Przeskocz do treści

AKTUALNOŚCI

ZOW SEiRP               FSSM RP               Prasowe                Archiwalne           Ekwiwalent za urlop             BIULETYNY SEiRP

JESTEŚMY W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Informujemy naszych Sympatyków, że członkowie naszego stowarzyszenia są równie aktywni na portalach społecznościowych.
Na Facebooku występują pod nazwą EMERYTURY POLICYJNE_ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

nowy artykuł prasowy - 01.08.2022 r.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

23 lipca 2022 r. - Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w 21 lipca 2022 r., wydał wyrok w sprawie Bieliński przeciwko Polsce zainicjowanej skargą przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej wniesioną do Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez jednego z naszych Kolegów objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Artykuły na ten temat można przeczytać pod linkiem - http://kielce.seirp.com.pl/prasowe

Wyrok ETPCz z dnia21 lipca 2022 r.

* * * * * * * * * *

16 lipca 2022 r. - Poseł Andrzej Rozenek na swoim profilu Facebook-a zamieścił krótki list do represjonowanych oraz film z krzepiącymi słowami. "Koleżanki i Koledzy! Mundurowi!  Zapowiadam, że wraz ze Zdzisławem Czarneckim ruszamy w Polskę. Pandemia podobno niegroźna, trzeba więc wykorzystać ten czas. Pogadamy o tym co Was dotyka, co Wy sądzicie i jakie macie pomysły. Zgłaszajcie proszę miejscowości, do których chcecie żebyśmy przyjechali. Postaramy się wszędzie dotrzeć.
A zatem do zobaczenia!
Wasz oddany,
Andrzej Rozenek/-/"

Więcej informacji na nagraniu.

* * * * * * * * * *

12 lipca 2022 r.Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach  mł. insp. w st. spocz. Izabella Jaros składa życzenia:
W dniu 16-go lipca przypada Dzień Seniora Policyjnego. Z tej okazji pragnę przekazać wszystkim emerytom i rencistom policyjnym najlepsze życzenia, wielu lat w zdrowiu, samych pogodnych dni oraz nieustającej miłości płynącej z serc najbliższych. Niech troski dnia codziennego omijają Was, a uśmiech, optymizm i witalność witają każdego poranka. Cieszmy się każdym dniem, celebrujmy chwile. Nie czekajmy na jakieś szczególne okazje, bowiem to każdy dzień naszego życia jest Tą specjalną chwilą ofiarowaną Nam przez los. Pragnę, przy tej okazji, serdecznie podziękować naszym aktywistom za współpracę i życzliwość z jaką odnosicie się do trosk emerytów i rencistów policyjnych. Wraz z podziękowaniami przyjmijcie proszę najlepsze życzenia wielu sukcesów i pełnej satysfakcji z pracy społecznej. Oby spełniały się Wasze najskrytsze marzenia i plany. Niech dobry Los Wam sprzyja, a wyrazy wdzięczności i sympatii ubarwiają Wasze życie.

* * * * * * * * * *

02 lipca 2022 r. - Na stronie Sądu Najwyższego ukazało się orzeczenie 7 sędziów nr I KZP 9/21 z dnia 02 czerwca 2022 r. - treść poniżej...

"Czy zakres znaczeniowy zwrotu "praca lub służba w organach bezpieczeństwa państwa" w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 w związku z art. 3a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy lustracyjnej oznacza, że dla wskazanej przesłanki wystarczające jest ustalenie, iż lustrowany został zaliczony w stan etatowy słuchaczy albo studentów Zamiejscowego Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie w okresie od 1 października 1989 r. do 31 lipca 1990 r., pozostając jednocześnie w służbie Milicji Obywatelskiej, a rozpoczynając studia w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. Franciszka Jóźwiaka "Witolda" w Szczytnie, a następnie kończąc je w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, czy też zakres znaczeniowy zwrotu "praca lub służba w organach bezpieczeństwa państwa" w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 w związku z art. 3a w związku z art. 7 ust. 1 tejże ustawy oznacza, że aby uznać lustrowanego za osobę, która pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, wymagane jest dodatkowo ustalenie, że lustrowany podejmował w tym czasie aktywność lub jakiekolwiek działania polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności  i bezpieczeństwa obywateli, lub dopuścił się zachowań związanych z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego?

