Przeskocz do treści

AKTUALNOŚCI

ZOW SEiRP               FSSM RP               Prasowe                Archiwalne           Ekwiwalent za urlop             BIULETYNY SEiRP

JESTEŚMY W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Informujemy naszych Sympatyków, że członkowie naszego stowarzyszenia są równie aktywni na portalach społecznościowych.
Na Facebooku występują pod nazwą EMERYTURY POLICYJNE_ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

nowy artykuł prasowy - 06.05.2021 r.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

06 maja 2021 r. - Prezes ZOW SEiRP Kielce Izabella Jaros rozmawiała z adwokatem Wojciechem Wieruszewskim z Kancelarii Adwokackiej Ł&W Wieruszewski z Poznania w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Kancelaria podejmie się reprezentacji byłych funkcjonariuszy policji na każdym etapie postępowania administracyjnego (także zawieszonych). W przypadku zawieszonych postepowań złożymy wnioski o ich podjęcie, zaś na decyzje Sądu w tym zakresie przysługuje także zażalenie. Kancelaria sprawy prowadzi pro bono, ewentualne wynagrodzenie to dopiero koszty zastępstwa prawnego zasądzone nam przez Sąd od Policji. (czytaj dalej...)

* * * * * * * * * *

03 maja 2021 r. - Przewodniczący Federacji Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław CZARNECKI wystosował list w sprawie poparcia przez lewicę pisowskiego "Krajowego Planu Odbudowy" w którym czytamy: "
Szanowni Panowie,
Wydarzenia ostatnich dni, w tym Wasze działania jako liderów bliskiej nam formacji politycznej, wzbudziły w środowisku byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych obawy o stopień zrozumienia rzeczywistości społeczno-politycznej w jakiej przyszło nam żyć przez ostatnie lata. Mamy na myśli ustalenia jakie poczyniliście z partią rządzącą poprzedzające głosowanie nad ustawą ratyfikującą unijny Funduszu Odbudowy, a w perspektywie nad Krajowym Planem Odbudowy. Mamy pełną świadomość, że dotyczą one blisko 60 mld euro, jakie mają przypaść Polsce, z ogólnej puli 750 mld unijnego Funduszu Odbudowy, prezentowany jako "nowy Plan Marshalla" po kryzysie spowodowanym pandemią.
Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację tego rodzaju umowy międzynarodowej może być uchwalona z zastosowaniem zwykłej większości głosów w Parlamencie. Wiemy jednak, że mimo to są problemy powodowane sporem w „zjednoczonej prawicy”, gdzie jedno z jej ugrupowań odmówiło poparcia ratyfikacji, demonstracyjnie ignorując nasz interes narodowy. Zapewniliście wsparcie rządzącym i gwarancje wyjścia z tego impasu, reprezentując formację opozycyjną, którą konsekwentnie popieraliśmy w ostatnich wyborach i zamierzaliśmy to czynić w przyszłości. Nie raz daliśmy dowód swojej lojalności.(...)" - czytaj całość...

Odpowiedź Przewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego z dnia 5 maja 2021 r.

* * * * * * * * * *

29 kwietnia 2021 r. - Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny ( już po raz ósmy lub jak kto woli  "od nowa") będzie rozpoznawał pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa nr P 4/18 w dniu 17 czerwca 2021 r. godz. 11.00. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Pełny skład TK, przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 11.oo -  w TK będzie rozpatrywana sprawa P10/20 o obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa z wniosku Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

* * * * * * * * * *

16 kwietnia 2021 r. - Poseł Andrzej Rozenek w liście do represjonowanych "(...) Tak się składa, że piszę dzień po skandalicznym oświadczeniu grupy osób, bezprawnie nazywającej się Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż osoby te, którym przewodniczy mgr Julia Przyłębska, uznały iż czas zakończyć urzędowanie prof. Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Oświadczenie uzurpatorów wygłosił Stanisław Piotrowicz, były prokurator z czasów PRL. Ten sam, który usprawiedliwiał czyny zboczonego księdza „dawaniem ciumka”. W myśl stanowiska osób uważających się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Adam Bodnar będzie musiał najdalej za trzy miesiące opuścić urząd RPO. To operetkowe oświadczenie byłoby zabawne, gdyby nie rządzący, którzy uznają je za pełnoprawne postanowienie prawdziwego TK.(...)" - czytaj całość...

