Przeskocz do treści

AKTUALNOŚCI

ZOW SEiRP               FSSM RP               Prasowe                Archiwalne           Ekwiwalent za urlop             BIULETYNY SEiRP

JESTEŚMY W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Informujemy naszych Sympatyków, że członkowie naszego stowarzyszenia są równie aktywni na portalach społecznościowych.
Na Facebooku występują pod nazwą EMERYTURY POLICYJNE_ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

nowy artykuł prasowy - 03.02.2021 r.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

07 lutego 2021 r. - Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki o decyzji Julii Przyłębskiej o wznowieniu przez Trybunał Konstytucyjny postępowania syg. akt P 4/18.

* * * * * * * * * *

28 stycznia 2021 r.Poseł Andrzej Rozenek na FB przedstawił kalendarium procedowania przez TK ustawy represyjnej (syg. akt P 4/18). "Pseudo - Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej miesza nie tylko w sprawie fundamentalnych praw kobiet. Na życzenie swojego pryncypała z Żoliborza Przyłębska wykonała ruchy również w kwestii ustawy represyjnej, która spowodowała bezpośrednio śmierć 62 osób.
Ale zacznijmy od początku.
Popatrzmy jak Trybunał Przyłębskiej przewleka wydanie wyroku w sprawie niekonstytucyjności ustawy represyjnej.
- Rok 2018. Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie niestety zadali pseudo-Trybunałowi pytanie o konstytucyjność ustawy represyjnej.
Minęły 2 lata błogiej bezczynności kulinarnego odkrycia Jarosława Kaczyńskiego. Aż wreszcie...
- 17.03.2020 r. - pierwszy termin rozpatrzenia sprawy (przełożony)
- 21.04.2020 r. - drugi termin (przełożony)
- 19.05.2020 r. - trzeci termin (przełożony)
- 15.07.2020 r. - rozprawa (zawieszona)
- 18.08.2020 r. - rozprawa (odroczona)
- 11.09.2020 r. - rozprawa
- 06.10.2020 r. - rozprawa i zamknięcie postępowania
- 13.10.2020 r. - pierwszy termin ogłoszenia wyroku (odwołany)
- 20.10.2020 r. -drugi termin ogłoszenia wyroku (odwołany)
Zgodnie z prawem wyrok powinien być ogłoszony w dwa tygodnie po zamknięciu postępowania. W skrajnych przypadkach można mówić o 30 dniowym terminie. Zatem ostateczny termin ogłoszenia wyroku minął 6 listopada zeszłego roku. I co? Blisko trzy miesiące po upłynięciu wszelkich zgodnych z prawem terminów Przyłębska postanowiła (jak informuje dziś Dziennik Gazeta Prawna) od nowa rozpocząć postępowanie. Czyli kwestia ustawy represyjnej będzie rozpatrywana przez Pseudo-Trybunał Konstytucyjny drugi raz. Co to znaczy?
Po pierwsze jest to gra na czas. W lipcu kończy się kadencja sędziego Leona Kieresa. Przyłębska liczy, że nominat PiS, który zastąpi sędziego Kieresa, wykona polecenie Kaczyńskiego i uzna, jawnie sprzeczną z Konstytucją ustawę z 16 grudnia 2016 roku, za prawo zgodne z ustawą zasadniczą.
Po drugie widać z powyższego kalendarza i manipulacji jakie mają miejsce wokół wydania wyroku w tej sprawie, że nawet sędziowie nominowani przez PiS (a tacy mają już większość w Trybunale Przyłębskiej) mają ogromny problem z podpisaniem się pod wyrokiem mówiącym, że ustawa która jest w istocie okrutną zbrodnią parlamentarną, ma cokolwiek wspólnego z konstytucyjnością. Gdyby Przyłębska mogła liczyć na większość, na pewno wyrok zapadłby rychło. Tymczasem sprawę odwlekano, zyskując czas na "urabianie" niepokornych sędziów. To pokazuje jasno jak bardzo ustawa represyjna odbiega od standardów demokratycznego państwa. Tak fundamentalnie łamie podstawowe prawa człowieka, że nawet pisowski pseudo-Trybunał nie może się pod tym podpisać! Podpisali się nawet pod bandyckim wyrokiem w sprawie kobiet, który w istocie jest zezwoleniem na ich torturowanie, a pod "dezubekizacją" (to fałszywe określenie, nie mające związku z faktyczną treścią ustawy) podpisać się nie mieli odwagi! Wszystkim, którzy jeszcze mają jakiekolwiek wątpliwości w sprawie ustawy represyjnej, proponuję zastanowić się na chłodno - jak potwornie złe musi to być prawo, że nawet pisowski pseudo-Trybunał Przyłębskiej nie potrafił znaleźć większości dla klępnięcia zgodności ustawy z Konstytucją?
Dlatego uważam, że sprawa ustawy represyjnej nie jest tylko sprawą niewielkiego środowiska emerytów mundurowych. To sprawa dotykająca fundamentów państwa prawa. Widać w niej jak w soczewce, o co chodzi Kaczyńskiemu: o odebranie praw nabytych, o wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej i odebranie prawa do sprawiedliwego sądu.
Dziś mundurowi, jutro TY!!!"

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2021 r. - Na stronie ZG SEiRP można przeczytać -  "Już ponad dwa lata wspieramy tysiące naszych Koleżanek i Kolegów w trudnej drodze dochodzenia roszczeń z tytułu należnego wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. Świadczenie to stało się wymagalne z dniem 6 listopada 2018 roku z chwilą opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102/."

Wniosek ZG SEiRP do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15.01.2021 r.

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2021 r. - W najnowszym Biuletynie ZG SEiRP ze stycznia 2021 roku można przeczytać:
SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….…………………………………………………........ 4

Zarząd Główny
Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ………………………………. 5

Działania sądów w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia ….. . 6
RPO wnosi o podjęcie sprawy zawieszonej w oczekiwaniu na decyzję TK ……...13
ZER MSWiA. Obowiązki ustawowe a rzeczywistość ………………………..…   17
Apelacje ZER MSWiA od wyroków Sądów Okręgowych ………………………  23
Ekwiwalent. Walka o prawo i sprawiedliwość ..………………………….…....…  35
List posła Andrzeja Rozenka………………..………..……………….............…... 40
Komentarz Prezesa ZG SEiRP ……………………………………………….…… 45
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………....…… 46
Infoteka 42 ………………………………………………………………………… 47
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło nr 1 w Rzeszowie …………………..………………………………….…….. 61

Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...  63
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 128 ……………………………...…..……68
Wybrane kartki świąteczne i noworoczne……………………………………………….    69

* * * * * * * * * *

21 stycznia 2021 r.Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP stara się monitorować sprawy sądowe z odwołań represjonowanych byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. Na jej stronie  został umieszczony list adresowany do sędziów Sądów Okręgowych i Apelacyjnych. (czytaj list....)

* * * * * * * * * *

20 stycznia 2021 r. - na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich ukazał się artykuł pt.: "Sąd powinien odwiesić sprawę "dezubekizacyjną” wobec przewlekłości TK oraz uchwały SN"w którym odnosi się do ustawy represyjnej: (...)
- Przewleka się rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny sprawy konstytucyjności obniżenia świadczeń b. funkcjonariuszom z PRL
- Zgodnie zaś z wykładnią Sądu Najwyższego z września 2020 r. kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane m.in. na podstawie indywidualnych czynów i ich oceny pod kątem naruszenia praw i wolności człowieka
- Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi by sąd podjął sprawę zawieszoną w oczekiwaniu na decyzję TK (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 stycznia 2021 r. - Andrzej Rozenek - jak co miesiąc, w rocznicę uchwalenia represyjnej ustawy, napisał: "(...) Piszę do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Te comiesięczne listy stały się już tradycją, w kolejnych omawiałem sytuacje represjonowanych i wszystko co mogło mieć na nią wpływ. Dziś zacznę od nieco szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Komunikatory społeczne takie jak Facebook, Tweeter, Instagram, a ostatnio TikTok stały się tak popularne, że powoli zastępują tradycyjne źródła informacji, czyli prasę, radio i telewizję. Stwarza to ogromne możliwości wpływania na masową świadomość."(...) czytaj całość...

* * * * * * * * * *

11 stycznia 2021 r. - Na stronie internetowej prawo.pl ukazał się dziś bardzo ciekawy i wg mnie rzetelny artykuł Pani Grażyny J. Leśniak   pt. "Ustawa obniżająca emerytury b. funkcjonariuszom PRL nie ukarała tych, których miała ukarać".  "Uchwalona w grudniu 2016 roku ustawa miała "karnie" obniżyć emerytury byłym funkcjonariuszom służb PRL, ale w praktyce okazało się, że boleśnie dotknęła głównie tych pozytywnie zweryfikowanych po zmianie ustroju. Ci, którzy nie poddali się weryfikacji i sami odeszli ze służby oraz ci negatywnie zweryfikowani, żyją teraz z emerytur wypłacanych przez ZUS, których rząd PiS im nie obniżył. Z dokumentów posiadanych przez Instytut Pamięci Narodowej wynika, że spośród liczącej w sierpniu 1989 r. ponad 24 tys. osób Służby Bezpieczeństwa, 14 034 funkcjonariuszy poddało się weryfikacji w 1990 r. Pozytywnie zaopiniowano 74,38 proc. z nich, a 3595 negatywnie. Pozostali sami odeszli ze służby, co w odniesieniu do uprawnień emerytalnych oznaczało przejście do powszechnego systemu emerytalnego". (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2020 r. - Andrzej Rozenek w rocznicę haniebnego głosowania: Pisowska banda uchwaliła ustawę represyjną.

List Andrzej Rozenka do represjonowanych z dnia 16 grudnia 2020 r.

* * * * * * * * * *

11 grudnia 2020 r. - W Senacie RP odbyła się konferencja pod patronatem Wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r."

zobacz cały zapis wideo konferencji...