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r.

​Słuchacz albo student Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w okresie od 1 października 1989 r. do 31 lipca 1990 r., nie jest, z tego powodu, osobą, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 3a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1633)."

* * * * * * * * * *

16 maja 2022 r. - Poseł z Koła Parlamentarnego PPS Andrzej Rozenek - w kolejnym liście - pisze: (..) "Nasza walka się nie skończyła. Mamy dużo do zrobienia. Trzeba przywrócić prawa nabyte każdemu pokrzywdzonemu. Trzeba doprowadzić do tego, że ofiary haniebnych ustaw z 2009 i 2016 roku zostaną zrehabilitowane i oficjalnie przeproszone. Trzeba każdą z osób odpowiedzialnych za te nieszczęścia postawić przed niezawisłym sądem. Rodziny osób, które zmarły w wyniku ustawy represyjnej muszą otrzymać zadośćuczynienie.(...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

10 czerwca 2022 r. - Na stronie FSSM RP ukazał się list napisany za ustępujący Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przez
b. Przewodniczącego   Insp. w st. spocz.  Zdzisława Czarneckiego.

"(...) Koleżanki i Koledzy!

Kierowałem Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych od 2013 r. roku.  Ostatnia kadencja była dla członków Zarządu Federacji wyjątkowo intensywna – setki spotkań na terenie całego kraju, dziesiątki spotkań z politykami, działaczami ruchów obywatelskich oraz społecznych, dziennikarzami i wszystkimi innymi, z którym spotykaliśmy w obronie osób skrzywdzonych ustawą represyjną. Jednocześnie, praktycznie codzienna praca koncepcyjna i organizacyjna pozwoliła ocenić, że entuzjazm jaki towarzyszył Naszym działaniom w latach 2018-2019 wyczerpuje się. Sygnałem tego było wyłączenie się z prac w komisjach Federacji wielu koleżanek i kolegów. W mojej ocenie Federacji przyda się świeża energia.

Ponadto, czułbym się niezręcznie wchodząc do nowego Zarządu FSSM RP jako delegat innej organizacji niż Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, którego byłem Prezesem, z ramienia którego wszedłem przed laty do Zarządu Federacji, a którego dziś nie ma wśród jej członków. Oficjalne powody wypowiedzenia przez Zarząd SEiRP członkostwa tej organizacji w FSSM RP, w tym moja osoba i sposób kierowania przeze mnie Federacją, są mocno naciągane. Jestem przekonany, że komuś bardzo zależało na rozbiciu środowiska emerytów i rencistów mundurowych. Odchodząc z władz Federacji odbieram argument izolacjonistom z SEiRP, że to Czarnecki stanowi przeszkodę dla zjednoczenia naszego środowiska. Mam nadzieję, że po jesiennych wyborach nowych władz SEiRP, zostanie ono ponownie członkiem FSSM RP. Jako zdecydowany zwolennik jedności,  właśnie to zadanie pozostawiam do realizacji nowym władzom Federacji – ponownie zjednoczyć środowisko emerytów i rencistów mundurowych. (...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

07 czerwca 2022 r.Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił 27 września 2021 r. poszerzonemu składowi Izby Karnej Sądu Najwyższego pytanie prawne: O znaczenie prawne zwrotu „praca lub służba w organach bezpieczeństwa państwa” z ustawy lustracyjnej. Chodzi o lustrowanych dziś słuchaczy lub studentów szkół resortu spraw wewnętrznych z przełomu lat 1989-1990"
2 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której wskazał, że słuchacz i student Zamiejscowego Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych
w Warszawie w okresie od 1 października 1989 r. do 31 lipca 1990 r. nie jest osobą pełniącą służbę w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich do SN z dnia 27 września 2021 r.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r.