* * * * * * * * * *

12 kwietnia 2021 r.Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. W laudacji wygłoszonej przez nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego podkreślono, że medal został przyznany za szczególną odwagę i konsekwencję w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz rządów prawa. Generał Rapacki zaznaczył również, że w ocenie Stowarzyszenia kadencja Adama Bodnara charakteryzowała się bardzo wyraźnym osadzeniem w idei społeczeństwa obywatelskiego. - Stawaliście Państwo nie tylko w obronie pokrzywdzonego człowieka w konkretnej sytuacji, ale też na rzecz ochrony wartości ogólnospołecznych. Zbudował Pan urząd, w którym ludzie i ich sprawy są w epicentrum działania, który zawsze staje po stronie osób pokrzywdzonych, wykluczonych, po stronie obywateli niezależnie od ich wyznania, pochodzenia, orientacji seksualnej czy reprezentowanych poglądów politycznych - podsumował gen. Rapacki.

Laudacja

* * * * * * * * * *

17 marca 2021 r. - Kolejna informacja ze strony Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Chołub o pozytywnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn.akt III AUa 400/20 z dnia 28 stycznia 2021 r.) w sprawie renty rodzinnej dla odwołującej się małżonki po funkcjonariuszu. "(...) Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że przed możliwością pomocy przy właściwym odkodowaniu normy wynikającej z art. 24a policyjnej ustawy emerytalnej stanął Trybunał Konstytucyjny, który w sprawie
P 16/19 miał odpowiedzieć na zapytania prawne wystosowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia
27 maja 2019 r. Mimo upływu ponad półtora roku od zadania pytania prawnego - Trybunał Konstytucyjny nie podjął się rozstrzygnięcia tej kwestii, choć nic nie stało na przeszkodzie w rozstrzygnięciu szeregu innych spraw, które wpłynęły do Trybunału znacznie później. Należy przy tym zwrócić uwagę na polityczne postulaty rozstrzygania spraw według kolejności wpływu do Trybunału.(...)" (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

09 marca 2021 r. - Na stronie Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Chołub ukazała się informacja o pozytywnym dla represjonowanej policjantki wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt III AUa 1341/20 z dnia 13 stycznia 2021 r.). (...)"Nie można z góry zakładać, że każda osoba pełniąca służbę działała na rzecz totalitarnego państwa, gdyż funkcje rozkładały się także na obszary bezpieczeństwa państwa, które są istotne w każdym jego modelu. Chodzi np. o służbę w policji kryminalnej, niezależnie od tego, komu była ona podporządkowana czy ochronę granic, tak by uproszczone interpretacje nie godziły w sposób automatyczny w osoby, które prawidłowo i legalnie wykonywały swoje obowiązki służbowe po 1990 roku. Przebieg służby funkcjonariusza ma znaczenie dla wysokości jego emerytury (renty). Jednocześnie sam akt weryfikacji nie będzie parametrem rozstrzygającym (bo nie był świadectwem moralności), lecz okolicznością, której nie można pominąć przy ocenie zasadności objęcia konkretnej osoby zakresem ustawy (...)" - (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

03 marca 2021 r.Rzecznik Praw Obywatelskich -  przeciwny skardze kasacyjnej MSWiA ws obniżenia emerytury funkcjonariuszowi wywiadu.
- Sądy przywróciły funkcjonariuszowi wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 r. emeryturę, którą stracił w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej
- Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak skargę kasacyjną na niekorzyść obywatela do SN
- W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinna być ona w ogóle merytorycznie rozpoznana
Przed 1989 r. funkcjonariusz pełnił służbę podczas której realizował zadania m.in. wywiadu naukowo-technicznego. Po przemianach ustrojowych był funkcjonariuszem Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Ze służby odszedł w stopniu podpułkownika w 2001 r. po uzyskaniu 35-letniej wysługi emerytalnej oraz III grupy inwalidzkiej. By zapewnić wnukom mieszkania, zaciągnął kredyty mieszkaniowe.
Ich miesięczna rata, którą systematycznie spłacał do 2017 r., wynosiła 4 tys. zł. Obniżenie świadczenia o 4500 zł uniemożliwiło mu dalszą spłatę kredytu. Próby negocjacji z bankami spowodowały przekazanie sprawy do windykacji. Z racji wieku i ciężkich schorzeń nabytych w związku ze służbą w UOP, mężczyzna nie jest w stanie podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia. Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. zgłosił udział w postępowaniu przed sądem I instancji w sprawie odwołania mężczyzny od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej. Sądy obu instancji przywróciły funkcjonariuszowi emeryturę i rentę inwalidzką. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak skargę kasacyjną na niekorzyść obywatela do SN. W ocenie Rzecznika skarga kasacyjna w ogóle nie powinna podlegać merytorycznemu rozpoznaniu. ZER powołał się na powody, uzasadniające przyjęcie skargi kasacyjnej, które się wzajemnie wykluczają. Nie można bowiem równocześnie twierdzić, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne czy też istnieje potrzeba wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości, a zarazem wskazywać, że skarga kasacyjna jest „oczywiście uzasadniona”. To, co jest oczywiście uzasadnione, nie budzi przecież poważnych wątpliwości, nie ma też charakteru istotnego zagadnienia prawnego. Już choćby i z tego powodu skarga kasacyjna, oparta na wewnętrznie sprzecznych przesłankach przyjęcia jej do rozpoznania, nie powinna podlegać merytorycznemu rozpoznaniu.
WZF.7060.136.2018

* * * * * * * * * *

07 lutego 2021 r. - Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki o decyzji Julii Przyłębskiej o wznowieniu przez Trybunał Konstytucyjny postępowania syg. akt P 4/18.

