Przeskocz do treści

Interpelacje poselskie

Tekst ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 roku                                                 powrót

Interpelacje poselskie - Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej X Kadencji

************

25 marca 2024 r. - poseł Mariusz Błaszczak - PiS - złożył interpelację poselską nr 2396 do ministra spraw wenętrznych  i administracji - w sprawie realizacji 100 konkretów na 100 dni rządu koalicji PO, Trzeciej Drogi i Lewicy. "(...) minęło pierwsze 100 dni rządu koalicji Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Podczas kampanii wyborczej Donald Tusk przedstawił program „100 konkretów na 100 dni“.  

Interpelacja nr 2396

Odpowiedź na interpelację nr 2396

************

************************************

Interpelacje poselskie - Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IX Kadencji

************

30 maja 2023 r. - posłowie Marcin Kulasek, Włodzimierz Czarzasty, Wiesław Szczepański - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - złożyli interpelację nr 41516 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zaniechania weryfikacji przez dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA informacji o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa przekazanych przez pracowników oddziałowych archiwów IPN na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Interpelacja nr 41516

Odpowiedź na interpelacje nr 41516

************

30 maja 2023 r. - posłowie Marcin Kulasek, Włodzimierz Czarzasty, Wiesław Szczepański - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - złożyli interpelację nr 41515 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie naruszeń prawa przy wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Interpelacja nr 41515

Odpowiedź na interpelacje nr 41515

************

30 maja 2023 r. - posłowie Marcin Kulasek, Włodzimierz Czarzasty, Wiesław Szczepański - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - złożyli interpelację nr 41514 0do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Interpelacja nr 41514

Odpowiedź na interpelacje nr 41514

************

30 maja 2023 r. - posłowie Marcin Kulasek, Włodzimierz Czarzasty, Wiesław Szczepański - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - złożyli interpelację nr 41513 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nieprawidłowego wykonania przez dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Interpelacja nr 41513

Odpowiedź na interpelacje nr 41513

************

24 marca 2023 r. - posłowie Maciej Kopiec, Paweł Krutul, Robert Obaz, Marek Rutka, Katarzyna Ueberhan, Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Falej - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - złożyli interpelację nr 40080 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie problemów finansowych i kadrowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Interpelacja nr 40080

************

22 marca 2023 r. - posłanka Hanna Gill-Piątek - Poseł niezrzeszony - złożyła interpelację nr 39993 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępowań z art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Interpelacja nr 39993

Odpowiedź na interpelację nr 39993

************

10 marca 2023 r. - poseł Piotr Sak - Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - złożył do do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących możliwości przejścia na emeryturę policyjną.

Interpelacja nr 39721

Odpowiedź na interpelację nr 39721

************

10 marca 2021 r. - poseł Andrzej Rozenek - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) złożył do ministra sprawiedliwości interpelację nr 21089 - w sprawie aktualnego stanu spraw w przedmiocie odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytur i rent policyjnych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Interpelacja nr 21089

Odpowiedź na interpelację nr 21089

************

12 października 2020 r. - posłanka Hanna Gill-Piątek - Koło Parlamentarne Polska 2050 - złożyła interpelację nr 12495 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nieprawidłowości przeliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy Policji zwolnionych w latach 2001-2018.

Interpelacja nr 12495

Odpowiedź na interpelację nr 12495

************

20 stycznia 2020 r. - posłowie Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Tomasz Siemoniak - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska złożyli do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację nr 1561 dot.niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy zaopatrzeniowej w wersji ustalonej przez ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Interpelacja nr 1561

Odpowiedź na interpelację nr 1561

************

14 stycznia 2020 r. - posłanka Anna Wasilewska -  Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska złożyła do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację nr 1395 dot. prośby o dokonanie zmian w zapisach  ustawy represyjnej.

Interpelacja nr 1395 

Odpowiedź na interpelację nr 1395

************

13 stycznia 2020 r. - poseł Paweł Papke - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska złożył do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie interpelacji nr 31031, na którą od dnia 29.10.2019 r. nie otrzymał odpowiedzi. Interpelacja dotyczy osób, które zostały skrzywdzone, poszkodowane finansowo i moralnie, przez ustawę represyjną z 2016 roku.

Interpelacja nr 1372

Odpowiedź na interpelację nr 1372

09 grudnia 2019 r. - posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - złożyła do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez policjantów

Interpelacja nr 349

Odpowiedź na interpelację nr 349

03 grudnia 2019 r. - posłanka Hanna Gill-Piątek - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)  - złożyła interpelację do do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji.