Jak rozumieć artykuł ustawy lustracyjnej ws. pracy/służby w organach PRL?
SN odpowiedział na pytanie prawne RPO

* * * * * * * * * *

01 czerwca 2022 r. - W dzisiejszej Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Janusza Kędrackiego pt.: "Czy wdowa po Leszku Drogoszu doczeka się przywrócenia renty? Sąd ma ogromne zaległości i mało sędziów." W artykule możemy przeczytać: "(...) W związku z wakatami w obsadzie sędziowskiej Wydziału występującymi od 2016 r. i ogromnym stanem zaległości, w tym ilością apelacji wniesionych w sprawach decyzji obniżających świadczenia przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (aktualnie około 750 spraw), rozpoznanie apelacji w najbliższym terminie nie jest możliwe, tym bardziej że sprawy o wysokość emerytury i renty nie zostały przez ustawodawcę zaliczone do kategorii spraw pilnych.(...)". - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

16 maja 2022 r. - Poseł Andrzej Rozenek w kolejny co miesięcznym liście do represjonowanych pisze: "(...) Emerytury mogą być zwrócone wszystkim bez wyjątku jedynie za sprawą decyzji politycznej - ustawy przywracającej sprawiedliwość. Żeby do tego doszło, opozycja musi wygrać wybory. (...) - czytaj całość...

Koalicja anty-PiS marzeniem wyborców opozycji. Wygrałaby wybory z PiS 50 proc. do 30 proc. , ale…

* * * * * * * * * *

20 kwietnia 2022 r. - Na stronie prawo.pl ukazał się artykuł pt. "Byli funkcjonariusze odzyskują emerytury, ale tracą przez składki obliczane według Polskiego Ładu" - gdzie czytamy - "(...) Emerytowani funkcjonariusze służb i ich rodziny wygrywają z państwem i odzyskują świadczenia w wysokości zabranej im na mocy ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. Wyrównania wypłacane na podstawie prawomocnych wyroków są jednak niższe o kilka, a czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych, z powodu 9-procentowej składki zdrowotnej pobieranej na zasadach określonych w Polskim Ładzie. Zdaniem prawników, państwo powinno naprawić swój błąd. Najlepiej w drodze ustawy.(...)" - czytaj całość....

* * * * * * * * * *

19 kwietnia 2022 r. - KOMUNIKAT FSSM RP dot.  SPRAWY REPRESJONOWANYCH W II INSTANCJI – STATYSTYKI KOMUNIKAT KOMISJI PRAWNEJ
Na przełomie roku 2021/2022, korzystając z prawa jakie daje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystąpiliśmy do wszystkich Sądów Apelacyjnych z wnioskiem o udostępnienie informacji będących odpowiedzią na szereg pytań dotyczących stanu naszych spraw odwoławczych przeciwko Dyrektorowi ZER rozpoznawanych przez te sądy w II instancji. Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z powodów metodologicznych, wystąpiliśmy nieco wcześniej. Odpowiedzi z poszczególnych sądów otrzymaliśmy w różnym czasie, stąd dopiero teraz jesteśmy w stanie udostępnić Koleżankom i Kolegom zestawienie informacji, które uzyskaliśmy. - czytaj całość....

1_Tabela - STAN SPRAW W SĄDACH APELACYJNYCH - Dane ogólne - na dzień 31.12.2021 r.
2_Tabela - STAN ORZECZEŃ W SĄDACH APELACYJNYCH - Dane ogólne - na dzień 31.12.2021 r.

* * * * * * * * * *

16 kwietnia 2022 r. - Poseł PPS Andrzej Rozenek - pisze - "(...)  Jak wiadomo, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Koledzy posłowie z partii Pana Czarzastego, usiłując przypodobać się środowisku mundurowych, walnęli dwie gafy. Najpierw złożyli na sejmowej komisji wniosek zmieniający ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym, zakładający przelicznik 1,3 proc. do 1990 roku, a potem 0,7 (sic!). Obydwa wnioski zawierały sformułowanie o "służbie na rzecz totalitarnego państwa" i obydwa nie likwidowały tzw. gilotyny, obniżającej świadczenia do średniej ZUS-owskiej. Obydwa wnioski zostały złożone z głupia frant - przy okazji zmian ustawy nie dotyczących w żadnym zakresie naszej sprawy. (...)" - czytaj całość...