Wypowiedzi po zakończeniu konferencji umieszczone na FB:

Gabriela Morawska-Stanecka - W Senacie RP odbyła się dzisiaj konferencja pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.", którą wspólnie z Marszałkiem Michałem Tomaszem KAMIŃSKIM objęłam patronatem. W tym roku upłynęły 4 lata od uchwalenia represyjnej ustawy, która po raz drugi obniżyła uposażenia emerytalne osobom pracującym w organach bezpieczeństwa państwa PRL. W uchwale z 16 września 2020 r. Sąd Najwyższy stanął jednak na stanowisku, że zawarte w ustawie kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Wprowadzając przepisy pozbawiające funkcjonariuszy ich emerytur, ustawodawca postąpił jak władza totalitarna, nie biorąc pod uwagę praw jednostek. Dziękuję za aktywny udział w konferencji Posłom Andrzejowi Rozenekowi i Wiesławowi Szczepańskiemu, przewodniczącemu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławowi Czarneckiemu oraz wybitnym ekspertom prawa, którzy odpowiadali na liczne pytania widzów.

Andrzej Rozenek - Ustawa represyjna, przyjęta w grudniu 2016 roku, przyniosła śmiertelne żniwo. 62 osoby zmarły w związku z jej wprowadzeniem. Część popełniła samobójstwa, niektórzy odstawili leki, inni pożywienie. To również przypadki zawałów, udarów mózgu, kiedy funkcjonariusze otrzymywali tzw. decyzję śmierci z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Ustawa ta wprowadziła ograniczenia wypłat emerytur w wysokości między 854, a 1716 zł. Oznacza to, że żadna z osób objętych ustawą nie dostaje więcej , niż 1716 złotych emerytury, choć w większości przypadków jest to 854 zł, corocznie rewaloryzowane o niewielkie sumy. Ci ludzie czekają na sprawiedliwość. Odwołali się do sądów, ale niestety ponad 1500 osób już sprawiedliwości nie doczeka, ponieważ umarli w wyniku starości i chorób. Ci, którzy żyją – czekają na sprawiedliwość. Czekają w ogromnych kolejkach w sądach okręgowych, które nie są w stanie przerobić wszystkich tych spraw, ponieważ jest ich ponad 30 tysięcy. Tam, gdzie jednak zapadają wyroki, a takich było w pierwszej instancji kilkaset, są one pozytywne. Przywracają funkcjonariuszom świadczenia, ale również honor i cześć. Na dzisiejszej konferencji w Senacie, u boku wybitnych prawników i osób zaangażowanych w walkę z bezprawiem, po raz kolejny mówiliśmy o tym, jak haniebna jest to ustawa i w jak trudnej sytuacji znalazły się osoby nią poszkodowane. Po raz kolejny apelujemy o procedowanie złożonej przez Lewice ustawy, która przywróci emerytur funkcjonariuszom poszkodowanym zasadą odpowiedzialności zbiorowej.

* * * * * * * * * *

11 grudnia 2020 r. - Na temat ustawy represyjnej w ostrych słowach wypowiedział się Zdzisław Czarnecki, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Warto obejrzeć całość:

* * * * * * * * * *

10 grudnia 2020 r. -  W piątek, 11 grudnia o godz. 13:00 w Senacie RP odbędzie się konferencja pod patronatem:
Wicemarszałkini Senatu - Gabrieli Morawskiej-Stanecka
Wicemarszałka Senatu - Michała Tomasza KAMIŃSKIEGO

 pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r."

* * * * * * * * * *

16 listopada 2020 r. - Poseł Andrzej Rozenek w kolejnym liście - oddaje głos represjonowanym. Dziś przedstawia list koleżanki z Gdyni. (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *

04 listopada 2020 r. - Z dniem 1 października 2020 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe brzmienie art. 115a ustawy o Policji. Ustawodawca określił sposób wyliczenia ekwiwalentu w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia policjanta wraz z dodatkami o charakterze stałym. W związku z brzmieniem art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. organy Policji już odmawiają wypłaty wyrównania ekwiwalentu: (czytaj dalej...)

* * * * * * * * * *

19 października 2020 r. - co tam słychać w Trybunale Konstytucyjnym... w sprawie syg. akt P 10/20...

 

* * * * * * * * * *

16 października 2020 r. - W dniu 8 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu, która obradowała nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym spraw o sygn. akt: SK 12/20, SK  55/20, SK 56/20 i P 10/20.
Sprawa P10/20 dot. pytań jakie do TK skierował Sąd Okręgowy w Krakowie. Sprawa która w TK "spadła" z wokandy 12 października br.

Pełny zapis przebiegu Posiedzenia Komisji Ustawodawczej nr 17 z 8 października 2020 r. (str. 8 - 10 dot. P10/20)

Opinia nr 96 Komisji Ustawodawczej uchwalona 8 października 2020 r.

Stanowisko Sejmu do sprawy P 10/20 kierowane do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2020 r.

* * * * * * * * * *

16 października 2020 r. - Poseł Andrzej Rozenek po raz kolejny napisał list do nas represjonowanych. Dziś przedstawia krótki raport swoich działań na naszą rzecz. (czytajcie...)

* * * * * * * * * *

12 października 2020 r. - Pani Julia Przybłębska po raz siódmy zmieniła termin posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ogłoszenia orzeczenia dot. ustawy represyjnej - pytań zadanych przez S.O. w Warszawie  nr P 4/18 na dzień 20.10.2020 r. godz. 11.oo - a jak będzie zobaczymy.....  Jednocześnie z wokandy „spadło” środowe posiedzenie TK w sprawie pytania SO w Krakowie nr P 10/20, - dlaczego??? ....
wie tylko Pani Julia...

* * * * * * * * * *

06 października 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę  dot. emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa syg. akt P 4/18 - opóźnienie rozpoczęcia rozprawy to 35 minut a cała rozprawa trwała 9 minut i 26 sekund - ogłoszenie wyroku nastąpi 13 października 2020 r. o godz. 12.oo. Przed bramą TK odbyło się spotkanie funkcjonariuszy represjonowanych dotkniętych tą ustawą.

transmisja z pikiety represjonowanych przed posiedzeniem TK
transmisja z posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego
transmisja z pikiety represjonowanych po posiedzeniu TK

* * * * * * * * * *

18 września 2020 r. - Mamy w Trybunale Konstytucyjnym drugie postępowanie dotyczące ustawy represyjnej - Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa P10/20 .
Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Miejsce: Sala rozpraw
Data: 14 X 2020 godz.: 11.00
Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący,
sędzia TK Bartłomiej Sochański - sprawozdawca,
sędzia TK Krystyna Pawłowicz,
sędzia TK Michał Warciński,
sędzia TK Rafał Wojciechowski

Postanowienie SO Kraków z pytaniami do TK

* * * * * * * * * *

16 września 2020 r. - Poseł Andrzej Rozenek po raz kolejny napisał list do nas represjonowanych. Dziś list pełen dobrych myśli i podziękowań... czytajcie....

* * * * * * * * * *

16 września 2020 r. - W Sądzie Najwyższym w Izbie Pracy - 7 osobowy skład - toczy się postępowanie dot. pytań jakie do SN skierował Sąd Apelacyjny w Białymstoku w związku z prowadzonym postępowaniem wobec represjonowanego funkcjonariusza. O sprawie pisze już Onet i Wyborcza - artykuł poniżej oraz sprawozdanie  filmowe z sali posiedzeń SN - dzięki Video-Kod.

Komunikat Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie syg. akt III UZP 1/20​

Sąd Najwyższy bada sprawę dezubekizacji. Prokurator chce wyłączenia sędziego na podstawie... Wikipedii

Dezubekizacja w Sądzie Najwyższym. Sąd oddalił wnioski Ziobry, który próbował storpedować obrady

Pierwsza część posiedzenia Sądu Najwyższego w dniu 16 września 2020 r.

Druga część posiedzenia Sądu Najwyższego w dniu 16 września 2020 r.

Trzecia część posiedzenia Sądu Najwyższego w dniu 16 września 2020 r. - ogłoszenie wyroku 

Komentarz Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka do wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego

* * * * * * * * * *

14 września 2020 r. - Parlament Europejski zajął się sprawą praworządności w Polsce oraz "strefami wolnymi od LGBT". Podczas obrad wystąpił europoseł Marek Balt mówił o ustawie represyjnej! Ponad tysiąc osób nie dożyło sprawiedliwości, 60 zmarło wprost w wyniku wprowadzenia tej haniebnej ustawy! Emeryci mundurowi proszą o pomoc. Nie bądźmy obojętni! To jaskrawy przykład łamania praworządności! Dziękujemy Panie pośle!

Europoseł Marek Balt
posłuchajcie.....

* * * * * * * * * *

11 września 2020 r. -  Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny (już szósty)  zmienił termin rozpoznania pytań prawnych Sadu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 na dzień 06 października 2020 r. godz. 11.00

* * * * * * * * * *

08 WRZEŚNIA 2020 r.  -  W najbliższy piątek, 11 września o godz. 11:00 sędziowie Trybunału Konstytucyjnego spotkają się ponownie na posiedzeniu w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
FSSM RP  zaprasza przed siedzibę TK w godz. 10:30 - 15:30 gdzie ponownie stanie PIKIETA REPRESJONOWANYCH funkcjonariuszy i żołnierzy, członków ich rodzin oraz osób ich wspierających.
Planujemy transmisję "na żywo" posiedzenia TK na telebimie.
Apelujemy do wszystkich o liczne przybycie. Przynieście flagi i symbole organizacyjne oraz transparenty o treści dotyczącej wyłącznie ustawy represyjnej.
Pokażmy, że stać nas na coś więcej, niż tylko bierne czekanie w domach na wyrok TK.
/Przypominamy, że pikietujemy w "reżimie covidowym" i wszyscy zgromadzeni muszą mieć maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz zachowywać między sobą dystans 1,5 m./

* * * * * * * * * *

08 września 2020 r.FSSM RP - po dokładnej analizie przebiegu II posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.,  które odbyło się 18 sierpnia 2020 r., postanowiliśmy skierować do sędziów TK "List Otwarty", w którym zwracamy uwagę na stwierdzenia, jakie na tym posiedzeniu padały z ust przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego RP odpowiadających na pytania sędziów, będące naszym zdaniem wyłącznie "prawniczym bełkotem", manipulacjami i hochsztaplerką pojęciową, a nie rzeczowym i prawnym uzasadnieniem dla uchwalenia i wprowadzenia w życie tej "ustawy". List ten, w dniu wczorajszym, drogą mailową przesłaliśmy do Pani Zofii Hoffman - Dyrektor Biura Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego z prośba o przekazanie go sędziom TK, oraz do wiadomości sędziego Adama Malinowskiego - koordynatora "sekcji mundurowej" XIII Wydziału SO w Warszawie, z którego skierowano pytanie do TK.

