Przeskocz do treści

USTAWA REPRESYJNA

Interpelacje poselskie            Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza           Skutki ustawy            Kancelarie adwokackie                    Droga sądowa - wzory pism                    Wnioski do IPN                   Konferencje-Sejm-RPO   

* * * * ** * * * *

17 listopada 2019 r. - Listy Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych przepisami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku.

Lista Andrzeja Rozenka z 16 stycznia 2020 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 grudnia 2019 r.
List Andrzeja Rozenka z 16 listopada 2019 r.
List Andrzej Rozenka z 16 października 2019 r.
list z 16 września 2019 r. oraz film "Listy śmierci"
list z 16 sierpnia 2019 r.
list z 16 lipca 2019 r. oraz list otwarty do J. Zielińskiego
list z 16 czerwca 2019 r.
list z 16 maja 2019 r.
list z 16 kwietnia 2019 r.
list z 16 marca 2019 r.
list z 16 lutego 2019 r.
list z 16 stycznia 2019 r.

* * * * ** * * * *

13 lipca 2019 r. - na Facebook-u w grupie Represjonowani-Pomorskie kol.  mł. insp. w st. spocz. Tomasza Piechowicza opublikował kolejny artykuł pt.: "Dziejowa sprawiedliwość czy ustawowa kradzież praw nabytych" (czytaj całość...)

* * * * ** * * * *

11 czerwca 2019 r. -  na stronie Monitor Konstytucyjny ukazał się artykuł kolegi mł. insp. w st. spocz. Tomasza Piechowicza pt.: "Czy można III RP uznać za państwo totalitarne? – przewrotne pytanie zdezubekizowanego" uzupełniony listem kolegi Pawła Gromniaka do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz interpelacją nr 31616 posła Nowoczesnej Mirosława Suchonia.

Czy można III RP uznać za państwo totalitarne? – przewrotne pytanie zdezubekizowanego
List Pawła Gromniaka do Rzecznika Praw Obywatelskich
Interpelacja nr 31616 posła N. Mirosława Suchonia

* * * * ** * * * *

30 marca 2019 r. - Przedstawiamy orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie lustracji funkcjonariusza Wydziału Polityczno - Wychowawczego WUSW - jest parę ciekawych zwrotów, które mogą być przydatne w innch procesach..(czytaj całe orzeczenie...)

* * * * *

23 listopada 2018 r. - Sejm RP w dniu dzisiejszym opublikował na swojej stronie nowe stanowisko (odmienne do stanowiska z dnia 9 października br.) do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego....(czytaj całość i porównaj....)

* * * * *

13 października 2018 r. - Anulowanie stanowiska Sejmu RP w sprawie ustawy represyjnej przez Marszałka Marka Kuchcińskiego (czytaj całość...)

* * * * *

10 października 2018 r. - Stanowisko Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego opublikowane na stronach sejmowych. (czytaj całość...)

* * * * *

09 października 2018 r. - Stanowisko Sejmu RP do sprawy sygn. akt  P 4/18 dot. ustawy represyjnej, które następnie zostało przesłane do Trybunału Konstytucyjnego ....( czytaj całość...)

* * * * *

08 października 2018 r. - Opinia Biura Analiz Sejmowych nr 254, którą przegłosowała Komisja Ustawodawcza Sejmu RP dot. ustawy represyjnej. (czytaj całość...)

* * * * *

04 października 2018 r. - W Sejmie RP w sali im. Adama Bienia odbyły się obrady Komisji Ustawodawczej - celem było zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:
- K 3/18 – pos. Andrzej Matusiewicz,
- P 4/18 – pos. Stanisław Pięta, - (sprawa dot. ustawy represyjnej przyp. aa) 
- SK 11/18 – pos. Barbara Bartuś,
- SK 4/18 – pos. Marek Ast,
- SK 16/18,
- SK 7/17.
Zobacz obrady Komisji Ustawodawczej - sprawa P 4/18 - od godz. 14.10

* * * * *

10 sierpnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka z Warszawy opracowała dla FSSM RP opracowała informacje dla represjonowanych policjantów " Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.... ( czytaj całość....)

* * * * *

13 lipca 2018 r. - List europosłów SLD skierowany do Věry JOUROVEJ – komisarza ds. sprawiedliwości KE  wyjaśniający fakt odebrania emerytur policjantom ustawą represyjną....(czytaj list...)