Interpelacja nr 294

Odpowiedź na interpelację nr 294

odpowiedź niezadowalająca - 05.02.2020 r. - ponowna interpelacja

27 listopada 2019 r. - posłanka Hanna Gill-Piątek - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) - złożyła interpelację do prezesa Rady Ministrów w sprawie bezczynności ministra spraw wewnętrznych i administracji w kontekście uprawnień wynikających z art. 8 a tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Interpelacja nr 213

Odpowiedź na interpelację nr 213

Ponowna interpelacja nr 213

22 listopada 2019 r. - posłanka Katarzyna Maria Piekarska - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - złożyła interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Interpelacja nr 146

Odpowiedź na interpelację nr 146

************

Interpelacje poselskie - Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII Kadencji

30 maja 2019 r. - posłowie PO-KO Marek Wójcik, Paweł Bańkowski złożyli interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy Policji. ( do dnia 16 października 2019 r. - brak odpowiedzi na interpelację nr 31856)

Interpelacja nr 31856

21 maja 2019 r. - poseł Nowoczesnej - Mirosław Suchoń złożył interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nienależnego obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom Policji, będącym studentami WSO MSW w Legionowie oraz WBP ASW w Legionowie.

Interpelacja nr 31616

odpowiedź na interpelację nr 31616

15 kwietnia 2019 r. - poseł niezależny Janusz Sanocki złożył  interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 31069 w sprawie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Policji - byłych funkcjonariuszy MO, którym obniżono emerytury, mimo iż nie byli funkcjonariuszami SB i nie wykonywali zadań z zakresu działania Służby Bezpieczeństwa PRL.

Interpelacja nr 31069

Odpowiedź na interpelację nr 31069

03 kwietnia 2019 r. - posłowie PO-KO Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Tomasz Siemoniak złożyli do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczania przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, innych sądów okręgowych do rozpoznania odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom.

Interpelacja nr 30714

Odpowiedź na interpelację nr 30714

01 marca 2019 r. - poseł PiS Jarosław Krajewski złożył interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 29997 w sprawie zaoszczędzonych środków w związku ze zniesieniem przywilejów emerytalnych osobom pełniącym służbę na rzecz państwa totalitarnego.

Interpelacja nr 29997

Odpowiedź na interpelacje nr 29997

29 stycznia 2019 r. - poseł Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska Zbigniew Ajchler złożył interpelację poselską do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 29199 w sprawie odmowy wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy...

Interpelacja nr 29199

23 stycznia 2019 r. - poseł  poseł Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska Arkadiusz Marchewka łożył interpelację poselską do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 29081 w sprawie zaopatrzenia emerytalno-rentowego byłych funkcjonariuszy służb państwa polskiego

Interpelacja nr 29081

Odpowiedź na interpelację nr 29081

02 stycznia 2019 r. - poseł niezależny Janusz Sanocki złożył interpelację poselską do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 28559  w sprawie skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

Interpelacja nr 28559

Odpowiedź na interpelację nr 28559

12 grudnia 2018 r. - posłanka Kornelia Wróblewska z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska złożyła u Marszałka Sejmu RP interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji nr 28244 w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. nr ustawy dezubekizacyjnej. Posłanka złożyła także drugą interpelację nr 28248 w sprawie przebiegu postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Interpelacja nr 28248

Odpowiedź na interpelację nr 28248

Interpelacja nr 28244

06 grudnia 2018 r. - poseł Mirosław Pampuch z klubu poselskiego Nowoczesna złożył u Marszałka Sejmu RP interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji nr 28103 w sprawie w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji(...)

Interpelacja nr 28103

Odpowiedź na interpelację nr 28103

Ponowna interpelacja nr 28103

20 listopad 2018 r. - poseł Marek Wójcik z klubu PO złożył u Marszałka Sejmu RP interpelację do Ministra SWiA nr 27813 w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa "ustawą represyjną"

Interpelacja nr 27813

Odpowiedź na interpelację nr 27813

20 listopad 2018 r. - poseł Marek Wójcik z klubu PO złożył u Marszałka Sejmu RP interpelację do Ministra SWiA nr 27808 w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego syg. akt 7/15 z dnia 30 października br.

Interpelacja nr 27808

29 września 2018 r. - posłanka klubu PO Ewa Kołodziej złożyła u Marszałka Sejmu RP interpelację do Ministra MSWiA nr 26276 w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8 a tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Interpelacja nr 26276

Odpowiedź na interpelację nr 26276

24 września 2018 r. - poseł klubu PO Sławomir Nitras złożył interpelację poselską nr 26251 do Ministra MSWiA w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne na podstawie  tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Interpelacja nr 26251

Odpowiedź na interpelację nr 26251

30 maja 2018 r. - posłowie klubu PO - Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Tomasz Siemoniak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka złożyli u Marszałka Sejmu interpelację poselska nr 22710 dot. informacji Ministra MSWiA jakiej udzielił w odpowiedzi na interpelacje nr 22709  „(…) począwszy od dnia 1 października 2017 roku, dokonano przesunięcia środków w kwocie 62.600 tys. zł ze świadczeń emerytalno-rentowych do budżetu Policji na zwiększenie zatrudnienia o 1 000 etatów (…)”.