* * * * * * * * * *

18 sierpnia 2020 r. - godz. 10:30 - PIKIETA REPRESJONOWANYCH POD TK - tego dnia - 18 sierpnia br. o godz. 11:00 „Trybunał Konstytucyjny” ma wznowić posiedzenie w sprawie zgodności ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją RP. Jeśli nie zostanie ono przełożone, to o godz. 10:30 przed siedzibą TK w Al. Szucha w Warszawie stanie pikieta represjonowanych funkcjonariuszy (legalna!), do udziału w której zapraszamy członków organizacji zrzeszonych w FSSM RP i naszych sympatyków, oraz wszystkich, którzy rozumieją jakim bezprawiem jest ustawa represyjna. Prosimy o przyniesienie flag i symboli organizacyjnych oraz transparentów o treści dotyczącej wyłącznie ustawy represyjnej. Pikietujący muszą mieć maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz zachowywać między sobą dystans 1,5 m. Planowane zakończenie zgromadzenia – godz. 15:00. 

jak było przed posiedzeniem TK w sprawie P 4/18
transmisja z rozprawy P 4/18 - część pierwsza
transmisja z rozprawy P 4/18 - część druga
jak było po posiedzeniu TK w sprawie P 4/18

* * * * * * * * * *

16 sierpnia 2020 r. - kolejny list posła SLD Andrzeja Rozenka do represjonowanych - "(...) 14 lutego tego roku, wraz z przewodniczącą Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa Moniką Kazulą, Renatą Zawadzką i Bolesławem Piechuckim reprezentującymi Stowarzyszenie "Nasz Światowid" złożyliśmy na ręce Ambasadora Marka Prawdy dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce list dotyczący tragicznej sytuacji emerytów mundurowych. Prosiliśmy o przekazanie tej korespondencji Didier Reyndersowi, który przygotowywał wówczas raport na temat naruszeń prawa i fundamentalnych zasad Unii Europejskiej w Polsce. (...) - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

26 lipca 2020 r. - obradowała w Sejmie Komisja d/s Petycji - jednym z punktów było - "Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (BKSP-145-601/19)" – przedstawiał poseł Grzegorz Wojciechowski.

Link do transmisji sejmowej - dyskusja i wystąpienie posła Andrzeja Rozenka od godz. 13,40

* * * * * * * * * *

26 lipca 2020 r. - Na stronach ZG SEiRP oraz FSSM RP - ukazały się listy Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy oraz Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława Czarneckiego - zapoznajcie się i oceńcie sami .....

Pismo Prezesa ZG SEiRP z 17 lipca 2020 roku do Zarządu FSSM RP w sprawie zawieszenia członkostwa
Pismo Przewodniczącego FSSM RP z dnia 24 lipca 2020 roku do Członków organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 

* * * * * * * * * *

18 lipca 2020 r. - List Jubileuszowy Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy skierowany do Emerytów Mundurowych Stowarzyszenia z okazji 30 lecia jego powstania.
" Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia, Sympatycy, Drodzy Emeryci i Renciści wraz z Rodzinami, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 30 lat!
Mjr w st. spocz. Adam Chatliński i skupiona wokół niego grupa inicjatywna w Szczecinie sprawili, że Stowarzyszenie powstało, a inni ludzie dobrej woli podjęli trud pracy na rzecz i dla dobra naszego środowiska." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 lipca 2020 r. - Andrzej Rozenek - " Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy! Represjonowani!  Jak zawsze, w każdą miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, zwracam się do Was w formie listu. Jestem, tak jak Wy, rozczarowany wynikiem wyborów prezydenckich. Andrzej Duda pozostanie na drugą kadencję prezydentem. Starałem się zrobić co w mojej mocy, żeby nie dopuścić do tej reelekcji. Tak jak większość z Was się starała i walczyła w całej kampanii" - (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *

15 lipca 2020 r. - odbyła się rozprawa o sygn. P 4/18 przed Trybunałem Konstytucyjnym - odbyła się i została odroczona do 18 sierpnia br. (zobacz więcej...)

* * * * * * * * * *

14 lipca 2020 r. - Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jubileuszowe życzenia niegasnącego zapału w działaniach na rzecz całego środowiska mundurowych, wszystkim członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, składa Zdzisław Czarnecki - Honorowy Przewodniczący SEiRP i Przewodniczący FSSM RP. - (czytaj cały list...)

* * * * * * * * * *

Koronawirus - informacje

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

16 czerwca 2020 r. - Andrzej Rozenek - "Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Zwracam się do Was w dniu kolejnej miesięcznicy uchwalenia zbrodniczej ustawy represyjnej. Niestety ruszyła kolejna fala represji. Mundurowi, którzy jeszcze nie byli objęci drastycznymi obniżkami świadczeń, właśnie otrzymują „listy śmierci”.  Są to kolejne haniebne decyzje Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, podjęte w oparciu o kwerendę dokonaną w IPN (patrz zdjęcie poniżej).(...)"

czytaj cały list A. Rozenka
informacja ZER MSWiA z dnia 14 maja 2020 r.

* * * * * * * * * *

06 czerwca 2020 r. - Na stronie FSSM RP został zamieszczony apel wyborczy dot. wyborów prezydenckich w dniu 28 czerwca 2020 r.

"Koleżanki i Koledzy!   Już wiemy, wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca 2020 r. Termin ten został oficjalnie potwierdzony postanowieniem Marszałek Sejmu- Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów na Urząd Prezydenta RP. Postanowienie to jest bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustawy z 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwaną potocznie ustawą „hybrydową”. Dalsze rozważania na ten temat przestały już mieć znaczenie. Mamy nową sytuację prawną     i musimy umieć się w niej odnaleźć.(...)" - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 maja 2020 r. - Andrzej Rozenek - "Jak co miesiąc list. Dziś wyjątkowo nie tylko do emerytów mundurowych. Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Witam Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Zacznę od tego co miłe - od życzeń. Dziś święto Straży Granicznej. Formacji, która od 29 lat strzeże naszych granic. Dziękuję za Wasze poświęcenie i za profesjonalizm, dziękuję tym, którzy są w służbie i tym, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę! Macie powody do dumy, macie wdzięczność  i zaufanie społeczeństwa. Nie dajcie sobie tego odebrać i nie spieprzcie tego!(...) czytaj całość...

* * * * * * * * * *

02 maja 2020 r. - na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zostało opublikowane stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 r.
"(...) Koleżanki i Koledzy !
Funkcjonariusze i Żołnierze !
Wszyscy zadajemy sobie pytanie: Jak w tej pełnej chaosu sytuacji powinniśmy postąpić? (...)" 
  ( czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 kwietnia 2020 r. - Andrzej Rozenek napisał kolejny list do represjonowanych - "Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej (16.12.2016 r.), która przyniosła śmierć co najmniej 60 osobom, a dla kilkudziesięciu tysięcy mundurowych okazała się bezprecedensowym aktem pogardy i bezprawia.(...) - czytaj dalej...

warto zobaczyć i przypominać:

"Zadowolony"
„Listy śmierci”
„Listy śmierci” wersja z angielskimi napisami:
„Czy ktoś za tę zbrodnię odpowie?”
OBYWATELE RP - Toruń - Konferencja „Solidarni z Represjonowanymi

* * * * * * * * * *

12 marca 2020 r. - na stronie Sądu Okręgowego w Kielcach ukazał się komunikat rzecznika prasowego sądu informujący o odwołaniu terminów wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych, w sądach powszechnych  od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku  włącznie.(czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

08 marca 2020 r. - MSWiA opublikowało projekt ustawy z dnia 5 marca 2020 r. na który mundurowe środowisko czekało od kilku miesięcy.  Jest to projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nas emerytów mundurowych szczególnie interesuje przewidywane wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 30 października 2018 roku. TK orzekł wtedy, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, jest sprzeczny z konstytucją, gdyż traktuje policjantów nierówno w stosunku do innych służb. W projektowanej regulacji, jak przekonuje MSWiA, kwestia ta zostanie ujednolicona. (czytaj całość....)

projekt ustawy  z dnia 05 marca 2020 r. 

uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 05 marca 2020 r.

* * * * * * * * * *

29 lutego 2020 r. - Komisja Prawna FSSM RP - Przedstawia analizę postanowienia Sąd Najwyższego z dnia 19 lutego 2020 r. o przekazaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w 7-osobowym składzie. Znamy już decyzję Sądu Najwyższego, podjętą na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 r. w przedmiocie tzw. „zagadnień prawnych” przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stosunkiem głosów 2:1, postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu, 7–osobowemu składowi tego Sądu (zdanie odrębne do tego postanowienia zgłosił SSN Krzysztof Rączka).(czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

19 lutego 2020 r. - Dziś Izba Pracy Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów - postanowiła, że wysokość obniżonych świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy oceni pod kątem odpowiedzialności zbiorowej i praw człowieka 7-osobowy skład Sądu Najwyższego. Pozostawiając pierwszeństwo orzekania Trybunałowi Konstytucyjnemu, który w tej sprawie zbierze się 17 marca br. (czytaj całość ...)

* * * * * * * * * *

16 lutego 2020 r. - Komisja d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/  Zarządu Głównego SEiRP - zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z APELEM o pomoc dla potrzebujących emerytów mundurowych.

