Przeskocz do treści

Ubezpieczenie grupowe SEiRP 2019

Program grupowego ubezpieczenia na życie "SEiRP 2019"

Zarząd Główny SEiRP informuje, że trwa końcowa faza przygotowań do wdrożenia nowego Programu Ubezpieczeniowego „SEiRP 2019” i podpisania porozumienia z PZU Życie SA z siedzibą w Krakowie. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do zainteresowania się nowym ubezpieczeniem. Informujemy, że zobowiązaliśmy Prezesów ZW i ZO SEiRP, którzy doskonale znają wszystkie okoliczności dotyczące zmiany ubezpieczyciela, do przekazania wszelkich uwag do przedstawionych dokumentów w terminie do 8 listopada 2018 roku. Przedstawiamy najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów:

 1. Program ubezpieczenia SEiRP 2019, broszura informacyjna
 2. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz
 3. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt
 4. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP
 5. Upoważnienie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ( pliki poniżej):

 1. Ciężka choroba
 2. Regulamin klubu
 3. Specjalistyczne leczenie
 4. Leczenie szpitalne plus
 5. Leczenie szpitalne
 6. Ciężka choroba małżonka
 7. Śmierć ubezpieczonego (NW)
 8. Osierocenie dziecka
 9. Operacja chirurgiczna
 10. Prawo do kontynuowania ubezpieczenia
 11. Ubezpieczenie typ P Plus
 12. Wypadek
 13. W
 14. Śmierć małżonka
 15. Trwały uszczerbek – normy procentowe
 16. Trwały uszczerbek (NW)
 17. Urodzenie dziecka
 18. Śmierć ubezpieczonego (wypadek komunikacyjny)
 19. Opieka medyczna
 20. O
 21. Śmierć dziecka
 22. Dodatkowe Ubezpieczenie Medyczny ekspert domowy
 23. Śmierć małżonka (NW)
 24. Śmierć rodzica ubezpieczonego, rodzica małżonka