Andrzej Rozenek - film do represjonowanych

* * * * * * * * * *

12 kwietnia 2022 r. - W dniu 16 marca br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZOW SEiRP w Kielcach, na którym omawialiśmy m.in. temat wsparcia dla Ukraińców przez członków naszego Stowarzyszenia. Prezydium zarekomendowało zorganizowanie zbiórek pieniężnych w Kołach i przekazanie środków na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej albo lokalnym organizacjom pomagającym Ukraińcom. Zespoły pomocowe organizowane są również przez jednostki samorządowe.
W odpowiedzi na apel:
- Koło Nr 1 w Sandomierzu przekazało kwotę 300 zł  na PCK - Ukraina oraz indywidualnie Prezes Koła wraz z córką przekazała także 300 zł przez „Portal się pomaga”;
- Zarząd Koła SEiRP w Skarżysku Kamiennej przekazał kwotę 120 zł na konto Polskiej Akcji Humanitarnej;
- członkowie Koła SEiRP w Ostrowcu Świętokrzyskim zebrali 430 zł z przeznaczeniem na pomoc dla gości z Ukrainy. Zgodnie z decyzją Zarządu Koła, cała kwota została przekazana prezesowi Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św.;
- członkowie Koła SEiRP w Opatowie zebrali kwotę 230 zł na pomoc Ukrainie, zgodnie z decyzją Zarządu Koła środki przekazano na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

* * * * * * * * * *

11 kwietnia 2022 r. - na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ukazał się list Przewodniczącego Insp. w st. spocz. Zdzisława  CZARNECKIEGO skierowany do Pana Włodzimierza CZARZASTEGO współprzewodniczącego NOWEJ LEWICY dotyczący  nieprzemyślanej i z góry skazanej na niepowodzenie (czyli de facto pozorowane) inicjatywy, przedstawionej 5 kwietnia 2022 r. podczas prac połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej wniosek Posła Marcina Kulaska o zmianę niektórych zapisów ustawy represyjnej.

  1. List FSSM RP do Włodzimierza Czarzastego - Nowa Lewica z 11 kwietnia 2022 r.
  2. Wniosek Posła Marcina Kulaska - poprawka do "ustawy represyjnej"
  3. Wystąpienie Posła Andrzeja Rozenka podczas obrad połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej nad rządowym projektem zmian ww. ustawy w zakresie umożliwiającym doliczanie funkcjonariuszom do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej.

* * * * * * * * * *

03 kwietnia 2022 r. - na stronie Sądu Najwyższego pojawiła się poniższa informacja:

W dniu 31 marca 2022 r. odbyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które pozytywnie zaopiniowało kandydatów na przewodniczących Wydziałów w Izbie Cywilnej.
W dniu 1 kwietnia 2022 r. na stanowiska powołani zostali sędziowie Sądu Najwyższego, którzy od 1 stycznia 2022 r. pełnili obowiązki przewodniczących Wydziałów w Izbie Cywilnej:

  • SSN Tomasz Szanciło - Przewodniczący Wydziału I
  • SSN Mariusz Łodko - Przewodniczący Wydziału II
  • SSN Marcin Krajewski - Przewodniczący Wydziału III

 

* * * * * * * * * *

16 marca 2022 r. - Poseł PPS Andrzej Rozenek w kolejnym liście do Represjonowanych pisze: "(...)  Dziś, gdy za naszą granicą toczy się krwawa wojna, pojawiają się głosy zachęcające do ogólnonarodowej „zgody” i zapomnienia krzywd. W obliczu realnego zagrożenia, jakie zawisło nad naszym państwem, jestem oczywiście za poszukiwaniem porozumienia i zwieraniem szeregów. Niech rządzący oddadzą emerytom mundurowym ukradzione im świadczenia, niech przeproszą za zło jakie wyrządzili, niech dożywotnio pozbawią praw obywatelskich osoby, które przygotowały i wprowadziły w życie akt nienawiści narodowej, zbrodnię parlamentarną, którą słusznie nazywamy ustawą represyjną! (...)" - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

15 marca 2022 r. - Wyrok - Wielka Izba ETPC: Reforma KRS naruszyła konwencję praw człowieka - "Brak kontroli sądowej naruszył prawo Jana Grzędy do sądu. Trybunał stwierdził również, że kolejne reformy sądownictwa, w tym reforma KRS, miały na celu osłabienie niezależności sądownictwa" - informuje ETPC. Wyrok wydała Wielka Izba Trybunału w Strasburgu - 17-osobowy skład pod przewodnictwem prezesa ETPC Islandczyka Róberta Ragnara Spanó. Wielka Izba orzeka w sprawach uznanych za najważniejsze dla ochrony praw człowieka, a od jej orzeczeń nie przysługuje odwołanie. Ostatni raz ETPC rozstrzygał sprawę z Polski w takim składzie w 2006 r. Dzisiejszy wyrok poparło 16 z 17 sędziów Wielkiej Izby. (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