* * * * *

26 czerwca 2018 r. - Po konferencji - wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim pt. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" w dniu 28 lutego br., jego inicjatorzy - europosłowie (Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke) wysłali materiały konferencyjne oraz listy tożsamej treści  m.in. do komisarzy KE oraz następujących osób:

1. Jean-Claude JUNCKER – przewodniczący Komisji Europejskiej,

2. Frans TIMMERMANS – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, 

3. Thornbjorn JAGLAND – sekretarz generalny Rady Europy,

4. Věra JOUROVÁ. – komisarz ds. sprawiedliwości KE,

5. Emili O'REILLY – europejski rzecznik praw obywatelskich,

6. Michael O'FLAHERTY – dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE,

7. Przewodniczący wszystkich 7 grup politycznych w PE (7 osób),

8. Przewodniczący komisji PE (LIBE, DROI, JURI, EMPL),

9. Posłowie do PE uczestniczący w konferencji (26 osób).

 zobacz:
list do Jean-Claude JUNCKERA (czytaj tłumaczenie listu...)
list do Very Jourovej
odpowiedź od Very Jourovej ( czytaj tłumaczenie listu...)

* * * * *

07 czerwca 2018 r. - informacja dla wszystkich represjonowanych, którzy składali wnioski do MSWiA z art. 8a - a teraz Minister zaprasza do zapoznania się ze zgromadzonymi w naszej sprawie dokumentami. Za zgodą autorów umieszczam pismo do Ministra dot. wykonania kopii dokumentów i przesłanie ich na nasz adres bez konieczności wyprawy do Warszawy..... czytaj pismo w .pdf  pobierz pismo w Word

* * * * *

Ustawa represyjna w Trybunale Konstytucyjnym.....i co dalej ??? .- cd

Koleżanki i Koledzy! Przegraliśmy bitwę, nie wojnę. Przegraliśmy, gdyż druga strona nie przestrzega żądnych zasad a kłamstwo i obłuda stały się jej orężem. Wygramy, jeżeli wykażemy się jednością, determinacją i wiarą w końcowy sukces. O naszym zwycięstwie nie zadecyduje pojedyncza wygrana, lecz ciąg zdarzeń, które sami musimy kreować korzystając z poparcia naszych przyjaciół i sprzymierzeńców. Powtórzmy za Wojciechem Młynarskim: „Jeszcze w zielone gramy” .Tak więc dalej robimy swoje! (czytaj całą opinię prawną...)

* * * * *

Ustawa represyjna w Trybunale Konstytucyjnym.....i co dalej ???

Jako Obywatele naszego Kraju, także „drugiego sortu”, mamy zagwarantowane prawo do Sądu. Stanowi o tym art. 45 Konstytucji RP, który gwarantuje „każdej osobie prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Niezależnie od tego, prawo do rzetelnego procesu jest również przedmiotem szeregu regulacji ustawowych oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. (czytaj dalej ....)

 wzór - ZAŻALENIE POWODA  NA POSTANOWIENIE O  ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
pobierz .doc   pobierz .pdf 

* * * * *

W dniu 2 lutego 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z pismem zawierającym kwintesencję analizy ustawy "represyjnej" pod kątem łamania przez nią praw i wolności obywatelskich, dokonanej na podstawie kierowanych do niego wniosków przez byłych funkcjonariuszy i członków ich rodzin oraz m. in. prośbę "o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany niniejszej ustawy". (czytaj list ...)

* * * * *

No i stało się – Zakład Emerytalno-Rentowy MSW zaczął wydawać decyzje o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń (z urzędu), na podstawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016 r.

Decyzja ZER w Twojej skrzynce pocztowej - co dalej?

* * * * *

Zgromadzone w dniu 12 czerwca 2017 r. w Sejmie RP rodziny emerytowanych funkcjonariuszy wolnego państwa polskiego apelują do posłów o wycofanie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. obniżającej  w sposób drastyczny emerytury i renty, które są podstawą egzystencji rodzin mundurowych......

Apel o wycofanie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

* * * * *

Przedstawiamy list naszego kolegi Tadeusza Grudniewskiego z koła SEiRP w Starachowicach.. warto przeczytać..

Apel o "wspólną zbiorową mądrość"

* * * * *

Przedstawiamy pismo Rzecznika Praw Obywatelskich jakie otrzymała Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach.

Rzecznik Praw Obywatelskich

* * * * *

List naszej koleżanki do Posłów PiS z dnia 2 września 2017 r.

Imienny list wysłałam e-mailem do wszystkich 234 posłów z PiS oraz do 2 posłów WiS, którzy w dniu 16 grudnia 2016 roku przegłosowali w sali kolumnowej Sejmu, ustawy represyjnej....

Odpowiedzi Posłów PiS jakie otrzymałam na mój list z dnia 2 września 2017 r.

odpowiedzi jest tylko 12 na 236 wysłanych listów.....

* * * * *

List represjonowanej policjantki z dnia 26 lipca 2017 r.

Jestem emerytowanym nadkomisarzem Policji – służbę zakończyłam w Wydziale Kryminalnym KWP w Szczecinie. Reprezentuję tutaj wszystkich represjonowanych emerytów służb mundurowych. Represjonowanych haniebną ustawą ponoć uchwaloną 16 grudnia 2016 r. na spotkaniu kolesi z pis i kukiz 15 w sali kolumnowej (czytaj dalej ...)

* * * * *