Przeskocz do treści

Rejestr Uchwał ZOW SEiRP

Rejestr Uchwał  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Kielcach

Uchwały podjęte w 2023 roku

Uchwała nr 01/06/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok 

Uchwała nr 02/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

Uchwała nr 03/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy na 2023 rok

Uchwała nr 04/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie uchylenia uchwał

Uchwała nr 05/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów

Uchwała nr 06/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie uzupełnienia składu Prezydium

Uchwały podjęte w 2022 roku

Uchwała nr 01/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2021 rok 

Uchwała nr 02/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku  - w sprawie zwołania Wojewódzkiego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach na dzień 07 września 2022 roku

Uchwała nr 03/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie umorzenia odpisu składek członkowskich Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Busku Zdroju

Uchwała nr 04/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie rozwiązania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Busku Zdroju

Uchwała nr 05/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie rozwiązania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Starachowicach

Uchwała nr 06/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku - w sprawie zmiany Uchwały Nr 01/05/2022 z dnia 16.05.2022 roku w zakresie uchylenia terminu zwołania Wojewódzkiego Zebrania Delegatów

Uchwała nr 01/05/2022 z dnia 16 maja 2022 roku - w sprawie przygotowań do wyborów władz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w województwie świętokrzyskim w 2022 roku

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwała nr 01/10/2021 r. z dnia 26 października 2021 r. - w sprawie przyjęcia budżetu na 2021 rok     

Uchwała nr 02/10/2021 r. z dnia 26 października 2021 r. - w sprawie przyjęcia planu pracy na 2022 rok  

Uchwała nr 01/07/2021 r. z dnia 28 lipca 2021 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 01/01/2021 z dnia 21.01.2021 roku w zakresie odwieszenia przekazania dla Zarządu Głównego SEiRP odpisu składek członkowskich za 2020 oraz 2021 rok. 

Uchwała nr 01/01/2021 r. z dnia 21 stycznia 2021 r. - w sprawie zawieszenia przekazania dla Zarządu Głównego SEiRP odpisu składek członkowskich za 2020 oraz 2021 rok .

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwała nr 06/07/2020 r. z dnia 8 lipca 2020 r. - w sprawie wyrażenia sprzeciwu dot. wyprowadzenia naszej organizacji z FSSM RP.

Uchwała nr  05/07/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku - w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów.

Uchwała nr  04/07/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku - w sprawie przyjęcia zasad archiwizacji dokumentów w Oddziale Wojewódzkim.

Uchwała nr  03/07/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku - w sprawie przyjęcia wzorcowego Regulaminu działania Zarządu Koła.

Uchwała nr  02/07/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku - w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i jego Prezydium.

Uchwała nr  01/07/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2019 rok. 

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwala nr 6/11/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. - w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Regulaminu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i jego Prezydium

Uchwala nr 5/11/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli

Uchwala nr 4/11/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. - w sprawie powołania komisji ds. socjalnych

Uchwala nr 3/11/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. - w sprawie przyjęcia budżetu na 2020 rok

Uchwala nr 2/11/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. - w sprawie przyjęcia planu pracy na 2020 rok 

Uchwala nr 1/11/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. -  w sprawie powołania zespołu ds. opracowania planu obchodów XXX-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w woj. świętokrzyskim

Uchwała nr 03/04/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku - w sprawie spotkania z kandydatami do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 02/04/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku - w sprawie wyjazdu do Warszawy na manifestację

Uchwała nr 01/04/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2018 rok 

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwała nr 03/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku - w sprawie przyjęcia budżetu na 2019 rok

Uchwała nr 02/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 rok

Uchwała nr 01/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku - w sprawie podziału zadań członków Prezydium oraz Rzecznika prasowego i Administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach.

Uchwała nr 02/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku - w sprawie zwołania Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach na dzień 25 maja 2018 r.

Uchwała nr 01/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2017 rok.

Uchwały podjęte w 2017 roku

Uchwała nr 04/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku - w sprawie przyjęcia Regulaminu Głosowania Elektronicznego

Uchwała nr 03/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2016 rok

Uchwała nr 02/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku - w sprawie podziału zadań członków Prezydium oraz Rzecznika prasowego i Administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach

Uchwała nr 01/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku - w sprawie: wyboru Rzecznika prasowego i Administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach

Uchwała nr 2/01/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku - w sprawie sfinansowania wyjazdu członków Stowarzyszenia jako przedstawicieli regionu świętokrzyskiego na konferencję w Soczewce

Uchwała nr 1/01/2017  z dnia 18 stycznia 2017 roku  –  w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Uchwały podjęte w 2016 roku

Uchwała nr 3/12/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok

Uchwała nr 2/12/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku - w sprawie przyjęcia budżetu (preliminarza ) na 2017 rok

Uchwała nr 1/12/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku - w sprawie protestu przeciwko projektowi ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb

Uchwała nr 2/09/2016 z dnia 16 września 2016 roku - w sprawie: wyboru Wiceprezesa Skarbnika i Wiceprezesa Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach

Uchwała nr 1/09/2016 z dnia 8 września 2016 roku - w sprawie: odpisu prowizji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA dla kół Stowarzyszenia Emerytowi Rencistów Policyjnych województwa świętokrzyskiego

Uchwała nr 01/04/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku - w sprawie upoważnienia członka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach do wejścia w skład Zarządu Głównego

Uchwała nr 6 /02/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku - w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach

Uchwała nr 4/02/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2015 rok i planu pracy na 2016 rok

Uchwała nr 5/02/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku - w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Zarządu Koła SEiRP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uchwała nr 3/02/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku – w sprawie zasad rozliczania kosztów wykorzystania samochodu prywatnego w krajowej podróży służbowej

Uchwała nr 2/02/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku - w sprawie przyjęcia budżetu ( preliminarza) na 2016 rok

Uchwała nr 1/02/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku - w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach