Przeskocz do treści

Zwolnienia z opłat abonamentowych RTV

powrót

zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych [Dz. U. 2005 r Nr 85 poz. 728] http://www.krrit.gov.pl/abonament/zwolnienia-od-oplat-abonamentowych/

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych w 2023 roku są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której
    wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego
    UWAGA!
    Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia:

- Oświadczenie (wzór na stronie poczty lub innej [wpisać "zwolnienia z opłaty abonamentu rtv"]);
- indywidualny numer identyfikacji użytkownika odbiorników radowych lub telewizyjnych [jeżeli nie macie lub nie pamiętacie, pani na poczcie znajdzie go];
- ostatnia decyzja z ustawy represyjnej. 

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.
Poświadczeniem zgłoszenia jest  -  "Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych”

W pozycji 1.3. zaznaczyć krzyżykiem"ukończone 60 lat, ustalone prawo do emerytury (w wysokości 50% przeciętnego wynagr,").

powrót