Apel Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego ZG SEiRP

* * * * * * * * * *

16 lutego 2020 r. - Andrzej Rozenek w kolejnym liście do represjonowanych - pisze (...) "W kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, piszę do Was by poinformować o tym co się dzieje i zaproponować Wam pewne działania. Zacznę od skandalicznego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. 15 lutego, na spotkaniu inaugurującym kampanię wyborczą, prezydent powiedział:(...)" (czytaj dalej...)

* * * * * * * * * *

07 lutego 2020 r. - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP "DONOSI" do Parlamentu Europejskiego na praworządność w Polsce - taki tytuł nosi informacja na stronie FSSM RP - dot. (...) "FSSM RP czuje się pomijana w tzw. "mediach narodowych", jako organizacja "donosząca na brak praworządności pod rządami PiS", choć od "uchwalenia" ustawy represyjnej wielokrotnie sygnalizowała Parlamentowi UE i jego instytucjom o jej bezprawiu. Być może dlatego, że ustawa represyjna jest najjaskrawszym przykładem łamaniu praw polskich obywateli przez obecną władzę. Dopóki jednak prawo UE będzie nadrzędnym nad prawem krajowym, doputy Federacja będzie "donosić", aż instytucje unijne zajmą prawami byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, odebranymi im ustawą represyjną, sprzeczną z Konstytucją RP,  jej prawem i  prawem UE."

poniżej listy wysłane do trzech najważniejszych osób w PE wysłane w dniu 6 lutego 2020 r.

Pani Ursula von der Leyen                                      Pan David Maria Sassoli                                   Pani Vera Jourova

* * * * * * * * * *

06 lutego 2020 r. - Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę  dot. emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa syg. akt P 4/18 w dniu 17 marca 2020 r o  godz.: 12.30. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie:
Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska,

I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski,
II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.  (czytaj całość....)

* * * * * * * * * *

04 lutego 2020 r. - Obecnie wiele spraw sądowych naszych koleżanek i kolegów, którym obniżono świadczenia emerytalne i rentowe zalegają w Sądzie Okręgowym w Warszawie, pomimo że miejscem zamieszkania świadczeniobiorców są inne województwa.  Przeniesienie sprawy do innego sądu jest możliwe, m.in. na wspólny wniosek stron (na podst. art. 461 § 3 k.p.c.), a więc zgodę na przeniesienie musi wyrazić także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie.

wzór wniosku o przekazanie sprawy równorzędnemu sądowi

* * * * * * * * * *

29 stycznia 2020 r. - Sąd Apelacyjny w Białymstoku zadał pytania prawne do Sądu Najwyższego dot. spraw represjonowanych funkcjonariuszy toczących się przed sądem. Sąd Najwyższy ma się na ich temat wypowiedzieć na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 r.

treść pytań prawnych do Sądu Najwyższego

* * * * * * * * * *

29 stycznia 2020 r. - Publikujemy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy – III SA/Kr 1246/19 – Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14 (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

20 stycznia 2020 r. - Proces legislacyjny - poselskiego projektu - ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin... (więcej informacji...)

16 grudnia 2019 r. - Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 100
19 grudnia 2019 r. - Skierowano do I czytania w komisjach - do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych

* * * * * * * * * *

16 stycznia 2020 r. Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych pisze: "Jak pewnie wiecie 16 grudnia zeszłego roku Klub Parlamentarny Nowej Lewicy Razem złożył projekt ustawy przywracającej uposażenia emerytom mundurowym. Stało się to dokładnie w trzecią rocznicę uchwalenia przez PiS haniebnej ustawy represyjnej." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

19 grudnia 2019 r. - Sejmowa komisja ds. petycji odrzuciła odpowiedź szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku TK dot. wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy policji. Trybunał orzekł, że ekwiwalenty takie sprzeczne są z konstytucją.(czytaj całość....)

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2019 r. Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych pisze: "(...)  Dziś minęły trzy lata od uchwalenia ustawy represyjnej. Jej tragiczne żniwo to 59 ofiar śmiertelnych. To blisko 1000 represjonowanych, którzy z przyczyn naturalnych umarli, nie doczekawszy sprawiedliwości.(...)"

Lista Andrzeja Rozenka - 16.12.2019 r.

* * * * * * * * * *

07 grudnia 2019 r. - pod honorowym patronatem Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego  - w Toruniu odbyła się konferencja "Solidarni z Represjonowanymi" z udziałem represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy, przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, polityków, prawników, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Obywateli RP, Obywatelskiego Torunia, organizacji pozarządowych i zwykłych "szarych ludzi" zatroskanych stanem demokracji w Polsce. Konferencja zorganizowana przez Obywatelski Toruń.

sprawozdanie z Konferencji  - na stronie – obywatelemajaglos.pl

film z Konferencji – na stronie – www.youtube.com

foto relacja z Konferencji – na stronie - ddtorun.pl

* * * * * * * * * *

01 grudnia 2019 r. godz. 16.oo - Przed Sądem Okręgowym w Kielcach odbyło się spotkanie prawych ludzi popierających sędziów w ich walce o praworządność i prawo....Umieszczam link do filmu z relacji, w 16 minucie głos zabrała Prezes naszego Stowarzyszenia Iza - myślę, że warto jej posłuchać....

film z manifestacji - Sąd Okręgowy Kielce

* * * * * * * * * *

02 grudnia 2019 r. - na stronie Zarządu Regionu Małopolskie KOD - opublikowano oświadczenie  w sprawie wezwania do natychmiastowego uchylenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej i zwrotu świadczeń emerytalnych osobom dotkniętym tą ustawą...(czytaj całość...)https://kodmalopolska.pl/

* * * * * * * * * *

28 listopada 2019 r. - Adwokat Aleksandra Chołub - informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wyrokiem z dnia 16 września 2019 r. uchylił decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów art. 15c, art. 22a, 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawa zaopatrzeniowa). (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 listopada 2019 r. - Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych pisze: (...)"Z ogromną troską i niepokojem przyjmuję docierające do mnie liczne sygnały o narastającej frustracji i zniechęceniu jakie ogarniają nasze środowisko. Jest to reakcja na wygrane przez PiS wybory, co dla Represjonowanych oznacza praktycznie brak możliwości przywrócenia należnych im świadczeń poprzez nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym."(...)

List Andrzeja Rozenka z 16.11.2019 r.

* * * * * * * * * *

16 października 2019 r. -  W kolejnym liście skierowanym do nas - funkcjonariuszy - Andrzej Rozenek pisze: " Pisze do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. 13 października 2019 r. w wyborach do Sejmu uzyskałem ponad 38.495 głosów w okręgu, który w minionych latach nie był znany z sympatii do lewicy.  Sukces Lewicy, a co za tym idzie i mój, był możliwy m. in. dzięki poparciu środowiska represjonowanych mundurowych. 

List Andrzeja Rozenka z 16.10.2019 r.

* * * * * * * * * *

07 października 2019 r. - Na stronie FSSM RP ukazał się apel Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego. "(...)  Marzeniem moim, członków Zarządu i działaczy FSSM RP było i jest, by całe środowisko „mundurowe” w sprawach dla niego fundamentalnych, zawsze „mówiło jednym głosem”, by kiedy komukolwiek z ludzi noszących kiedykolwiek mundur, niezależnie od jego koloru, działa się krzywda, wszyscy „mundurowi” stali murem w jego obronie.(...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

16 września 2019 r. -  W kolejnym liście skierowanym do nas - funkcjonariuszy - Andrzej Rozenek pisze: " Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!  Piszę do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia haniebnej ustawy represyjnej. Następny list otrzymacie już po wyborach parlamentarnych. Miejmy nadzieję, że sytuacja polityczna będzie wtedy korzystniejsza, że ludzie, którzy podnieśli rękę na Konstytucję, którzy zastosowali odpowiedzialność zbiorową, naruszyli prawa nabyte emerytów mundurowych i przekreślili ich wkład
w budowanie bezpiecznej i sprawiedliwej Polski, zostaną pozbawieni władzy.(...)

List Andrzeja Rozenka - (czytaj całość...)

link do filmu dokumentalnego w reżyserii Andrzeja Dziedzica, zatytułowanego „Listy śmierci”. ( na youtube.com)  lub https://vod.pl/filmy-dokumentalne/listy-smierci/01zjyy5 (na onet.pl) 

* * * * * * * * * *

10 września 2019 r. - Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622), zwana dalej ustawą, której przepisy wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r. Poznaj  szczegółowe informacje w sprawie przyznana świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. tzw.:„500+ dla seniora” (dokumenty do pobrania poniżej...)

tekst ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
szczegółowa informacja Zakładu Emerytalno-Rentowego
WNIOSEK o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
ZAŚWIADCZENIE o stanie zdrowia 

* * * * * * * * * *

31 sierpnia 2019 r. - na stronie FSSM RP ukazał się apel Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego dot. postępowania członków Stowarzyszenia w czasie nadchodzących wyborów parlamentarnych 2019 roku. Zastanówmy się, co zrobić, jak się zachować,.....dlatego opracowano  "ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ORGANIZACJI ZRZESZONYCH W FSSM RP w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

26 sierpnia 2019 r. - W dniu dzisiejszym w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł Pani Pauliny Nowosielskiej pt.: Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z prawem UE? "Przepisy niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa" - artykuł do przeczytania w całości poniżej oraz wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie przywracający emeryturę represjonowanemu funkcjonariuszowi.....

artykuł - Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z prawem UE? "Przepisy niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa"

wyrok - SO w Częstochowie sygn. akt IV U 241/19

* * * * * * * * * *

16 sierpnia 2019 r. - Represjonowani! Koleżanki i Koledzy!  -  Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia ustawy represyjnej. Niestety powiększyło się grono osób, które zmarły bezpośrednio w wyniku wprowadzenia haniebnej ustawy. Dziś, (według oficjalnych danych FSSM) jest to 58 osób. Cześć ich pamięci! (...)