* * * * * * * * * *

28 stycznia 2021 r.Poseł Andrzej Rozenek na FB przedstawił kalendarium procedowania przez TK ustawy represyjnej (syg. akt P 4/18). "Pseudo - Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej miesza nie tylko w sprawie fundamentalnych praw kobiet. Na życzenie swojego pryncypała z Żoliborza Przyłębska wykonała ruchy również w kwestii ustawy represyjnej, która spowodowała bezpośrednio śmierć 62 osób.
Ale zacznijmy od początku.
Popatrzmy jak Trybunał Przyłębskiej przewleka wydanie wyroku w sprawie niekonstytucyjności ustawy represyjnej.
- Rok 2018. Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie niestety zadali pseudo-Trybunałowi pytanie o konstytucyjność ustawy represyjnej.
Minęły 2 lata błogiej bezczynności kulinarnego odkrycia Jarosława Kaczyńskiego. Aż wreszcie...
- 17.03.2020 r. - pierwszy termin rozpatrzenia sprawy (przełożony)
- 21.04.2020 r. - drugi termin (przełożony)
- 19.05.2020 r. - trzeci termin (przełożony)
- 15.07.2020 r. - rozprawa (zawieszona)
- 18.08.2020 r. - rozprawa (odroczona)
- 11.09.2020 r. - rozprawa
- 06.10.2020 r. - rozprawa i zamknięcie postępowania
- 13.10.2020 r. - pierwszy termin ogłoszenia wyroku (odwołany)
- 20.10.2020 r. -drugi termin ogłoszenia wyroku (odwołany)
Zgodnie z prawem wyrok powinien być ogłoszony w dwa tygodnie po zamknięciu postępowania. W skrajnych przypadkach można mówić o 30 dniowym terminie. Zatem ostateczny termin ogłoszenia wyroku minął 6 listopada zeszłego roku. I co? Blisko trzy miesiące po upłynięciu wszelkich zgodnych z prawem terminów Przyłębska postanowiła (jak informuje dziś Dziennik Gazeta Prawna) od nowa rozpocząć postępowanie. Czyli kwestia ustawy represyjnej będzie rozpatrywana przez Pseudo-Trybunał Konstytucyjny drugi raz. Co to znaczy?
Po pierwsze jest to gra na czas. W lipcu kończy się kadencja sędziego Leona Kieresa. Przyłębska liczy, że nominat PiS, który zastąpi sędziego Kieresa, wykona polecenie Kaczyńskiego i uzna, jawnie sprzeczną z Konstytucją ustawę z 16 grudnia 2016 roku, za prawo zgodne z ustawą zasadniczą.
Po drugie widać z powyższego kalendarza i manipulacji jakie mają miejsce wokół wydania wyroku w tej sprawie, że nawet sędziowie nominowani przez PiS (a tacy mają już większość w Trybunale Przyłębskiej) mają ogromny problem z podpisaniem się pod wyrokiem mówiącym, że ustawa która jest w istocie okrutną zbrodnią parlamentarną, ma cokolwiek wspólnego z konstytucyjnością. Gdyby Przyłębska mogła liczyć na większość, na pewno wyrok zapadłby rychło. Tymczasem sprawę odwlekano, zyskując czas na "urabianie" niepokornych sędziów. To pokazuje jasno jak bardzo ustawa represyjna odbiega od standardów demokratycznego państwa. Tak fundamentalnie łamie podstawowe prawa człowieka, że nawet pisowski pseudo-Trybunał nie może się pod tym podpisać! Podpisali się nawet pod bandyckim wyrokiem w sprawie kobiet, który w istocie jest zezwoleniem na ich torturowanie, a pod "dezubekizacją" (to fałszywe określenie, nie mające związku z faktyczną treścią ustawy) podpisać się nie mieli odwagi! Wszystkim, którzy jeszcze mają jakiekolwiek wątpliwości w sprawie ustawy represyjnej, proponuję zastanowić się na chłodno - jak potwornie złe musi to być prawo, że nawet pisowski pseudo-Trybunał Przyłębskiej nie potrafił znaleźć większości dla klępnięcia zgodności ustawy z Konstytucją?
Dlatego uważam, że sprawa ustawy represyjnej nie jest tylko sprawą niewielkiego środowiska emerytów mundurowych. To sprawa dotykająca fundamentów państwa prawa. Widać w niej jak w soczewce, o co chodzi Kaczyńskiemu: o odebranie praw nabytych, o wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej i odebranie prawa do sprawiedliwego sądu.
Dziś mundurowi, jutro TY!!!"

