Przeskocz do treści

VIII Krajowy Zjazd Delegatów SE i RP

PŁOŃSK 26 – 27 października 2018 r.

W dniach 26 – 27 października br. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbył się VIII Zjazd Delegatów SE i RP,  który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań  na kolejną czteroletnią kadencję.

W pracach zjazdu uczestniczyło 71 delegatów (na 75 wybranych) w związku z czym postanowienia Zjazdu uzyskały status prawomocnych decyzji.

W toku obrad Zjazdu udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany dotychczasowy Prezes kol. Antoni Duda.

W skład siedmioosobowego Prezydium, oprócz Prezesa weszli:
- Leszek Orkisz,
- Jerzy Skrycki ,
- Agnieszka Smolińska,
- Waldemar Sopek,
- Piotr Styczyński,
- Wojciech Trzeciecki

Wybrano również siedmioosobową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został kol. Ireneusz Koczan a także przyjęto ostateczną wersję Statutu i Uchwałę Programową Zjazdu.

Tekst i zdjęcia na podstawie strony Zarządu Okręgowego SE i RP w Słupsku

Rzecznika ZO SEiRP w Słupsku
Henryka Znanieckiego

pozostałe zdjęcia: Leszek Orkisz