Przeskocz do treści

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

 powrót

07 stycznia 2018 r. - wspólnie z KOD-em Regionu Świętokrzyskiego zakończyliśmy zbieranie podpisów pod projektem ustawy zmieniającej „emerytalną ustawę represyjną”. W naszym województwie udało się zebrać 4517 podpisów poparcia. Wyrazy uznania dla tych, którzy nie dali się omamić.  Nie uwierzyli kłamliwej propagandzie i złożyli swój podpis wyrażając tym samym poparcie dla naszej inicjatywy. imieniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach oraz moim własnym bardzo serdecznie dziękuję tym co się podpisali i tym wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zbierania podpisów.   (zdjęcia z akcji....)

Iza Jaros - Prezes ZW SEiRP w Kielcach

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza - informacje jakie ukazały się w prasie i telewizji...

I Ogólnopolski  Kongres Praw Obywatelskich - odbył się w dniach 8 - 9 grudnia 2017 r. W dniu 9 grudnia br odbył się panel pt. "Dezubekizacja – sprawiedliwość społeczna czy represja" którego moderatorem był gen. Adam Rapacki.

ULOTKA !!! pt.: Dlaczego żądamy uchylenia ustawy represyjnej

-  List Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego...(czytaj dalej...)

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.

Pamiętajmy!

Kampania promocyjna, a także organizacja zbierania podpisów muszą być zgodne z przepisami prawa.

Poniżej zamieszczamy pakiet oficjalnych dokumentów związanych z realizacją naszej inicjatywy ustawodawczej. Są to:

 1. Projekt ustawy,
 2. Uzasadnienie projektu ustawy,
 3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”,
 4. „Zasady zbierania podpisów”,
 5. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”,
 6. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 9), wprost odnoszący się do zasad zbierania podpisów;
 7. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do której odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

  Na adresy e-mail koordynatorów Komitetów Protestacyjnych prześlemy  propozycję „Ulotki”, którą powinni dysponować zbierający podpisy (do zapoznania się przez osoby zamierzające złożyć wpis poparcia). Nie ma przeszkód w innym ujęciu treści „Ulotki” przez osoby zbierające podpisy. Zwracamy się do wszystkich Komitetów Protestacyjnych, stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych oraz wszystkich organizacji, które włączają się w akcję zbierania podpisów o bieżące śledzenie naszej strony www.fssm.pl i pobieranie z niej plików z dokumentami (w formacie PDF), niezbędnymi w realizacji przedsięwzięcia. Korzystanie z innych dokumentów, umieszczanych w sieci przez nieuprawnione osoby, może spowodować nieważność wadliwie zebranych podpisów.
  Uwaga!
  Na stronie www.fssm.pl będziemy również zamieszczać bieżące informacje Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP odnoszące się do akcji zbierania podpisów. Nie wykluczamy możliwości korekty „Zasad zbierania podpisów”, stosownie do dynamicznie zmieniających się warunków i praktyki prowadzenia akcji. Zapowiadamy też szybkie zorganizowanie „Punktu Konsultacyjnego”, pod wskazanym numerem telefonu, gdzie będzie można uzyskać porady w zakresie prowadzenia akcji zbierania podpisów.

  Zdzisław  CZARNECKI
  Prezydent
  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP