Przeskocz do treści

I Kongres Praw Obywatelskich

powrót

W dniach 8 - 9 grudnia 2017 roku odbył się w Warszawie Pierwszy Kongres Praw Obywatelskich organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich a współorganizatorem było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.

W dniu 9 grudnia 2017 roku odbyła się sesja panelowa pt. " Dezubekizacja - sprawiedliwość społeczna czy represja"

Moderatorem był gen. Adam Rapacki - polski generał policji, nadinspektor, od 2007 do 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 2011 do 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

w dyskusji wzięli udział:

Marek Chmaj - prawnik i politolog, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego. Wykładowca akademicki na wielu uczelniach. Autor wielu opinii z zakresu konstytucyjności aktów prawnych w tym ustawy dezubekizacyjnej. Autor kilkudziesięciu książek oraz wielu publikacji naukowych.

Andrzej Milczanowski - Prawnik i polityk, działacz opozycji w okresie PRL, szef UOP a w latach 1992–1995 minister spraw wewnętrznych. Współpracował z KOR oraz NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym uczestniczył w strajku w stoczni szczecińskiej, aresztowany i skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Uczestnik Okrągłego Stołu.

Henryk Majewski - Polityk i działacz sportowy, minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991). W latach 80. działacz "Solidarności" aresztowany za działalność opozycyjną. Był pierwszym w Polsce cywilnym zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Marcin Szwed - Prawnik w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz studiów LLM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University w Budapeszcie.

Tomasz Truskawa - absolwent Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 1979-1983 członek Konfederacji Niezależnej Młodzieży Polskiej w Bydgoszczy, 1981-1983 Związku Młodzieży Demokratycznej. W 1981 drukarz i kolporter wydawnictw ZR „S” Bydgoszcz.  Od 1999 członek SWS, członek Zarządu SWS. Wyróżniony odznaką Zasłużony dla NSZZ Policjantów (1994), Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Sprawozdanie pisemne opracowane przez  - Jagodę Grondecką, „Kultura Liberalna” ( czytaj dalej...)

Wystąpienia video:

Pełna relacja sesji panelowej pt. " Dezubekizacja - sprawiedliwość społeczna czy represja" 

Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar

Adam Rapacki

Andrzej Milczanowski

Henryk Majewski

Galeria zdjęć z kongresu - zobacz zdjęcia