Interpelacja nr 22710

Odpowiedź na interpelację nr 22710

30 maja 2018 r. - posłowie klubu PO - Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Tomasz Siemoniak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka złożyli u Marszałka Sejmu interpelację poselska nr 22709 dot. informacji, że od wielu miesięcy tysiące odwołań nie jest przekazywane zgodnie z procedurą cywilną do Sądu Okręgowego w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza naruszenie fundamentalnych zasad Konstytucji RP - zasady równości wobec prawa...

Interpelacja nr 22709

Odpowiedź na interpelację nr 22709 

22 maja 2018 r. - poseł Kukiz 15 - Tomasz Jaskuła złożył interpelację poselską nr 22497 dot. wątpliwości zatrudniania sportowców, którzy podpisując kontrakty w niektórych klubach sportowych (m.in. należących do tzw. pionu gwardyjskiego, np. Wisła Kraków, Gwardia Warszawa), jednocześnie zatrudniani byli w cywilnych oraz wojskowych instytucjach i formacjach (nie istniał wtedy zawód sportowca). Zdarzało się, że w ramach swojej przynależności klubowej byli oni oficjalnie zakontraktowani na etatach, które wspomniana ustawa zalicza, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa....

Interpelacja nr 22497

Odpowiedź na interpelację nr 22497 

20 maja 2018 r. - posłanka Kukiz 15 - Agnieszka Ścigaj złożyła u Marszałka Sejmu interpelację poselską nr 22409 dot. przypadków redukcji świadczeń np. z kwoty około 1200 zł do 800 zł, co jak wskazują zainteresowani - nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb codziennego życia ...

Interpelacja nr 22409

Odpowiedź na interpelację nr 22409

2 maja 2018 r. - posłanki PO na Sejm VIII Kadencji - Ewa Kołodziej, Magdalena Kochan, Joanna Augustynowska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka złożyły u Marszałka Sejmu interpelację poselską nr 22124 dot. braku podwyżki o 15% emerytur policyjnych z tytułu przyznania grup inwalidzkich przez Komisje Lekarskie MSWiA na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin....

Interpelacja nr 22124

Odpowiedź na interpelację nr 22124

29.03.2018 r. - posłanka PO - Ewa Kołodziej wystąpiła z interpelacją do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nierównego traktowania podczas zatrudniania przez pracodawców emerytów oraz rencistów z grupami inwalidzkimi orzeczonymi przez Komisje Lekarskie MSWiA i MON oraz przez ZUS

Interpelacja nr 21212

Odpowiedź na interpelację nr 21212

19 lutego 2018 r. poseł na Sejm VIII Kadencji Witold Zembaczyński (.Nowoczesna) złożył interpelację poselska nr 19879 do ministra spraw wewnętrznych w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej - konstrukcji prawnej art. 15c ust. 3 ustawy (...)

Interpelacja nr 19879

Odpowiedź na interpelację nr 19879

5 stycznia 2018 r. przez posłów PO Tomasza Cimoszewicza i Joannę Frydrych zostały złożone dwie interpelacje poselskie nr 18490  i 18491 dot. kosztów utworzenia i funkcjonowania sekcji do spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych nielegalnej i niemoralnej nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym z 16 grudnia 2016 r  (...)

Interpelacja nr 18490

odpowiedź na interpelację nr 18490

Interpelacja nr 18491

odpowiedź na interpelację nr 18491

Komentarz FSSM RP do odpowiedzi na interpelację nr 18491

9 listopada 2017 r. grupa posłów złożyła interpelację poselską nr 17033 dot. bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Interpelacja nr 17033

odpowiedź na interpelację nr 17033

7 listopada 2017 r. na stronie Sejmu RP opublikowano odpowiedź  sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego na interpelację nr 15361 złożoną przez Posłów .Nowoczesnej.

Interpelacja  nr 15361

odpowiedź na interpelację nr 15361

7 września 2017 r. w Sejmie RP została złożona przez Posłów .Nowoczesnej interpelacja nr 15361 dot. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. która "(...) okazała się niezwykle krzywdzącym i niesprawiedliwym aktem prawnym, który budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej (...)"

Interpelacja  nr 15361

21 czerwca 2017 r. na stronie Sejmu RP została opublikowania interpelacja nr 13278 zgłoszona przez posłów Nowoczesnej – Kornelię Wróblewską i Jerzego Meysztowicza do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Interpelacja nr 13278

odpowiedź na interpelację nr 13278