14 marca 2022 r.Europejski Trybunał Praw Człowieka wyda 15 marca wyrok w sprawie Grzęda przeciw Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy reformy sądownictwa w Polsce, która spowodowała przedwczesne wygaśnięcie czteroletniego mandatu sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Jana Grzędy, wybranego do Krajowej Rady Sądownictwa. Obecnie w Trybunale zawisło 27 skarg, które dotyczą zagadnień związanych z różnymi aspektami reformy sądownictwa w Polsce po wejściu w życie ustaw w 2017 i 2018 roku. (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

12 marca 2022 r. - Koło SEiRP nr 1 w Sandomierzu  dniu 24.02.2022 r. -zorganizowało spotkanie Noworoczne połączone z Dniem Kobiet. Prezes Koła Maria Sobieszkoda powitała członków Koła wraz z bliskimi i zaproszonymi gośćmi. Złożyła życzenia oraz przypomniała o odpisie 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia. V-ce Prezes Krzysztof Czosnek w sposób uroczysty  wręczył każdej Pani słodki upominek, składając moc życzeń przy dźwiękach muzyki która wybrzmiała „sto lat”. Spotkanie było bardzo udane po tak długim czasie ograniczeń. Przy smacznym poczęstunku i muzyce miło spędzono czas.

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2022 r. - Na stronie FSSM RP - pisze: "W listopadzie ubiegłego roku zadaliśmy Pani Dyrektor ZER MSWiA szereg pytańdotyczących m.in. liczby wniesionych skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń sądów przywracających skarżącym świadczenia emerytalne według stanu na dzień 31.10.2021 r. oraz zasad wypłacania przywracanych świadczeń emerytalno-rentowych. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy kilka dni temu.

* * * * * * * * * *

20 stycznia 2022 r. - Na stronie Sieć Obywatelska WatchDog - ukazał sie artykuł - Publikujemy decyzje ws. dezubekizacji po wyroku NSA - "Niemal dwa lata temu opisaliśmy nasze zmagania o uzyskanie informacji publicznej w zakresie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy których uwzględniano wnioski o wyłączenie stosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.(..)" - czytaj całość...

Pozytywne decyzje MSWiA z art. 8a - część 1
Pozytywne decyzje MSWiA z art. 8a - część 2 
Pozytywne decyzje MSWiA z art. 8a - część 3  

* * * * * * * * * *

16 stycznia 2022 r. - Poseł Andrzej Rozenek - w swoim kolejnym liście do represjonowanych pisze: " Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Jeśli ktoś był dotąd pewny swoich świadczeń lub zarobków, to dziś tę wiarę zapewne utracił. „Polski Ład” okazał się programem nie tylko fatalnie wprowadzanym, ale również przy okazji edukacyjnym. Rządzący mimowolnie uświadomili znacznej części społeczeństwa co to znaczy stracić część praw nabytych. Oczywiście skala tych „potrąceń” jest zupełnie inna niż w przypadku ustawy represyjnej, mimo to słuszne oburzenie wyrażają w zasadzie wszyscy dotknięci „Polskim Ładem”.(..) - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

13 stycznia 2022 r. - FSSM RP opublikowała na stronie list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego - dot. totalnego bałaganu, "(...) jaki "Zjednoczona Prawica" zafundowała Polakom tzw. "Nowym Ładem" jest odzwierciedleniem i ukoronowaniem całego okresu jej rządów. Bezprawie, indolencja, głupota i niezachwiane przekonanie, że "ciemny lud wszystko kupi", to krótka i wyjątkowo łagodna charakterystyka tej władzy. Szumnie zapowiadany "Nowy Ład" miał poprawić dochody Polaków, zwłaszcza emerytów, a tymczasem okazało się, że drenuje nasze kieszenie, czego dowiodły pierwsze tegoroczne wypłaty uposażeń i świadczeń.(...)"(czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

Archiwum Aktualności z 2021 roku
Archiwum Aktualności z 2020 roku
Archiwum Aktualności z 2019 roku
Archiwum Aktualności z 2018 roku