List Andrzeja Rozenka - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

30 lipca 2019 r. - Na stronie jednej z grup represjonowanych Facebook-a ukazał się list otwarty napisany przez represjonowanego funkcjonariusza Marcina Szymańskiego do naszej Prezes Izabelli Jaros - polecam.....

list otwarty Marcina Szymańskiego

* * * * * * * * * *

Z okazji 100-lecia Policji Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP złożyła na ręce Pana inspektora Pawła Dzierżaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - życzenia dla policjantów garnizonu świętokrzyskiego... ( zobacz życzenia)

* * * * * * * * * *

10 czerwca 2019 r. - Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL.

stanowisko RPO z dnia 10.06.2019 r.

stanowisko RPO z dnia 30.05.2019 r.

* * * * * * * * * *

30 maja 2019 r. -  Na stronie FSSM RP ukazał się apel Zdzisława Czarneckiego, który zaczyna się tak: "Koleżanki i Koledzy!  Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego znamy. Nie tak miało być. Prawda, przegraliśmy tę „bitwę”, nie zostaliśmy jednak pokonani. Używając słów klasyka, „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy…”. Pamiętajmy o tym.(...)"

SZYKUJMY SIĘ DO KOLEJNEJ "BITWY"- APEL PREZYDENTA FSSM RP

* * * * * * * * * *

15 maja 2019 r.Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił Decyzję Dyrektora ZER MSWiA, wydaną na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającą świadczenie rentowe Wojciechowi Raczukowi.  Na posiedzeniu jawnym, Sąd ponownie odrzucił wniosek Dyrektora ZER o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez "Trybunał Konstytucyjny" zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej, uznając, że w tym konkretnym przypadku nie ma takiej potrzeby. Następnie po zapoznaniu się ze stanowiskami stron (skarżącego reprezentowała mec. Aleksandra Karnicka), oświadczeniami obserwujących posiedzenie: Tomasza Oklejaka - Naczelnika Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Jarosława Jagury - reprezentującego Helsińską Fundację Praw Człowieka, wysłuchaniu skarżącego i powołanego przez niego świadka, w pełni podzielił argumentację przedstawioną przez Wojciecha Raczuka w odwołaniu od Decyzji Dyrektora ZER. Sąd decyzję tę uchylił, przywracając mu tym samym świadczenie rentowe w pełnej wysokości oraz zasądził na jego rzecz zwrot kosztów postępowania.

MSWiA przegrało drugi proces w sprawie dezubekizacji. Chodzi o milicjanta, który omal nie zginął na służbie

 Były milicjant wygrał z "dezubekizacją" - dostanie pełną rentę

Sąd w Przemyślu rozpoznaje sprawy emerytur obniżonych tzw. ustawą dezubekizacyjną

* * * * ** * *

09 maja 2019 r. - Zarząd Koła Kielce i Zarząd Wojewódzki SEiRP w Kielcach zorganizowali spotkanie  z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Temat spotkania to "Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego” Spotkanie  prowadzone było przez Izabelę Jaros - Prezes ZW SEiRP a uczestniczyli w nim emeryci służb mundurowych oraz mieszkańcy Kielc.

W spotkaniu udział wzięli:
Adam Jarubas - kandydat do Parlamentu Europejskiego (PSL), 
Andrzej Szejna - kandydat do Parlamentu Europejskiego (SLD), 
Monika Szafraniec - KOD
Zdzisław Czarnecki - Prezydent FSSM, 
Jan Pyrcak - gen. SW w st. spoczynku, 
Bogusława Łukasiewicz - Sekretarz FSSM RP,
Wiesław Woszczyna - FSSM RP

galeria zdjęć ze spotkania

relacja video ze spotkania - relacja Stanisław Adamski

* * * * ** * *

* * * * * * * * * *

24 kwietnia 2019 r. - Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji Jarosław Zieliński odpowiadając na interpelację nr 29997 Posła na Sejm RP Pana Jarosława Krajewskiego poinformował, że:

W okresie od października 2017 r. do dnia 25 marca 2019 r. wydatki na wypłatę świadczeń objętych regulacjami ustawy dezubekizacyjnej zmniejszyły się łącznie o około 1.005 mln zł." (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

17 kwietnia 2019 r. - Listy Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych przepisami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku.

list z 16 czerwca 2019 r.
list z 16 maja 2019 r.
list z 16 kwietnia 2019 r.
list z 16 marca 2019 r.
list z 16 lutego 2019 r.
list z 16 stycznia 2019 r.

* * * * * * * * * *

19 marca 2019 r. - W dniu dzisiejszym troje europosłów z S&D – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke – wystosowało pisma do przewodniczących KE J.C. Junckera i F. Timmermansa, informując o braku odpowiedzi na swoje wystąpienia do komisarz V. Jourovej. Przypomnijmy, iż chodziło o korespondencję z 11 lipca 2018 roku oraz 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustawy represyjnej przyjętej i wdrażanej w Polsce wobec funkcjonariuszy mundurowych z grudnia 2016 roku.

Pismo  Frans Timmermans

Pismo  Jean-Claude Juncker

* * * * * * * * * *

15 marca 2019 r. - Dla przypomnienia tego co dzieje się w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i  wyroku TK 7/15 - w załączeniu pismo Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP do Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

pismo KGP do SE i RP z dnia 17 stycznia 2019 r.

* * * * *

13 marca 2019 r.Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wyrok wydany w sprawie obywatela Islandii przez sędziego, który został powołany z naruszeniem przepisów narusza Konwencję Praw Człowieka. Zdaniem ekspertów, dla Polski ta decyzja ma kluczowe znaczenie, bo w przyszłości podważyć można będzie wszystkie wyroki, wydane przez sędziów wskazanych przez nową KRS. - Chaos będzie niewiarygodny, "zwykły Kowalski" nie będzie znał dnia ani godziny - mówi Onetowi prezes "Iustitii".

Przełomowy wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. "W Polsce nikt nie będzie mógł spać spokojnie"

* * * * *

07 marca 2019 r. Prezydent FSSM RP w dniu 28 lutego 2019 r. zwrócił się z wystąpieniami o udzielenie informacji publicznej skierowanymi do:

-  Dyrektora ZER MSWiA o przypadek przywrócenia pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi. 

- Prezesa IPN o to, wobec ilu osób zmieniono pierwotną „Informację o przebiegu służby” i na jakiej podstawie faktycznej to uczyniono.

- dlaczego o to pyta FSSM – czytaj …..

* * * * *

03 marca 2019 r. - Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki postanowił przypomnieć Prezes TK Pani Julii Przyłębskiej, że ponad 40 tysięcy emerytów i rencistów, polskich obywateli czeka na jakiekolwiek rozstrzygniecie w sprawie pytań SO w Warszawie skierowanych do TK. Zaapelował do niej o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie i wydania orzeczenia otwierającego drogę do wyrokowania przez sądy okręgowe.

Apel FSSM RP do Prezes Trybunału Konstytucyjnego

* * * * *

02 marca 2019 r. - FSSM RP - po otrzymaniu odpowiedzi z SO w warszawie, zwróciło się z zapytaniem publicznym do Dyrektora ZER MSWiA, w którym pyta m.in. o to, ile wydał decyzji o wstrzymaniu wypłaty emerytury/renty policyjnej w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia wskutek śmierci osoby uprawnionej z grupy osób represjonowanych tą ustawą?

Zapytanie publiczne FSSM RP do Dyrektora ZER MSWiA

* * * * *

20 lutego 2019 r. - FSSM RP otrzymało z Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedź na wniosek złożony 17 stycznia 2019 r. pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej.

wniosek FSSM RP do SO w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r.

odpowiedź SO w Warszawie na wiosek FSSM RP z dnia 18 lutego 2019 r.

opinia zespołu prawnego FSSM RP dot. przekazywania spraw do innych sądów okręgowych

* * * * *

16 lutego 2019 r. - Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania sprawy o sygn. akt P 4/18. ( dot. ustawy represyjnej - przypis admin.) 

Apel do Trybunału Konstytucyjnego

* * * * *

31 stycznia 2019 r. - Na stronie FSSM RP został opublikowany "Apel do liderów ugrupowań demokratycznych"  - "W przededniu wyborów przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego, musimy w pełni uświadomić sobie wszyscy, że nasza przynależność do UE, za którą w ogromnej większości głosowaliśmy i z której nie chcemy rezygnować, jest dziś naszym „błogosławieństwem”....(czytaj całość...) 

* * * * *

26 stycznia 2019 r. - Minister Andrzej Milczanowski przygotował dla członków Komisji Europejskiej dokument pt. ”Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej”, w którym przedstawia implikacje związane z przesłaniem do polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapytania o zgodność z Konstytucją RP zapisów ustawy represyjnej, zwracając zwłaszcza uwagę na skutki wydania przez TK wyroku w tej sprawie przez sędziów, którzy zasiadają w nim bezprawnie oraz sugeruje zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
Dokument ten przekazał do rąk własnych Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi 23 stycznia br. podczas Konferencji zorganizowanej w Krakowie przez KE pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy” kol. Jacek Mykita, działacz Podkarpackiego Komitetu Protestacyjnego FSSM RP i grupy Rebelianty Podkarpackie.

Panie Ministrze, jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że jest Pan z nami od początku i nie ustaje w walce o prawa represjonowanych funkcjonariuszy! Dziękujemy! ( strona FSSM RP)

Informacja  Jacka Mykity mjr ABW w stanie spoczynku
Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej

* * * * *

25 stycznia 2019 r. - Komisja Prawna FSSM RP odpowiada zainteresowanym emerytom na obawy, że osoby objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy swoje ustalenia w tej sprawie...

Informacja prawna dotycząca waloryzacji  emerytur i rent  byłych policjantów i funkcjonariuszy 

* * * * *

24 stycznia 2019 r. Poseł Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów S&D ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

Informacja Posła Janusza Zemke z dnia 24 stycznia 2019 r.

* * * * *

22 stycznia 2019 r. - Komisja Prawna FSSM RP, zgodnie z zapowiedzią, po haniebnym wystąpieniu Premiera RP Mateusza M. w Strasburgu 4 lipca 2018 r. informujemy, że w dniu 10 stycznia 2019 r. został skierowany przeciwko niemu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy „Prywatny akt oskarżenia” o przestępstwo zniesławienia z art.212 § 1 Kodeksu karnego.

