 - 19)
Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270).
Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”.
Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.
Pytanie dotyczące wzorów odwołań prosimy kierować na e-mail: zespol.prawny@fssm.pl

Zespół Prawny FSSM RP

KOMUNIKAT FSSM RP - 23 maja 2017 r.
ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KE NA LIST FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Biura Przewodniczącgo Komisji Europejskiej Jeana-Cloda Junckera na nasz list z dnia 27 grudnia 2016 r.,(patrz wiadomość z 28 grudnia 2016 r.) w którym informowaliśmy o KE o uchwaleniu przez Sejm RP, niezgodnej z Konstytucją RP, represyjnej ustawy emerytalnej z dn, 16 grudnia 2016 r. (czytaj dalej komunikat)

KOMUNIKAT FSSM RP - 16 maja 2017 r.
W MIĘDZYNARODOWYM DNIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI IDŹMY DO SĄDÓW

23 maja 2017 r. w Międzynarodowym Dniu Wymiaru Sprawiedliwości sędziowie chcą zaprosić wszystkich do skorzystania z obywatelskiego prawa do uczestniczenia w planowanych na ten dzień rozprawach jako widowni....(czytaj dalej komunikat)

KOMUNIKAT  FSSM RP  -  8 maja 2017 r.
INFORMACJA DLA KOORDYNATORÓW KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH

Dziękuję Wszystkim za zaangażowanie.

Zebraliśmy już wymagane 1000 podpisów, by zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej.... (czytaj dalej komunikat) 

KOMUNIKAT  FSSM RP  -  7 maja 2017 r.
dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy: (czytaj dalej komunikat)

W dniu 6 maja 2017 roku w Warszawie odbył się Marsz Wolności ... a na nim grupa represjonowanych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku policjantów. Byli też przedstawiciele naszego, świętokrzyskiego stowarzyszenia.

Zobacz zdjęcia z protestu

powrót