Przeskocz do treści

Postanowienie WSA

02.08.2018 r. - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygnatura II SA/Wa 2157/17 w uzasadnieniu informuje..(...) "Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa (art. 52 § 3 P.p.s.a.). Przepis art. 52 § 3 P.p.s.a. w cytowanym powyżej brzmieniu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r. i ma zastosowanie do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po tym dniu. (...) Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku, gdy strona skorzysta z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to nie jest dopuszczalnie zaskarżenie tej samej decyzji do sądu administracyjnego. (czytaj całość...)