„Prywatny akt oskarżenia"

* * * * *

11 stycznia 2019 r. -  Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Izabella Jaros wspólnie z liderami partii i stowarzyszeń podpisała "Deklarację współpracy" w ramach tworzenia wspólnych list wyborczych do Europarlamentu oraz do Sejmu i Senatu. Inicjatywę w woj. świętokrzyskim zorganizował Koordynator KO przy Lechu Wałęsie na Region Świętokrzyski - Ryszard Cichy przy intensywnej współpracy świętokrzyskiego KOD i Moniki Szafraniec.
Deklarację podpisali:
• Waldemar Barczyk – SD
• Ryszard Cichy – KO przy Lechu Wałęsie
• Artur Gierada - Platforma Obywatelska,
• Izabella Jaros – SEiRP
• Adam Jarubas – PSL
• Włodzimierz Magdziarz – UED
• Edward Rzepka
• Monika Szafraniec – KOD
• Andrzej Szejna (wz. Ryszard Białacki) – SLD
• Leszek Zieliński – SD
• Mateusz Żukowski (wz. Marek Kowalski) - .N
Jeśli nie jesteśmy pierwszym, to na pewno jednym z pierwszych województw, w którym liderzy podjęli decyzję o ścisłej współpracy pomimo różnic programowych. Bo celem nadrzędnym jest obrona Konstytucji gwarantującej demokratyczny ustrój w Polsce, a także gwarantującej prawa nam, obywatelom. Prezes na to spotkanie zaproszona przez pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego działającego przy Prezydencie Panu Lechu Wałęsie.

zobacz galerię zdjęć

* * * * *

09 stycznia 2019 r.Europosłowie SLD - B. Liberadzki, K. Łybacka i J. Zemke (inicjatorzy lutowego wysłuchania w PE w Brukseli) ponownie napisali do komisarz ds. sprawiedliwości Very Jourovej z Komisji Europejskiej.  Zwrócili uwagę, że ich zdaniem – tak bardzo bulwersująca sprawa zapisów ustawy z 2016 r., naruszającej fundamentalny porządek prawny Unii Europejskiej, wprowadzając odpowiedzialność zbiorową, doprowadzając tysiące pokrzywdzonych emerytów do skrajnie trudnej sytuacji życiowej – nie może pozostać bez dalszego biegu i reakcji ze strony Komisji Europejskiej. Europosłowie wnoszą zatem o ponowne dokładne przeanalizowanie argumentów zawartych w ich liście do Very Jourowej z 11 lipca 2018 r.  i oczekują konkretnej odpowiedzi.
Przypominam, że europosłowie B. Liberadzki, K. Łybacka i J. Zemke byli organizatorami konferencji–wysłuchania w Parlamencie Europejskim (26 lutego 2018 r.) pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", które wywołało spore zainteresowanie tematem, w tym komisarz ds. sprawiedliwości Very Jourovej z Komisji Europejskiej. 21 czerwca 2018 roku komisarz odniosła się do spraw poruszanych przez polskich reprezentantów środowiska mundurowych na konferencji w Brukseli, zwłaszcza tych pokrzywdzonych represyjną ustawą z grudnia 2016 r. Odpowiedź, uznająca racje represjonowanych w Polsce, nie zapowiadała jednak żadnych konkretnych reakcji ze strony organów europejskich.
- list od Komisarz Very Jourovej z 21 czerwca 2018 r.
- list europosłów do Very Jourovej z 11 lipca 2018 r.
- ponowny list europosłów do Very Jourovej z 8 stycznia 2019 r.

* * * * *

03 stycznia 2019 r. - FSSM RP, na podstawie § 9 pkt 5 Statutu Federacji, z własnej inicjatywy, przesłała w dniu dzisiejszym do Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA wstępne Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji, z jednoczesnym wnioskiem o uwzględnienie Federacji w procesie konsultacji publicznych w ramach dalszych prac legislacyjnych nad projektem ww. ustawy na szczeblu Rady Ministrów, co pozwoliłoby nam na kompleksowe wyrażenie naszego stanowiska wobec końcowej wersji przyjętych w nim uregulowań prawnych.

Stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

* * * * *

31 grudnia 2018 r. - ZG NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 28 grudnia 2018 r.  do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt n/w ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o policji zmieniającej art 115 w sprawie ekwiwalentu za urlop

Opina ZG NSZZ Policjantów  do projektu ustawy w sprawie ekwiwalentu za urlop

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - FSSM RP otrzymało odpowiedź od Komendanta Głównego Policji o tym,  że już 2 listopada 2018 r. przesłał do MSWiA projekt nowelizacji ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.( czytaj cały dokument)

* * * * *

19 grudnia 2018 r. - Biuro Zarządu Głównego SEiRP w związku z telefonicznymi i e-mailowymi skargami oraz prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego (w związku z wyrokiem TK) ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego. (czytaj cały dokument)

* * * * *

18 grudnia 2018 r. - FSSM RP po raz drugi wystąpił z apelem do sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie. Tym razem prosi o uwzględnienie kuriozalnej sprawy (tzw. „Tragikomedii w 5 aktach dot. stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie pytań prawnych skierowanych do TK), która dobitnie świadczy o tym, że ustawa represyjna jest wyłącznie aktem politycznym. Aktem który łamie zasady prawa i Konstytucję RP i w związku z tym, FSSM prosi o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych i stworzenie warunków do kontynuowania procesów w sprawach odwoławczych od decyzji ZER obniżających emerytury/renty na jej podstawie.

Drugi apel FSSM RP do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018 r.

Pierwszy apel FSSM RP do Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.08.2018 r.

* * * * *

09 grudnia 2018 r.Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – kolega Antoni Duda  w dniu   9 listopada 2018 roku złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przyznanie renty specjalnej – porucznikowi Wojciechowi Raczukowi, który biorąc udział w pościgu za szczególnie niebezpiecznym przestępcą został ostrzelany z karabinu maszynowego w wyniku czego doznał ciężkich obrażeń i tylko nadzwyczajnym wysiłkiem lekarzy wręcz cudem uniknął śmierci. Wraz z Prezesem ZG SEiRP wniosek podpisali – Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP i Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów – za co szczególnie gorąco dziękujemy. Wniosek jest realizacją uchwały ZG SEiRP nr 50/VII/2018 podjętej 25 października 2018 roku w Płońsku, którą zaaprobował przez aklamację VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP. ( czytaj cały wniosek do Premiera M. Morawieckiego)

* * * * *

05 grudnia 2018 r. - FSSM RP wykonała kolejny krok w sprawie kuriozalnej zmiany opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowanej dla TK. Stosowna informacja wraz z zestawieniem treści obu opinii została przesłana do szefów instytucji UE oraz europosłów SLD, których możemy chyba spokojnie nazwać "rzecznikami" osób poszkodowanych tą ustawą w Parlamencie Europejskim. (czytaj całość na stronie FSSM RP...)

* * * * *

03 grudnia 2018 r. - FSSM RP opracowała informację prawną dot. wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla małżonków (spadkobierców) po zmarłym funkcjonariuszu..(czytaj całość...)

propozycja wniosku o wypłatę dla małżonków 

* * * * *

02 grudnia 2018 r. - W związku z tym, że wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie wyroku TK z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) o niezgodności art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z Konstytucją RP, może się przedłużyć FSSM RP wystąpiła 29 listopada br. do Komendanta Głównego Policji pismem z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.

Pismo FSSM RP do Komendanta KGP

* * * * *

23 listopada 2018 r. - Sejm RP w dniu dzisiejszym opublikował na swojej stronie nowe stanowisko (odmienne do stanowiska z dnia 9 października br.) do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego....(czytaj całość i porównaj....)

* * * * *

22 listopada 2018 r. - W dniu dzisiejszym kolejna skarga byłego funkcjonariusza na negatywną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postępowaniu w trybie art. 8a  ustawy represyjnej, została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Uzupełniając, przedstawiam informację opracowaną przez Radcę Prawnego Aleksandrę Karnicką oraz publikację wyroku II SA/Wa 346/18

* * * * *

22 listopada 2018 r. - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych opublikowała komunikat Komisji Prawnej FSSM dot. ewentualnych wniosków do WSA w Warszawie oraz opracowała projekt skargi na decyzję MSWiA z art. 8a.

 1. czytaj całość komunikatu Komisji Prawnej FSSM RP
 2. wzór projektu skargi na decyzję MSWiA do WSA w Warszawie (wzór w Word)
 3. opublikowane trzy wyroki WSA w Warszawie z dnia 21.11.2018 r. -  II SAB/Wa 484/18, II SAB/Wa 462/18, II SAB/Wa 429/18

* * * * *

21 listopada 2018 r. - W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyło się już pięć posiedzeń na których sąd stwierdził bezczynność z rażącym naruszeniem prawa przez MWSiA w postępowaniach z art. 8a, we wszystkich sprawach orzekł stosowną kwotę dla skarżących i grzywnę dla ministra.

* * * * *

07 listopada 2018 r. - Apel 200 generałów na 100-lecie niepodległości. "Nie dzielmy Polaków" -  "Zwracamy się do oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb specjalnych i oficerów innych formacji mundurowych jako wasi byli dowódcy i przełożeni - nie dajmy zaprzepaścić osiągnięć III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości". (czytaj całość...)

* * * * *

06 listopada 2018 r. - Zarząd Główny SE i RP w dniu 6 listopada br zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A dotyczącym ważnych i żywotnych interesów wszystkich świadczeniobiorców korzystających z zaopatrzenia emerytalnego ZER MSW i A.... (czytaj dalej...)

* * * * *

05 listopada 2018 r. - W Płońsku w dniach 26 - 27 października br. obradował VIII Zjazd Delegatów SE i RP, który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań  na kolejną czteroletnią kadencję. (czytaj dalej...)