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2021 r. - Na stronie ZG SEiRP można przeczytać -  "Już ponad dwa lata wspieramy tysiące naszych Koleżanek i Kolegów w trudnej drodze dochodzenia roszczeń z tytułu należnego wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. Świadczenie to stało się wymagalne z dniem 6 listopada 2018 roku z chwilą opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt K 7/15 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102/."

Wniosek ZG SEiRP do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15.01.2021 r.

* * * * * * * * * *

27 stycznia 2021 r. - W najnowszym Biuletynie ZG SEiRP ze stycznia 2021 roku można przeczytać:
SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….…………………………………………………........ 4

Zarząd Główny
Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ………………………………. 5

Działania sądów w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia ….. . 6
RPO wnosi o podjęcie sprawy zawieszonej w oczekiwaniu na decyzję TK ……...13
ZER MSWiA. Obowiązki ustawowe a rzeczywistość ………………………..…   17
Apelacje ZER MSWiA od wyroków Sądów Okręgowych ………………………  23
Ekwiwalent. Walka o prawo i sprawiedliwość ..………………………….…....…  35
List posła Andrzeja Rozenka………………..………..……………….............…... 40
Komentarz Prezesa ZG SEiRP ……………………………………………….…… 45
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………....…… 46
Infoteka 42 ………………………………………………………………………… 47
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło nr 1 w Rzeszowie …………………..………………………………….…….. 61

Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...  63
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 128 ……………………………...…..……68
Wybrane kartki świąteczne i noworoczne……………………………………………….    69

* * * * * * * * * *

21 stycznia 2021 r.Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP stara się monitorować sprawy sądowe z odwołań represjonowanych byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. Na jej stronie  został umieszczony list adresowany do sędziów Sądów Okręgowych i Apelacyjnych. (czytaj list....)

* * * * * * * * * *

20 stycznia 2021 r. - na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich ukazał się artykuł pt.: "Sąd powinien odwiesić sprawę "dezubekizacyjną” wobec przewlekłości TK oraz uchwały SN"w którym odnosi się do ustawy represyjnej: (...)
- Przewleka się rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny sprawy konstytucyjności obniżenia świadczeń b. funkcjonariuszom z PRL
- Zgodnie zaś z wykładnią Sądu Najwyższego z września 2020 r. kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane m.in. na podstawie indywidualnych czynów i ich oceny pod kątem naruszenia praw i wolności człowieka
- Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi by sąd podjął sprawę zawieszoną w oczekiwaniu na decyzję TK (czytaj całość...)

* * * * * * * * * *

16 stycznia 2021 r. - Andrzej Rozenek - jak co miesiąc, w rocznicę uchwalenia represyjnej ustawy, napisał: "(...) Piszę do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Te comiesięczne listy stały się już tradycją, w kolejnych omawiałem sytuacje represjonowanych i wszystko co mogło mieć na nią wpływ. Dziś zacznę od nieco szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Komunikatory społeczne takie jak Facebook, Tweeter, Instagram, a ostatnio TikTok stały się tak popularne, że powoli zastępują tradycyjne źródła informacji, czyli prasę, radio i telewizję. Stwarza to ogromne możliwości wpływania na masową świadomość."(...) czytaj całość...

* * * * * * * * * *

11 stycznia 2021 r. - Na stronie internetowej prawo.pl ukazał się dziś bardzo ciekawy i wg mnie rzetelny artykuł Pani Grażyny J. Leśniak   pt. "Ustawa obniżająca emerytury b. funkcjonariuszom PRL nie ukarała tych, których miała ukarać".  "Uchwalona w grudniu 2016 roku ustawa miała "karnie" obniżyć emerytury byłym funkcjonariuszom służb PRL, ale w praktyce okazało się, że boleśnie dotknęła głównie tych pozytywnie zweryfikowanych po zmianie ustroju. Ci, którzy nie poddali się weryfikacji i sami odeszli ze służby oraz ci negatywnie zweryfikowani, żyją teraz z emerytur wypłacanych przez ZUS, których rząd PiS im nie obniżył. Z dokumentów posiadanych przez Instytut Pamięci Narodowej wynika, że spośród liczącej w sierpniu 1989 r. ponad 24 tys. osób Służby Bezpieczeństwa, 14 034 funkcjonariuszy poddało się weryfikacji w 1990 r. Pozytywnie zaopiniowano 74,38 proc. z nich, a 3595 negatywnie. Pozostali sami odeszli ze służby, co w odniesieniu do uprawnień emerytalnych oznaczało przejście do powszechnego systemu emerytalnego". (czytaj całość...) 

* * * * * * * * * *