* * * * *

30 października 2018 r. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego syg. akt 7/15 dot. ustalenia wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

wyjaśnienie wyroku TK opracowane dla NSZZ Policjantów

1) wzór - pisma do KMP/KWP opracowany przez FSSM RP dokument w Word

2) wzór -  pisma do KMP/KWP opracowany dla SRiRP dokument w Word

3) wzór  -  pisma do KMP/KWP opracowany dla NSZZ Policjantów dokument w Word

4) wzór -  pisma do KWP dot. ponownego przeliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zgodnie z wyrokiem TK dokument w Word

czytaj wyrok TK 7/15

czytaj - uzasadnienie wyroku TK 7/15

czytaj - wyjaśnienie NSZZ Policjantów

czytaj - Po wyroku Trybunału ws. ekwiwalentu za urlop: tysiące byłych policjantów mają prawo do wyrównania 

czytaj - publikacja wyroku TK-7/15 w Dzienniku Ustaw RP poz. 2101 z 6 listopada 2018 r.

* * * * *

23 października 2018 r.- Komisja Prawna Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, przedstawiła ocenę, recenzję  „fascynującej tragikomedii w pięciu aktach” wystawionej przez partię „Prawo i Sprawiedliwość”.  (czytaj całość...)

* * * * *

13 października 2018 r. - Anulowanie stanowiska Sejmu RP w sprawie ustawy represyjnej przez Marszałka Marka Kuchcińskiego (czytaj całość...)

* * * * *

10 października 2018 r. - Stanowisko Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego opublikowane na stronach sejmowych. (czytaj całość...)

* * * * *

09 października 2018 r.- Stanowisko Sejmu RP do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które następnie zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego ....( czytaj całość...)

* * * * *

08 października 2018 r. - Opinia Biura Analiz Sejmowych nr 254, którą przegłosowała Komisja Ustawodawcza Sejmu RP dot. ustawy represyjnej. (czytaj całość...)

* * * * *

04 października 2018 r. - FSSM RP wystąpiła do Przewodniczącej i sędziów Wydziału XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawie z apelem o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dot. zgodności z Konstytucją zmian w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) wprowadzonych ustawą represyjną i podjęcie orzekania w sprawach odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury-renty byłym funkcjonariuszom bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP(...) (czytaj całe wystąpienie ...) 

* * * * *

28 września 2018 r. - Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 września 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Piękne uzasadnienie. W końcu powiało nadzieją dla funkcjonariuszy łączności. Jest to wyrok korzystny, niestety tylko dla jednej konkretnej osoby. Ale reszta osób, gdy wczyta się w uzasadnienie, będzie wiedziała, które elementy należy akcentować. (czytaj całość orzeczenia z uzasadnieniem)

* * * * *

21 września 2018 r.- w Kołobrzegu odbyła się konferencja poświęcona żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy zostali dotknięci ustawą tzw. „dezubekizacyjną”. Wśród zaproszonych gości był m.in.: były minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, generał broni Zdzisław Goral,  Danuta  Leszczyńska, znana działaczka całego środowiska osób represjonowanych. Gość specjalny, b. minister Andrzej Milczanowski nie przybył z powodu choroby, ale przysłał odręcznie napisany list z pozdrowieniami dla uczestników Kołobrzeskiej Konferencji (czytaj całość na stronie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej) 

list Ministra Andrzeja Milczanowskiego

* * * * *

14 września 2018 r.Wychowanie dziecka to nie służba dla totalitarnego państwa. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Warszawie. 23 sierpnia br. Sąd Apelacyjny, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wydał postanowienie uchylające decyzję sadu okręgowego o zawieszeniu sprawy przeciwko dyrektorowi ZER MSWiA i nakazał niższej instancji merytorycznie rozpoznać problem. (czytaj całość postanowienia)

* * * * *

13 września 2018 r. - jeden z naszych represjonowanych kolegów, otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcji ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa - postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 par.1 pkt 3 k.p.c. (czytaj całość postępowania)

* * * * *

4 września 2018 r. - w Parlamencie Europejskim odbyła się wystawa "Poland's Street Pulse". Zaprezentowano zdjęcia z protestów w Polsce autorstwa światowej sławy reporterów - Chrisa Niedenthala i Wojciech Kryńskiego. Następnie odbyła się debata o polskiej demokracji w której uczestniczyli m.in. Agnieszka Holland, Marcin Matczak, Paweł Kasprzak. Wśród uczestników debaty byli także Prezes SEiRP ZW Kielce - Izabella Jaros oraz Andrzej Domoń. Organizatorami wystawy i debaty byli Posłowie Europejskiej Partii Ludowej - Róża Thun, Barbara Kudrycka i Michał Boni.

      Galeria zdjęć autor A. Domoń

video z otwarcia wystawy "Poland's Street Pulse"

video z debaty na temat  polskiej demokracji

* * * * *

29 sierpnia 2018 r. - Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z pismem dot. braku skutecznego środka prawnego służącego zwalczaniu bezczynności organu rentowego w przekazaniu do sądu odwołania od jego decyzji. Organ rentowy to ZUS, KRUS czy zakłady resortowe (MON, MSWiA).....(czytaj całość)

29 sierpnia 2018 r -Obywatel jest bezradny wobec zwłoki w przekazaniu odwołania w sprawie renty sądowi. Rzecznik wnosi o zmianę prawa (czytaj całość)

* * * * *

25 sierpnia 2018 r. - List represjonowanej policjantki wysłany do Parlamentu Europejskiego, która walczy gdzie może o sprawę wszystkich policyjnych emerytów (czytaj całość) 

* * * * *

20 sierpnia 2018 r. - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przysłał mi dziś liścik dot. mojego odwołania z art. 8a.....(czytaj całość)

* * * * *

10 sierpnia 2018 r.- Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka z Warszawy opracowała dla FSSM RP opracowała informacje dla represjonowanych policjantów " Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym....( czytaj całość....)

 * * * * *

09 sierpnia 2018 r. - Represjonowany policjant na portalu społecznościowym www. facebook.com - opublikował list otwarty skierowany do prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Moim zdaniem warto się z nim zapoznać...(czytaj cały list...)

 * * * * *

25 lipca 2018 r. - Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z dnia 25 lipca 2018 roku. (czytaj cały komunikat...)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdził, że Irlandia wręcz nie powinna wydawać podejrzanego Polsce, jeśli sąd uzna, że takiej osobie groziłby nierzetelny proces i brak dostępu do niezawisłego sądu. Instytucja europejskiego nakazu aresztowania funkcjonuje w polskim porządku prawnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 rokuZ taką odmową polski wymiar sprawiedliwości spotkał się po raz pierwszy.

 

 * * * * *

26 czerwca 2018 r. - Na stronie Sejmu RP opublikowano porządek obrad 66 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 3 - 6 lipca 2018 r. gdzie jest informacja, że
"* Porządek dzienny może być uzupełniony o:  Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (zobacz stronę Sejmu RP...)

 * * * * *

25 czerwca 2018 r.- tj. w poniedziałek  Rada Praw Człowieka ONZ rozpatrywała raport specjalnego sprawozdawcy ONZ Diego Garcii-Sayana nt. zagrożenia polskiego sądownictwa ingerencją władzy ustawodawczej i wykonawczej. (czytaj całość tekstu...) 

 * * * * *

07 czerwca 2018 r. - informacja dla wszystkich represjonowanych, którzy składali wnioski do MSWiA z art. 8a - a teraz Minister zaprasza do zapoznania się ze zgromadzonymi w naszej sprawie dokumentami. Za zgodą autorów umieszczam pismo do Ministra dot. wykonania kopii dokumentów i przesłanie ich na nasz adres bez konieczności wyprawy do Warszawy..... czytaj pismo w .pdfpobierz pismo w Word

 * * * * *

07 czerwca 2018 r.W środę tj. 13 czerwca br. - w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce.  Weźmie w niej udział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans - poinformował PAP przedstawiciel służb prasowych PE. Debata, jak zaznaczył, ma się rozpocząć o godz. 15. "W czwartek po południu zapadła decyzja, że jest zmiana porządku obrad i że dochodzi debata o wymiarze sprawiedliwości w Polsce" - zaznaczył przedstawiciel służb prasowych europarlamentu.

* * * * *

23 maja 2018 r. - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych skierowała pytanie o  udzielenie informacji publicznej, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy zgodność ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 z Konstytucją.
Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych pyta prezes Trybunału Konstytucyjnego.

* * * * *

15 maja 2018 r. polsatnews.pl program Tak czy Niered. Agnieszki Gozdyry
W pierwszej części Tak czy Nie o szczegółach przedstawionej przez rząd daninie solidarnościowej. O tym, czy danina to dobry pomysł, w studio "Tak czy Nie" dyskutowali Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) oraz Marek Pęk (PiS). W drugiej części programu ( od 28 minuty) Andrzej Rozenek (SLD) oraz prof. Kazimierz Kik (politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) rozmawiali właśnie o tym, czy politycy, którzy nie oddadzą nagród powinni odejść z polityki.

Andrzej Rozenek mówił także o represjonowanych funkcjonariuszach….( zobacz i posłuchaj …od 38 minuty…)

 * * * * *

12 maja 2018 r – w Parlamencie Europejskim  na wniosek przewodniczącego Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy (EUROMIL) – Emmanuela JACOBA, zostało zorganizowane publiczne wysłuchanie nt. praw żołnierzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Emmanuel JACOB  w dniu 28 lutego br. uczestniczył w –  zorganizowanym przez posłów SLD w PE – wysłuchaniu dotyczącym sytuacji byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, poszkodowanych rozwiązaniami ustawy represyjnej w Polsce z 16 grudnia 2016 r.

Podczas dyskusji, poseł Janusz Zemke poruszył kwestię dyskryminowania w Polsce licznej grupy funkcjonariuszy i żołnierzy, jedynie ze względu na fakt rozpoczęcia przez nich służby przed rokiem 1990. ( zobacz wystąpienie Janusza Zemke - wideo...)

Odpowiedź Emmanuela Jacoba na pytanie posła Janusza Zemke( zobacz wystąpienie Emmanuela Jacoba - wideo...)

 * * * * *

15 maja 2018r. - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2018 r.   Henryka Majewskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych w III RP i działacza opozycji w latach 80,  na Konferencji w Brukseli pn. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" w dniu 28 lutego 2018 r. (czytaj całość....) 

Minister Henryk Majewski 14 kwietnia 2018 r wysłał pismo do komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Komisji Europejskiej Marianne Thyssen. To właśnie ta Pani komisarz została upoważniona przez Jean-Claude Junckera do przeanalizowania materiałów z konferencji i przedłożenia informacji. (czytaj list - str.1, str-2.)

 * * * * *

2 maja 2018 r. - W Sejmie "wyciągnięto z zamrażarki" wojskową ustawę emerytalną nad którą trwają ciche prace. Na stronie internetowej Sejmu umieszczona została opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. pt. "Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105)". (czytaj opinię...)

Ciekawe dlaczego teraz....

* * * * *

z dnia 18.04.2018 r. - wzór pisma procesowego, wyrażającego stanowisko odwołującego się emeryta wobec odpowiedzi ZER.... pismo opracowane przez jedną z naszych koleżanek dot. jej sprawy...(pobierz wzór)

 * * * * *

5 kwietnia 2018 r. w odpowiedzi na pismo europosłów SLD, Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junkerpoinformował eurodeputowanych, iż Komisja zbada sprawę obcięcia emerytur mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

 * * * * *

Chciałabym w tym miejscu przedstawić artykuł z Gazety Wyborczej - dla mnie wyjątkowy list represjonowanego policjanta do Posła Jarosława Kaczyńskiego....warto przeczytać...polecam

(...)
Panie Pośle Kaczyński,

Piszę do Pana jako polityka, animatora, funkcjonariusza i człowieka odpowiedzialnego między innymi za śmierć 37 ofiar podłej ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...) i ciężki los, jaki zgotował Pan mi osobiście oraz innym Polakom, przybliżając próg naszego życia, przysparzając zgryzoty z powodu nieuchronnego ubóstwa naszych żon, tudzież dzieci, którym przyjdzie żyć z uzyskanych po nas wdowich i sierocych rent rodzinnych. (czytaj całość...)

 * * * * *

TRZEBA DZIAŁAĆ !  INNEJ DROGI NIE MA !

"Witajcie bracia i siostry 🙂
Kiedy w grudniu 2016 roku, będąc jeszcze funkcjonariuszem 3-literowej "firmy państwowej", rozpoczynałem walkę o lepszą przyszłość, do głowy mi nie przyszło, że kiedyś nadejdzie ta chwila. Ale może po kolei:

 1. Grudzień 2016 r. "zaliczyłem" swoje pierwsze manifestacje w ilości trzech sztuk. To właśnie w te mroźne dni na Wiejskiej, gdy zobaczyłem garstkę protestujących emerytów, postanowiłem walczyć z państwem totalitarnym. (czytaj dalej...)

 * * * * *

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ ODRZUCONY W PIERWSZYM CZYTANIU

Wbrew obietnicom wyborczym, jakoby każdy głos obywateli miał być wysłuchany w Parlamencie RP, rządząca większość sejmowa, czyli partia PiS i jej „przybudówki”, odrzuciły w pierwszym czytaniu kolejny obywatelski projekt ustawodawczy – tym razem NASZ projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znowelizowanej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.(czytaj dalej...)

 1. Wystąpienie ANDRZEJA ROZENKA w Sejmie Podczas Prezentacji Obywatelskiego Projektu Ustawy ws. emerytur mundurowych (czytaj całe wystąpienie....)
 2. Wystąpienie ANDRZEJA ROZENKA - zobacz video wystąpienia..
 3. Wystąpienie STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO - zobacz video wystąpienia
 4. Wystąpienie MICHAŁA KAMIŃSKIEGOzobacz video wystąpienia
 5. Wystąpienie MIROSŁAWA SUCHONIAzobacz video wystąpienia
 6. Głosowanie(indywidualne) nad Obywatelskim Projektem Ustawy ws. emerytur mundurowych (czytaj całe...)
 7. Sprawozdanie stenograficzne z 60 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. (trzeci dzień obrad) - czytaj całość....
 8. Sprawozdanie stenograficzne z wystąpienia Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego str. 273 (czytaj wystąpienie....)
 9. Galeria zdjęć z Sejmu RP - (zobacz zdjęcia...)
 10. Galeria zdjęć z manifestacji przed Sejmem RP - (zobacz zdjęcia...)

* * * * *

APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP (czytaj cały apel....)

 * * * * *

 w dniu 28 lutego 2018 r.  w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja, której tematem będzie:  "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce". Organizatorami brukselskiej konferencji jest troje europosłów SLD z parlamentarnej frakcji S&D: prof. Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke. Ponadto Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie. (czytaj dalej....)

Program pobytu w Brukseli
W Brukseli szeroko o ustawie represyjnej
O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli
Wystąpienie Andrzeja Rozenka w Parlamencie Europejskim 
Konferencja prasowa po zakończeniu Konferencji w Parlamencie Europejskim
Relacja Darka - jednego z uczeników Konferencji
Galeria zdjęć z Konferencji w Parlamencie Europejskim

Uczestnicy Konferencji w Parlamencie Europejskim w dniu 28 lutego 2018 r.

 * * * * * 

w dniu 27.02.2018 r.Skierowano do I czytania na 60 posiedzeniu Sejmu w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r (druk-2294)(porządek obrad)- Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

To nasze zbieranie podpisów.....brawo MY

 * * * * *

z dnia 26.02.2018 r. - Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wskaźnik ten wynosi 102,98%,  w efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. (czytaj dalej...)

komunikat Prezesa ZUS z dnia 20.02.2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury - 2130,68 zł (czytaj dalej...)

- komunikat Prezesa ZUS z dnia 20.02.2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty - 1799,26 zł  (czytaj dalej....)

 * * * * *

z dnia 15.02.2018 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie - na podstawie art. 193 Konstytucji RP postanawia zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym.....( czytaj postanowienie sygn. akt XIII 1 U 326/18)

 * * * * *

z dnia 14.02.2018 r. - wzór pisma procesowego, wyrażającego stanowisko odwołującego się wobec odpowiedzi ZER.... pismo opracowane przez jedną z naszych koleżanek dot. jej sprawy...(pobierz wzór)

 * * * * *

APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

Może nie wszyscy z Was wiedzą, że są już wyznaczone pierwsze terminy rozpraw. Niestety do tej pory nie wiadomo kto dostąpił tego "zaszczytu". Z punktu widzenia przyjęcia przez SO w Warszawie tzw. linii orzeczniczej, polegającej na tym, że Sąd ten, w kolejnych rozstrzygnięciach, będzie powracał do zajętego wcześniej stanowiska w analogicznej sprawie, wynik pierwszych rozpraw będzie miał dla nas znaczenie zasadnicze!

Dlatego kierujemy prośbę do wszystkich, którzy posiadają już sygnaturę sprawy, aby zarejestrowali się na Portalu Informacyjnym Sądu. To właśnie z tego Portalu możecie dowiedzieć się na kiedy wyznaczono Waszą sprawę. Na chwilę obecną Sąd nie wysyła informacji o terminie "pocztą papierową", całą wiedzę można pozyskać właśnie ze strony internetowej. Sama rejestracja jest bezbolesna i nie zajmuje wiele czasu.

Trzeba kliknąć link:  https://portal.waw.sa.gov.pl/login;jsessionid=6w8ess5oka4x1uuq2wjb129lm

Instrukcja jak założyć i zweryfikować konto na portalu sądowym

Jeżeli będziecie wiedzieli na kiedy wyznaczono Wasze sprawy, to poinformujcie niezwłocznie Zespół Prawny Federacji : zespol.prawny@fssm.pl

Aktualne pozostają deklaracje Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Federacji w zakresie udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej tym Koleżankom i Kolegom, których odwołania, jako pierwsze, staną na wokandzie SO w Warszawie. Rzecz w tym, aby przed Sądem, w sposób profesjonalny, podnieść wszystkie możliwe argumenty ukazujące bezprawność decyzji Dyrektora ZER i w ten sposób starać się wpłynąć na ukształtowanie linii orzeczniczej. Poinformujcie swoich znajomych, szczególnie nie internetowych, pomóżcie im założyć konto na Portalu. Potraktujcie sprawę priorytetowo !!!

List Prezydenta FSSM RP - Zdzisława Czarneckiego dot. w/w apelu

* * * * *

Na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem Bodnarem w Kielcach w dniu 26 stycznia 2018 roku była także grupa "represjonowanych policjantów" i przedstawiła swój problem dot. ustawy z 16 grudnia 2016 r, która zabrała im emerytury i zastosowała wobec nich odpowiedzialność zbiorową. Przeczytaj sprawozdanie RPO z tego spotkania.... można także wysłuchać co powiedział Rzecznik na ten temat... (pobierz plik....)
Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar w Kielcach
* * * * *
W dniach 22 - 26 stycznia 2018 r.  Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar zaprasza na spotkania regionalne w województwie świętokrzyskim i podkarpackim. Spotkanie w Kielcach odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r.
w godz. 10.oo - 12.oo 
w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego  ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. (czytaj dalej terminarz spotkań...)
Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich
11 stycznia 2018 roku - BYLIŚMY POD SEJMEM !  (zobacz galerię zdjęć...)

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej z Panem Andrzejem Rozenkiem złożył  250 tys. podpisów w Sejmie. Obywatelski projekt ustawy w obronie emerytów mundurowych czeka na procedowanie....(potwierdzenie przyjęcia podpisów przez Sejm..)

Relacje video z protestu służb mundurowych przed Sejmem RP
1. Relacja z manifestacji poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP przed Sejmem w dniu 11 stycznia 2018 r. przygotowana przez ZEiR SG Region Ziemia Kłodzka.

2. Nagranie Video-KOD z manifestacji poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP przed Sejmem RP  - część 1    i   część 2